Betűméret: A A A

Gyógyszerészi kommunikáció és integrált tanácsadás

Tantárgyi program

 

TANTÁRGYI PROGRAM – ÚJ MINTATANTERV

2020/2021 tanévtől

Tantárgy teljes neve: GYÓGYSZERÉSZI KOMMUNIKÁCIÓ ÉS INTEGRÁLT TANÁCSADÁS
Elméleti órák tematikája (heti bontásban):

  1. hét: A kommunikáció szerepe a gyógyszerészi munkában. Az aktív figyelem, az empátia szerepe a gyógyszerész munkájában.
  2. hét: A betegtájékoztatás kommunikációs nehézségei és ezek megoldási lehetőségei. Az egészségértés fejlesztésének lehetőségei
  3. hét: A gyógyszeralkalmazás kockázatainak kommunikációja. Közös döntéshozatal. A betegbiztonság kommunikációs kérdései.
  4. hét: A terápiás együttműködés (adherencia) javításának és az életmódváltás támogatásának a lehetőségei a gyógyszertárban.
  5. hét: A gyógyszerészi kommunikáció életkori és nemi sajátosságai. Kommunikáció intim kérdésekről.
  6. hét: Kommunikáció a gyógyszerészi team-en belül. Az asszertív kommunikáció módszerei
  7. hét: Kapcsolat feszült, indulatos emberekkel. Panaszok, reklamációk kezelése.
  8. hét: Kapcsolat mentális zavarokkal küzdő emberekkel I: szorongásos zavarok, depresszió, krízisállapotok
  9. hét: Kapcsolat mentális zavarokkal küzdő emberekkel II: szenvedélybetegek, pszichotikus zavarok
  10. hét: A marketingkommunikáció lehetőségei a gyógyszerészi gyakorlatban
Gyakorlati órák tematikája (heti bontásban):

1.       hét: A tantárgy bemutatása. A kommunikáció szerepe a gyógyszerészi munkában. Verbális és non-verbális kommunikáció a gyógyszertárban. Az aktív figyelem, az empátia szerepe a gyógyszerész munkájában.

2.       hét: A betegtájékoztatás kommunikációs nehézségei és ezek megoldási lehetőségei. Az egészségértés fejlesztésének lehetőségei

3.       hét: A gyógyszeralkalmazás kockázatainak kommunikációja. Közös döntéshozatal. A betegbiztonság kommunikációs kérdései.

4.       hét: A terápiás együttműködés (adherencia) javításának és az életmódváltás támogatásának a lehetőségei a gyógyszertárban.

5.       hét: A gyógyszerészi kommunikáció életkori és nemi sajátosságai. Kommunikáció intim kérdésekről.

6.       hét: Kommunikáció a gyógyszerészi team-en belül. Az asszertív kommunikáció módszerei

7.       hét: Kapcsolat feszült, indulatos emberekkel. Panaszok, reklamációk kezelése.

8.       hét: Kapcsolat mentális zavarokkal küzdő emberekkel I: szorongásos zavarok, depresszió, krízisállapotok

9.       hét: Kapcsolat mentális zavarokkal küzdő emberekkel II: szenvedélybetegek, pszichotikus zavarok

10.    hét: Beszámoló a terepgyakorlatokról. Zárthelyi dolgozat

 

Évközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témakörei és időpontjai, pótlási és javítási lehetőségek:

Zárthelyi dolgozat a 14. oktatási héten. Témakörei: a kurzus kötelező irodalma, valamint az előadások és gyakorlatok anyagai. A kurzust záró zárthelyi dolgozatnak javítási lehetősége nincs. Amennyiben a hallgató a zárthelyi dolgozaton nem tud részt venni, hiányzásainak száma azonban ezzel együtt sem haladja meg a 25%-ot, a kurzust a későbbiekben CV kurzusként felveheti (a kontakt órákon tehát nem kell újra részt vennie, csak a zárthelyi dolgozatot kell megírnia).

 

A félév végi aláírás követelményei:

–          a kurzus teljes óraszámának legalább 75%-án való részvétel

–          a zárthelyi dolgozat eredményes (50%-ot meghaladó) teljesítése

A hallgató félév során egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa, ezek leadási határideje:

A félév során a hallgatók egyéni feladata egy terepgyakorlaton való részvétel, és tapasztalataikról egy szóbeli, vetített előadás megtartása. A hallgató egy gyógyszertárban figyeli meg, hogy a tantárgy során oktatott kommunikációs módszerek hogyan jelennek meg a mindennapi gyógyszerészi gyakorlatban, majd tapasztalatairól a gyakorlatokon rövid beszámolót tart, amelyben integrálja elméleti ismereteit gyakorlati tapasztalataival. A terepgyakorlati beszámoló leadásának határideje: az utolsó blokkgyakorlat kezdetét megelőzően legalább 24 órával.

 

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

Kötelező irodalom:

–        Pilling János: Orvosi kommunikáció a gyakorlatban (Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2018) kijelölt fejezetei: 2-5, 8, 12-14.

 

Ajánlott irodalom:

–        Csóka Ildikó (szerk.): Gyógyszerészi kommunikáció. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2018.

–        Németh Erzsébet – Horváth Alíz: Kommunikáció és lélektan a gyógyszertárban. Dictum Kiadó, 2003.

–        Beardsley, RS. – Skrabal, MZ. – Kimberlin, CL: Communication Skills in Pharmacy Practice. Wolters Kluwer. Seventh edition. 2020.

 

Órarend

Gyógyszerészi kommunikáció órarend

Előadás: Hétfő 08:00-08:45 – GYHET Előadó (Hőgyes Endre u. 9)

 

Csoport Időpont Helyszín Oktató
a1 Kedd: 10:40-12:10 NET-Sz9 Dr. Tóth Mónika Ditta
a2 Szerda: 09:00-10:30 NET-Sz2 Dr. Szépe Orsolya
b1 Szerda: 08:00-09:30 GyHEt-Kisterem Dr. Németh Adrienn
b2 Szerda: 09:30-11:00 GyHet-Kisterem Dr. Németh Adrienn
c1 Hétfő: 14:50-16:20 NET-Sz9 Dr. Szépe Orsolya
c2 Kedd: 12:30-14:00 Hőgyes Kisterem Dr. Tóth Mónika Ditta