Dr. Török Gábor

Beosztás

egyetemi adjunktus, általános igazgatóhelyettes

Telefon: 06-20-660-389
Egyetemi mellék: 06-1-459-1500 / 56532
E-mail:  torok.gabor@semmelweis.hu
Végzettségek

Katolikus hittanár (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 1998)

Magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész tanár (Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2002)

Ifjúsági és sport lelkigondozó szakirányú végzettség (Semmelweis Egyetem, 2008)

Pszichodráma vezető (Magyar Pszichodráma Egyesület, 2011)

Doktori fokozat

PhD, Szociológia, 2014 (Semmelweis Egyetem, Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola)

Publikációs lista  

Magyar Tudományos Művek Tára

MTMT azonosító: 10022683

ORCID

0000-0001-8512-6320

Társasági, 
egyesületi tagságok

Magyar Pásztorálpszichológiai Társaság (elnök)

Magyar Pszichodráma Egyesület (tag)

Szakmai érdeklődés,
kutatási területek

Lelkigondozás, segítő kapcsolatok, pszichodráma, segítő szakemberek jólléte, hatás- és eredményességvizsgálatok a segítő tevékenységekben és oktatásban.  

Aktuális kutatások  

Mentálhigiénés segítő kapcsolatok hatásvizsgálata 

Segítő szakemberek jóllétének és megváltozott élethelyzetének vizsgálata a magyarországi COVID-19 járványban

Egyéb szakmai érdeklődés

Pszichodráma alkalmazása egyéni settingben,

Önismeret és spiritualitás 

Embertárs mentálhigiénés és lelkigondozó szakfolyóirat, szerkesztőbizottsági tag

Lelkigondozói kiskönyvtár sorozat sorozatszerkesztő

Legfontosabb publikációk

Török, Gábor Pál; Marlok, Zsuzsa; Martos, Tamás (2016) Lehetséges-e az önszupervízió?: Az önszupervízió módszerének és segítők körében végzett hatékonyságvizsgálatának bemutatása, PSZICHOTERÁPIA 25 : 3 pp. 211-221. , 11 p.

Török, Gábor Pál; Tomcsányi, Teodóra.; Ittzés, András; Martos, Tamás; Semsey, Gábor.; Szabó, Tünde; Tesényi, Tímea. (2011): Ein ökumenisches Modell der Weiterbildung in Seelsorge: Geschichte und Ergebnisse der Evaluationsforschung der Weiterbildung, , EJMH Vol 7 Issue 1, 24–56;

Tomcsányi, Teodóra ; Török, Gábor Pál ; Csáky-Pallavicini, Roger ; Ittzés, András ; Sallay, Viola; Martos, Tamás; Török, Péter; Ittzés, Gábor (2013) An Ecumenical, Interdisciplinary, and Integrating Specialization Program in Pastoral Counseling in East Central Europe. In: JOURNAL OF PSYCHOLOGY AND THEOLOGY 41 : 1 pp. 62-77. , 16 p. (2013)