Gyakori kérdések és válaszok

Kiknek ajánlják az egészségügyi menedzser mesterképzés elvégzését?

Azoknak az egészségügyi vezetőknek vagy vezetői pályára készülőknek ajánljuk a képzést, akik professzionális szinten szeretnének elmélyedni az egészségügyi rendszer és a szervezetirányítás rejtelmeiben. Az egészségügyi szakma képviselői (vagyis az orvosok, ápolók, gyógyszerészek, egészségügyi szervezők; stb.) mellett jogászok, közgazdászok, versenyszférában gyakorlatot szerzett vezetők, kormányzati tisztségviselők jelentkezését is várjuk.


Pályakezdőként is van esélyem felvételt nyerni?

A felvételi döntés során előny, de nem kötelező elvárás a vezetői tapasztalat, ám hangsúlyos a vezetői munkával kapcsolatos érdeklődés, nyitottság, amely feltétele a tanulmányok sikeres teljesítésének.


Nem egészségügyi szektorból érkezem, hátrányt jelent a felvételi eljárás és/vagy a képzés során?

Hallgatóink változatos szakmai háttérrel rendelkeznek, így az egészségügyi szakma képviselői (vagyis az orvosok, ápolók, gyógyszerészek, egészségügyi szervezők, stb.) mellett jogászok, közgazdászok, versenyszférában gyakorlatot szerzett vezetők, kormányzati tisztségviselők jelentkezését is várjuk. A különböző szakmai hátterű hallgatóinkat a magyar egészségügy, a betegek gyógyítása, az emberek egészségben tartása iránti elkötelezettség köti össze.

A képzéshez nem feltétel az egészségügyi klinikai ismeret, viszont az egészségügyi rendszer iránti érdeklődés igen. A képzési programot úgy építettük fel, hogy mindenkinek legyen lehetősége a hiányzó ismeretei pótlására. Ehhez akár szívesen ajánlunk szakirodalmakat is.


Állami ösztöndíjas képzésre is jelentkezhetek?

A képzést állami ösztöndíjas és önköltséges formában indítjuk. Javasoljuk, hogy az ügyfélkapu portálján keresztül ellenőrizze a saját, aktuális nyilvántartás szerinti jogosultságát. 

A felvi.hu-n a “képzési szint – munkarend – finanszírozási formát” meghatározó jelölések:

MLA (Mesterképzés – Levelező – Állami ösztöndíjjal támogatott)

MLK (Mesterképzés – Levelező – Önköltséges)


Mit tegyek, ha a nappali képzésre szerettem volna jelentkezni?

Ebben az évben nem indul nappali rendszerű képzés az egészségügyi menedzser mesterképzés keretében, viszont a levelező évfolyamot dupla kapacitással indítjuk. Amennyiben a nappali képzésre tervezte beadni a jelentkezését, kérjük, hogy jelentkezzen a levelező képzésre amennyiben megfelel a felvételi követelményeknek.


Miről szükséges a motivációs levélben írni?

A motivációs levél elvárt terjedelme legalább 300, legfeljebb 500 szó. A motivációs levél első részében azt várjuk, hogy a jelentkező minél konkrétabban bemutassa, milyen személyes motivációk hajtják a képzés elvégzésére, milyen menedzsment-területek iránt érdeklődik, milyen jövőbeli tervei vannak. A motivációs levél második részében pedig azt kérjük a jelentkezőtől, hogy térjen ki arra, hogy a hazai egészségügyi rendszerben vagy egy általa ismert egészségügyi intézményben milyen fejlesztési lehetőségeket lát. A felvételi beszélgetésen résztvevő oktatók a jelentkezők motivációs levelet ismerik, ahhoz kapcsolódhatnak kérdések.


Van idegennyelvi felvételi követelmény?

Nincs. Az idegennyelv tudás nem felvételi követelmény.


Milyen információk alapján születik döntés a felvételről?

A képzésre való jelentkezéshez önéletrajz és motivációs levél feltöltése szükséges a felvi.hu jelentkezési felületére. Ezeket február 15-ig a jelentkezések lezártáig, vagy a hiánypótlási időszakban legkésőbb április 08-ig kell feltölteni. A felvételi eljárás része egy szakmai és motivációs beszélgetés, amelynek időpontja 2024. május 3-4. hetében várható. (A motivációs levéllel, felvételi eljárással kapcsolatban további információk érhetők el a honlapunkon.) A szakmai beszélgetés részeként kíváncsiak vagyunk arra, hogy a jelentkező mennyire tájékozott a hazai egészségügy aktuális állapotáról, főbb eseményeiről. A beszélgetés során feltett kérdésekre adott válaszok tartalma, a gondolkodásmód, szemlélet, korábbi szakmai és vezetői tapasztalatok, kommunikációs készségek, motiváció egyaránt értékelési szempontok.


Mit jelent az előzetes kreditbefogadás? Részt kell-e benne vennem?

Amennyiben a jelentkező nem orvos- és egészségtudományi vagy gazdaságtudományi területen szerzett oklevéllel jelentkezik a képzésre, akkor előzetes kreditelismerési eljárásban kell részt vennie.

A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányokból szükséges minimális kreditek száma összesen legalább 15 kredit – vagy ezzel egyenértékű nem formális, informális tanulás során megszerzett tudás, illetve munkatapasztalat –, teljesítése az alábbi ismeretkörök valamelyikéből lehetséges:

  • egészségtudományi alapismeretek (egészségügyi rendszerek, szervezeti felépítés, szabályozás, szolgáltatások),
  • gazdaságtudományi, vezetés- és szervezéstudományi alapismeretek (menedzsment alapjai, szervezetszociológia, szervezetpszichológia, vállalat- és üzemgazdasági alapok).

1 kredit 30 hallgatói munkaórának felel meg.

Az eljáráshoz az előzetes ismeretek meglétét igazoló dokumentumokat (korábban tanult tantárgyak tematikáját igazoló dokumentumot igazoló dokumentumot bélyegzővel ellátva, vagy a szakmai tapasztalatot igazoló hiteles dokumentumokat) kell benyújtani.

Amennyiben rendelkezik a fenti területeken legalább 3 hónap munkatapasztalattal, javasoljuk elsősorban annak elismertetését a lényegesen egyszerűbb ügyviteli folyamatra való tekintettel. Ez esetben az alábbi szakmai tapasztalatot igazoló hiteles dokumentumokat legyen kedves benyújtani.

Kötelezően benyújtandó dokumentumok:

  • munkaköri leírás,
  • munkáltatói igazolás

Opcionálisan benyújtandó dokumentumok:

  • a feladatokat részletező referencialevél,
  • a referenciaszemélyek és elérhetőségük.

Letölthető előzetes kreditbefogadási kérelem

Benyújtási határidő: 2024. április 8.


Mi történik, ha nem veszek részt az előzetes kreditbefogadásban?

Az a jelentkező, aki nem rendelkezik orvos- és egészségtudományi vagy gazdaságtudományi területen szerzett oklevéllel és nem küldi meg az előzetes kreditbefogadáshoz szükséges dokumentumokat, illetve hiányosan küldi meg azokat, az nem teljesíti a felvételhez szükséges feltételeket, ezért az érvényes szabályoknak megfelelően kizárásra kerül a felvételi eljárásból.


Mikor kerülnek feltöltésre a pontszámok a felvi.hu-.ra?

Hozzávetőlegesen a ponthatár hirdetés előtt legkésőbb egy héttel.


Mikor lesz hivatalos eredmény?

Ponthatár hirdetése a központi eljárásnak megfelelően a felvi.hu felületen: 2024.07.24-én.


Elképzelhető, hogy a képzési helytől függően más-más ismereteket szerezhetek ugyanezen képzés kapcsán?

Egy adott képzési program alapvető szakmai tartalmát a képzési és kimeneti követelmények határozzák meg minden képzőhelyen. A különböző képzési helyek közötti eltérés az oktatók személyében, a területhez kötődő tapasztalatában valamint leginkább az ismeretek átadásának módjában, az oktatási módszertanban fordulhat elő, azonban mindegyik képzőhelyen okleveles egészségügyi menedzser oklevél szerezhető.


Hány oktatási nappal / héttel kell számolni egy félévben?

Minden szemeszterben öt oktatási hét van, ahol a hét 4-5 hétköznapján zajlik a jelenléti oktatás. Az oktatási napokon 9 és 16 óra között lesznek az órák.


Mikor válik ismertté, hogy mely napokon lesz oktatás?

Igyekszünk minél előbb közzétenni a képzési időpontokat. Legkésőbb augusztus elején  személyre szóló e-mailben kiküldjük az oktatással kapcsolatos tudnivalókat a felvételt nyert hallgatók részére.


Hogyan épül fel egy képzési év?

Egy képzési év szorgalmi időszakból és vizsgaidőszakból áll. A szorgalmi időszakban a hallgatók a tanrendnek megfelelő tanórákon vesznek részt, a vizsgaidőszakban pedig az aktuális tárgyakból vizsgákat tesznek. Vannak olyan tantárgyak, amelyek gyakorlati jeggyel zárulnak, vagy a vizsgajegy alapját az évközi teljesítések összessége képezi, ilyen esetekben a vizsgaidőszakban nincsen már vizsga.


Mennyire összeegyeztethetőek az oktatási napok a munkahelyi elvárásokkal?

A képzést tömbösítve szervezzük, hogy hallgatóink munka mellett is tudják vállalni a tanulmányokkal járó kötelezettségeket. Ugyanakkor javasoljuk a képzéssel kapcsolatos terveket a munkáltatóval is egyeztetni, nem csak a távollét miatt, hanem azért is, mert adott esetben a munkahely a képzés során teljesítendő projektmunka helyszíne is lehet (ebben az eseten a vezetői támogatásnak fontos szerepe van).


Mennyit lehet hiányozni?

A Tanulmányi és vizsgaszabályzat (tvsz) tantárgyanként 25% hiányzást engedélyez. A konkrét és további szabályokat a tantárgyak kurzusvezetői határozzák meg.


Tekintettel arra, hogy gyakorlatorientált a képzés nincs is vizsgaidőszak?

Az oktatási módszertan gyakorlati fókuszú, így vannak olyan  kollokviummal záró tantárgyak is, amelyek esetében évközi munka alapján megszerezhető az érdemjegy. A tárgyak teljesítésére vonatkozó követelményrendszert az oktatók a tárgy első oktatási alkalmán ismertetik, illetve a kurzusleírásokban adják meg.


Ezzel a végzettséggel milyen munkakörök betöltésére van lehetőség?

A megszerzett ismeretek hasznosíthatók egészségügyi intézményekben vezetői feladatok ellátásában, illetve az egészségügyi ágazat rendszerszintű működtetésében egyaránt.

(Lásd: “13/2002. (III. 28.) EüM rendelet a gyógyintézetek vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól”)


A képzés elvégzését követően van-e lehetőség az EMK-val a kapcsolat fenntartására?

Mindazok, akik az egészségügyi menedzser mesterképzési programban oklevelet szereztek, vagy tanulmányaikat abszolutóriummal zárták tagjai lehetnek az EMK Alumni szervezetének, és egyben a Magyar Menedzsment Társaságnak (MEMT) is. Kiemelten fontosnak tartjuk az EMK Alumni működését mind a végzett hallgatókkal való kapcsolattartás, mind pedig egymás szakértői támogatása céljából. Ennek érdekében az elmúlt időszakban fejlesztéseket indítottunk el, saját honlapot hoztunk létre, sokak érdeklődésére számot tartó programokat szervezünk.

Folyamatosan bővül a képzési portfóliónk, emellett rövidprogramokat is indítunk, illetve egyéb szakmai rendezvényeinken is van lehetőség a találkozásra (pl. IME Konferencia, NEVES Fórum).


Van-e lehetőség passzív félévre?

Igen, 2 passzív félévre van lehetőség a képzés alatt.


Hasznos linkek: