Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. augusztus 07.
535278 Összes oltás

Tisztelt Érdeklődők és Jelentkezők!

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvényt (a továbbiakban: Szt.) a „munkaerőpiac és a gazdaság által keresett és elismert szakképesítéseknek az esélyegyenlőség elve érvényesítésével történő megszerzésének biztosítása, a globális és a nemzetgazdaság igényeinek kielégítésére egyaránt alkalmas, rugalmas, a foglalkoztathatóságot elősegítő szakképzési rendszer működésének elősegítése, valamint az Alaptörvényben meghatározott művelődéshez és munkához való jog érvényesülése céljából” alkotta az Országgyűlés.

A szakképzett munkaerő felkészítése:

  • a közoktatás részét képező iskolai rendszerű szakképzés,
  • a felsőoktatás részét képező felsőfokú szakképzés és
  • az iskolarendszeren kívüli szakképzés keretei között folyhat.

Az iskolarendszeren kívüli szakképzés

Az iskolarendszeren kívüli szakképzés nem kötődik az év meghatározott szakaszához, a kötött intézményi keretekhez; az igényekhez gyorsan igazodó formában szervezhető meg. Az iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén a résztvevőket nem tanulói jogviszony keretében képzik, hanem szerződési keretek között.

 

Felnőttképzési engedélyszám: E/2020/000214

 

Igazgatóságunk által szervezett képzések:

Felnőtt intenzív szakápoló         

Gyermek intenzív szakápoló

 

Ügyfélfogadási rend az iskolarendszeren kívüli képzésekkel kapcsolatosan:
Személyesen: hétfő – péntek: 12:00-14:00 óra között az Ápolásvezetési és Szakdolgozói Oktatási Igazgatóságon
Telefonon: +36 1 235 6611
E-mail: titkarsag.apig@semmelweis-univ.hu