Felvételi információk

Jelentkezni kizárólag az országos felsőoktatási felvételi rendszeren, az E-felvételin keresztül lehet

Jelentkezési határidő: 2024. február 15.

A képzésre való jelentkezéshez önéletrajz és motivációs levél feltöltése szükséges a felvi.hu oldalon. A feltöltés határideje: 2024. április 8. 

Az egészségügyi adattudomány mesterképzésen a felvételi beszélgetés legalább két főből álló felvételi bizottság előtt zajlik, mely a jelentkező eddigi szakmai életútját, érdeklődését, szemléletét és gondolkodásmódját, kommunikációs és a képzéshez szükséges idegennyelvi készségeit, fejlődési lehetőségeit, jövőképét, motivációját vizsgálja.

Kreditbefogadás:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az orvos- és egészségtudomány, az informatika és a természettudomány képzési területek alapképzési vagy osztatlan képzési szakjai, valamint a gazdaságtudományok képzési területen az üzleti adattudomány alapképzési szak. 

Amennyiben a jelentkező nem orvos- és egészségtudományi, informatikai, természettudományi alap- vagy osztatlan képzésen vagy üzleti adattudomány területen szerzett oklevéllel jelentkezik a képzésre, annak előzetes kreditelismerési eljárásban kell részt vennie.

A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányokból szükséges minimális kreditek száma összesen legalább 15 kredit – vagy ezzel egyenértékű nem formális, informális tanulás során megszerzett tudás, illetve munkatapasztalat – teljesítése az alábbi ismeretkörök valamelyikéből: 

  • egészségtudományi alapismeretek (egészségügyi rendszerek, egészségbiztonság, betegbiztonság, népegészségügy, élettan, egészségügyi jog, egészségügyi vezetés és gazdálkodás, egészségügyi kiberbiztonság);
  • informatikai és matematikai alapismeretek (programozás, adatbázisok, valószínűségszámítás, statisztika, lineáris algebra, gépi tanulás).

Az eljáráshoz az előzetes ismeretek meglétét igazoló dokumentumokat (korábban tanult tantárgyak tematikáját bélyegzővel ellátva vagy a szakmai tapasztalatot igazoló hiteles dokumentumokat) kell benyújtani.

Benyújtási határidő: 2024. április 8.
Az alábbi e-mail címre:
Kóródi Rita
 
Előzetes kreditbefogadási kérelem (letölthető dokumentum)

Programkoordinátor: 

Kóródi Rita

korodi.rita@emk.semmelweis.hu