Hack4Cure – Adatból Egészség

2in1 Hackathon

Versenyszabályzat

 

Időpont

A Hack4Cure 2023. november 30-án, csütörtökön 12:00 órától 2023. december 1-én, pénteken 15:00 óráig tart. A résztvevőknek a rendezvény indulása előtt egy órával szükséges a helyszínen bejelentkezni.

Helyszín és felszereltség

A Hack4Cure helyszíne a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar Egészségügyi Menedzserképző Központjának (SE EMK) épülete (cím: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 2.). A versenyhelyszín lehetőséget nyújt a versenyzők számára projektszobák használatára, illetve relaxációs sarkok állnak a verseny közben pihenni vágyó résztvevők rendelkezésére.

A Hack4Cure rendezvénynek otthont adó épület vezetéknélküli szélessávú internettel ellátott, a versenyzők projektort és nyomtatót vehetnek igénybe a helyszínen. A verseny során használandó elektronikus készülékeket (notebook, okostelefon, tablet, adatgyűjtő eszközök, stb.) a résztvevők biztosítják a saját csapatuk számára.

2in1 hackathon

A Hack4Cure hackathon két párhuzamosan zajló versenyből áll.

Az 1. számú verseny olyan csapatversenyként funkcionál, amely kifejezetten azoknak a versenyzőknek szól, akik már előzetesen is csapatként neveztek a versenyre. Ebben a versenyben lehetősége van a csapatoknak arra, hogy már a verseny kezdete előtt is közösen foglalkozzanak a témával, és kvázi előkészítsék az esetleges megoldásokat.

A 2. számú verseny az egyénileg jelentkezett versenyzőknek szól, akik közvetlenül a verseny kezdete előtt kerülnek csapatbeosztásra, vagy csatlakoznak csapatokhoz. Az egyéni résztvevők lehetőséget kapnak arra, hogy a verseny részeként együtt ötleteljenek, majd együtt dolgozhassanak a megoldásokon.

Részvétel

A Hack4Cure eseményen aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező egyetemi hallgatók, PhD. hallgatók, illetve a verseny időpontjához képest 5 éven belül fokozatot szerzett fiatal kutatók és 5 éven belül végzett diplomások vehetnek részt. A szervezők későbbi döntése alapján a versenyre egyéb jelentkezők is regisztrálhatnak 35 éves korig bezárólag. 

A jelentkezők csapatban vagy egyénileg regisztrálhatnak az erre kialakított online felületen: https://forms.gle/iTmADc3UcqCtek8W8.

A regisztrációkra 2023. november 28-án 17:00-ig van lehetőség. A szervezők a sikeres jelentkezést minden esetben e-mailben igazolják vissza. A regisztrált tagok az SE EMK weboldalán létrehozott aloldalon (https://semmelweis.hu/emk/hack4cure/), illetve egy nekik fenntartott, zárt Facebook-csoportban kapnak információt az aktuális tudnivalókról, határidőkről.  A zárt Facebook-csoport elérhetőségéről szintén a sikeres regisztráció után értesülnek a jelentkezők.

A csapatok maximális létszáma a két versenyen összesen 20 db.

A csapatban jelentkezők regisztrációja:

 • érkezési sorrendben történik,
 • 10 regisztrált csapat után várakozási listára kerülnek a további jelentkező csapatok.

Az egyéni jelentkezők regisztrációja:

 • érkezési sorrendben történik,
 • 40 fő regisztrációja után várakozási listára kerülnek a további egyéni jelentkezők.

Csapatok összeállításának részletei

A csapatok legalább 3, legfeljebb 4 főből állnak.

A csapatok létrehozására két különböző módszer áll rendelkezésre a Hack4Cure hackathon versenyen. Az egyik lehetőség, hogy a résztvevők előzetesen megalakult csapatként jelentkeznek a versenyre. A másik opció az egyéni jelentkezők esetén kínálkozik, akik a verseny kezdetét megelőzően kerülnek beosztásra a különböző csapatokba.

A két versenyen résztvevő csapatok maximális száma 20 db, versenyenként 10-10 db. Érvényes csapatregisztráció akkor történik, ha legalább 3, maximum 4 regisztrált jelentkező közös csapatot alkot. 

Kommunikáció

A versenyről közérdekű információ az SE EMK honlapján, a Hack4Cure versenyről külön létrehozott aloldalon (https://semmelweis.hu/emk/hack4cure/), illetve Facebook-oldalán ( https://www.facebook.com/hsmtc ) érhető el.

Az esemény résztvevőivel való kommunikáció és kapcsolattartás egy zárt Facebook-csoportban, a belső honlapon, valamint a regisztráció során megadott e-mail címeken keresztül történik. A belső honlap frissítéséről a zárt Facebook-csoportban, illetve e-mail útján is értesítést kapnak a versenyzők.

Szükséges felszerelés

A versenyző csapatok tagjainak a Hack4Cure alatt használni tervezett elektronikus eszközöket (notebook, okostelefon, tablet, adatgyűjtő eszközök, stb.), valamint a kényelmesebb pihenést szolgáló személyes felszerelést (párna, hálózsák) javasolt magukkal hozni. A verseny helyszínén van lehetőség az ötletek validálására egy előre e célból kialakított adathalmazon való tesztelés útján.

Rendelkezésre álló infrastruktúra

Az E-Group támogatásában egy virtuális infrastruktúra érhető el a Hackathon versenyzői számára, amelyben valós, anonimizált és szintetikus egészségügyi adatok találhatók, és ezek elemzéséhez szükséges analitikai eszköztár áll rendelkezésre. A rendelkezésre álló adatok: szintetikus magyar klinikai szöveges adatok, valós mérésekből származó EKG adatok és gazdag ellátásbeli adatok (Real World Data, RWD). Ez utóbbi OMOP Common Data Model-ben reprezentált szintetikus páciens adatokat elérhetőek el. Ezeket a résztvevők előre telepített Python és R fejlesztői környezetek és eszközök segítségével elemezhetik, illetve adatbázis eléréshez és böngészéshez szükséges szoftver komponensek is rendelkezésükre állnak. Helyi és távoli támogatást nyújtunk a résztvevőknek az általunk nyújtott eszközök és adatforrások felhasználásához.

A verseny menete

 • A Hack4Cure-on résztvevő csapatok a verseny kezdete előtt 15 perccel terepbejáráson vesznek részt, amikor bemutatják a használni tervezett felszereléseket, megismerhetik és kipróbálhatják a helyszínen rendelkezésre álló technikai és infrastrukturális felszereléseket, eszközöket, valamint a csapatmunka és a mentori megbeszélések színtereit.
 • A verseny kezdetekor a csapatok megkapják a feladatot. A feladat kiosztásától kezdve 24 óra áll rendelkezésre a feladat kidolgozásához és a szakmai zsűri előtt előadandó ötperces pitch anyagának elkészítéséhez.
 • A szabadon elérhető, nyílt adatbázisok használata engedélyezett (pl. publikációs adatbázisok – pl. PubMed, Google Scholar; valamint közösségimédia-adatok), illetve lehetőség lesz anonimizált (zárt hazai egészségügyi adatokat modellező mesterséges adathalmazok) adatok használatára is. Szenzoros adatgyűjtések helyszínen nyert adatai is bevonhatók az elemzésekbe. A feladat megoldásához felhasználható, zárt adatbázisokat tartalmazó felülethez való hozzáférést a szervezők a verseny kezdetekor adják meg a csapatok számára.
 • A verseny ideje alatt a Hack4Cure hackathon szervezői biztosítják a mentorok jelenlétét és segítségét a résztvevő csapatok számára. A mentorok rendszeresen és felváltva állnak rendelkezésre, hogy támogassák és segítsék a csapatokat a megoldások kidolgozásában. Minden mentorral való konzultációra minden csapatnak külön-külön egy alkalommal 15 perc áll rendelkezésére, szabad mentori rendelkezésre állás esetén igénybe vehető második mentori konzultációs lehetőség is. A mentorok elérhetősége és konzultációs időpontjai megtalálhatók lesznek a szervezők által összeállított mentor naptárban, melyet online és nyomtatott formában egyaránt közzétesznek a verseny kezdetéig. Ezen a naptáron keresztül a résztvevő csapatok megismerhetik és le tudják foglalni a kívánt mentorokkal való találkozókat a verseny ideje alatt.
 • December 1-én, pénteken 13:00-tól kerül sor a versenyeredmények zsűri előtti előadására.
 • A pitchek után, a zsűritagok és a mentorok szakmai értékelését követően kerül sor a pontok összesítésére, majd a zsűri 15 órakor kihirdeti a verseny végeredményét.
 • A Hack4Cure a jutalmazott csapatok tagjai számára megítélt díjak kiosztásával ér véget.

Versenyzők ellátása

A Hack4Cure versenyzői részére a rendezvény ideje alatt a szervezők biztosítanak hideg- és meleg ételt, valamint az italellátást. A nem budapesti illetőségű csapatok számára szállás igénybevételi lehetőség korlátozott számban áll rendelkezésre a Semmelweis Egyetem kollégiumaiban.

Kiválasztás

Az értékelést a szakmai zsűri tagjai végzik, a mentorok esetleges véleményének figyelembevételével.

A zsűri az alábbi szempontrendszer alapján értékeli az egyes csapatok teljesítményét:

 1. Az alkalmazott megoldás eredetisége, innováció tartalma (1-10 pont, kétszeres szorzóval)
 2. Megvalósíthatósági terv realitása, kidolgozottsága (1-10 pont)
 3. A megoldás várható hatása(i) (1-10 pont)
 4. Prezentáció (1-10 pont)

Az egy csapat teljesítményére adható maximális pontszám a zsűri tagjai által adott maximálisan adható 50 pont szummája.

A zsűritagok által megítélt egyéni pontszámokat a verseny végén összeadják, a magasabb pontot elérő csapat nyert. Holtverseny esetén a zsűri dönt az egyes csapatok helyezéséről. 

Díjazás

A Hack4Cure hackathon 2.000.000 Ft összdíjazású verseny.

A csapatban jelentkezők díjazása:

1. helyezett csapat : 600.000 Ft

2. helyezett csapat: 300.000 Ft

3. helyezett csapat: 100.000 Ft

Az egyéni jelentkezőkből a helyszínen összeállított csapatok díjazása:

1. helyezett csapat: 600.000 Ft

2. helyezett csapat: 300.000 Ft

3. helyezett csapat: 100.000 Ft

A nyereményt készpénzben és/vagy Edenred utalványban fizetjük ki.

A legjobban teljesítő csapatoknak az EIT Healthcare projekt keretében lehetősége nyílik egy preakcelerációs képzésben való részvételre is, mely egy ideális első lépés lehet az egészségügyi start-up világ irányába.

A versenyszabályzat elfogadásával a versenyzők elfogadják a Semmelweis Egyetem adatkezelési tájékoztatójában foglaltakat is.