Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. május 15.
530484 Összes oltás

A mentális egészségprogramok keretében a Semmelweis Egyetem hallgatóinak és munkatársainak lehetőségük van egyéni pszichológiai konzultációra, valamint csoportos mentálhigiénés támogatást nyújtó szolgáltatások (pl. stresszkezelő, kiégést megelőző foglalkozások) igénybevételére. 

Dolgozói tanácsadás

Dolgozói Tanácsadó Szolgálat

A gyógyító munka az egyik „legstresszesebb” foglalkozás a világon. A szakemberek sokszor kényszerülnek nehéz döntésekre, a betegekkel való találkozások sok esetben érzelmileg nagyon telített légkörben történnek, és mindez nagy pszichológiai terhet jelent.  Az egészségügyi dolgozók között az egész világon gyakori a kiégés szindróma, és könnyebben alakulnak ki stresszhez társuló betegségek is. Számos nagy presztízsű orvosegyetem vezetett már be olyan, a dolgozói jóllétet növelő programokat, melyek odafigyelnek a munkatársak lelki egészségére is.

Mindezek alapján, a nagyon sikeres Diáktanácsadóhoz hasonlóan a Családbarát Egyetem Program keretében a Semmelweis Egyetem Dolgozói Tanácsadó Szolgálatot indít a Magatartástudományi Intézet szakmai vezetésével.

Milyen segítséget nyújt a Tanácsadó?

A Tanácsadó elsősorban életvezetési nehézségekben, stresszel, kiégéssel kapcsolatos kérdésekben nyújt segítséget. Bár szakembereink pszichiáterek, klinikai szakpszichológusok vagy egyéb, de pszichoterapeuta szakvizsgával is rendelkező szakorvosok, a tanácsadás nem azonos a pszichiátriai ellátással. A dolgozók adatai nem kerülnek be az egészségügyi ellátó rendszer adatai közé, az ellátást nem a társadalombiztosítás, hanem az egyetem finanszírozza.  A tanácsadás segít megelőzni későbbi komolyabb pszichológiai tünetek kialakulását, így prevenciós jelleggel bír.  Amennyiben a tanácsadás helyett pszichiátriai vagy klinikai pszichológiai segítség szükséges, és a dolgozó ezt igényli, a Tanácsadó munkatársai segítenek ennek gyorsabb, egyetemen belüli megszervezésében.

Az egyéni konzultációk mellett a Tanácsadó csoportos szolgáltatásokat is nyújt, például stresszkezelő- és kiégés-megelőző csoportokat, esetmegbeszélő csoportokat (ahol a pszichológiai szempontból nehéz terhet jelentő eseteket beszélhetik meg a kollégák szakterülettől függetlenül), valamint Tudatos Jelenlét (Mindfulness) csoportokat.

Hogyan vehetem igénybe a Tanácsadót?

A szolgáltatás igénybevételéhez telefonos vagy emailen történő bejelentkezés szükséges, és az így egyeztetett időpontban és helyen fogadja a Tanácsadó munkatársa a dolgozót. Ahogy korábban említettük, a tanácsadási események nem kerülnek be az egészségügyi dokumentációba, és titkosak, az egyetemen belül sem kerülnek ki a Tanácsadóból. Csoportos programjainkat a Magatartástudományi Intézet honlapján hirdetjük meg, és megfelelő létszámú jelentkező esetén indítjuk el.

Hallgatói konzultáció

Hallgatói Pszichológiai Konzultációs Szolgálat

Az egyetemi éveket az élet egyik legmeghatározóbb időszakának szokták nevezni. Ugyanakkor ez egyben az egyik legérzékenyebb szakasz is, mely sok változást hoz, és kihívások elé állíthatja a hallgatókat. A tanulmányi terhek, a vizsgaszorongás, az új élethelyzethez alkalmazkodás, de a fiatal felnőttkor tipikus velejárói is, mint a szakmai identitásformálódás, az intim kapcsolat kialakítása vagy az önállósodás mind-mind olyan tényezők, melyek elakadáshoz, krízishez vagy akár súlyosabb mentális problémák kialakulásához is vezethetnek.

A megküzdés elősegítésében, az erőforrások mozgósításában és a megelőzésben kiemelt jelentőségűnek tartjuk, hogy a hallgatók mentálhigiénés segítséget kaphassanak. A Családbarát Egyetem program keretében megújuló és kibővülő, a Magatartástudományi Intézet szakmai vezetése alatt álló Hallgatói Pszichológiai Konzultációs Szolgálat („diáktanácsadó”) szakemberei várják a Semmelweis Egyetem hallgatóit minden olyan pszichológiai problémával, melyek a tanulmányok végzését akadályozzák.

A tanácsadás nem betegellátás, hanem egy rövid, időhatáros megoldásközpontú beavatkozás. Legfőbb célja a hozzánk fordulókban rejlő fejlődési lehetőségeinek kibontakoztatása, az alkalmazkodási készségek fejlesztése, az egyensúlyi állapot visszaállítása.  Ugyanakkor a tanácsadás kereteit meghaladó, súlyosabb problémák esetében is igyekszünk a segítséget nyújtani a megfelelő ellátó intézmény megtalálásához.

Tovább a Hallgatói Pszichológiai Konzultációs Szolgálat oldalára →

Mentorprogram

Mentorprogram

A Mentorprogram a Semmelweis Egyetemen a 2019/2020-as tanév kezdetén jött létre a Magatartástudományi Intézet és a Semmelweis Egészségfejlesztési Központ szervezésében. A Program nagyban támaszkodik a megelőző tanévben megszervezett azonos nevű programra, amelyet a Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete rendezett meg. A mentorprogramok hatékonyságát komoly nemzetközi szakirodalom támasztja alá; a világ vezető egyetemein hasonló programok működnek, melyek térhódítása hazánkban is megkezdődött már az elmúlt években.

A program célja elsősorban a gólyák bevezetése az egyetemi életbe, valamint praktikus mindennapi tanácsokkal való ellátása tanulmányaik első évében. Emellett, szeretnénk figyelmet irányítani az extrakurrikuláris tevékenységek fontosságára; így az egyetemi közösségi élet és a hallgatói szervezetek bemutatása is a mentoraink feladatai közé tartozik. Röviden megfogalmazva, a program fő célja egészséges fiatal felnőttek „coacholása” egy teljesen új élethelyzetben.

A fent említett folyamatot a kortárs segítés módszerével kívánjuk megvalósítani. Ennek lényege, hogy a gólyához rendelt mentor szintén hallgató, aki korban közel áll hozzá, viszont már megtapasztalta és megoldotta azokat a problémákat, amelyekkel egy elsőévesnek tanulmányai kezdetén szembe kell néznie. A mentorok így hitelesek, valamint az elsőévesek a kis korkülönbség miatt bizalommal fordulnak hozzájuk.

Mentor lehet az a legalább harmadéves hallgató, aki a mentorképzést elvégezte és vállalja a mentori kötelezettségeket, amelyek magukban foglalják a rendszeres online és személyes kapcsolattartást, a szupervíziókon és a közös programokon való rendszeres részvételt, valamint az anonim mentornapló vezetését.

A mentorrá váláshoz a hallgatóknak egy képzésen kellett részt venniük. A bevezető előadás után a másik három alkalom kiscsoportos „workshop” formájában került megrendezésre, melyeken oktatóként az Egyetem Magatartástudományi Intézetének szakemberei vettek részt.

A Programba mentorként azok a hallgatók kerülhetnek be, akik a képzést maradéktalanul elvégezték, valamint motivációjukat részletesen kifejtették egy bemutatkozó levélben. Ezen a ponton kiemelnénk, hogy a mentoroknak nem feladata pszichológiai-, illetve pszichiátriai intervenciókat végezni gólyáikon, viszont fel kell ismerniük a pszichés krízis alarm tüneteit, és ilyen esetben mentoráltjukat a megfelelő helyre kell irányítaniuk, melyre felkészítettük őket a képzés során.

Részben, mivel az egyetem komoly stresszt jelent a hallgatók jelentős részének, részben pedig mert ilyen nagyszámú személy esetén egyébként is felmerülhet valamilyen egyéb magánéleti válság, vagy tipikusan az egyetemista korosztályban induló súlyos mentális zavar, fontos, hogy a mentorok képessé váljanak annak felismerésére, hogy az általuk mentorált hallgatónak pszichológiai segítségre van szüksége. Ez nem azt jelenti, hogy képessé kell válnia mentális zavarokat diagnosztizálnia, hanem azt, hogy felismerje azt a néhány alarmírozó jelet, amely egyértelműen arra utal, hogy a mentoráltnak pszichológiai segítségre van szüksége. A mentornak ezzel kapcsolatban három kompetenciát kell elsajátítania: fel kell ismerni ezt a néhány, alarmírozó tünetet, tudnia kell, hova és hogyan irányítja segítségért a hallgatót.

Nem titkolt célunk egy hallgatói közösséget kiépíteni. Programunkkal szeretnénk áthidalni az évfolyamok és a karok között tátongó szakadékot; a következő tanévtől tervezzük bevonni a nemzetközi hallgatókat is a Programba.

Hogyan csatlakozhatok a mentorprogramhoz?

Ha mentor szeretnék lenni, az ehhez szükséges kurzust tantárgyfelvételkor vehetem fel. Mentoráltként pedig a gólyák számára kiküldött jelentkezési lap segítségével. További információ: boementor@gmail.com