Betűméret: A A A

Pszichofiziológiai és kronobiológiai kutatócsoport

Vezető: Dr. Bódizs Róbert, PhD, tudományos főmunkatárs

E-mail: bodizs.robert@med.semmelweis-univ.hu

Tagok:
Dr. Bódizs Róbert, tudományos főmunkatárs
Dr. Szalárdy Orsolya, tudományos munkatárs
Dr. Ujma Przemyslaw Péter, egyetemi adjunktus
Dr. Simor Péter, részállású tudományos munkatárs
Blaskovich Borbála, részállású tudományos segédmunkatárs

Külső munkatársak:
Kis Vargáné Anna
Gombos Ferenc
Pamula Miklós

Kutatási terület:

Az általunk kutatott kérdések az alvásszabályozással kapcsolatos neurobiológiai ismeretanyag és a pszichofiziológia találkozási pontjainál helyezhetőek el. Fő kutatási kérdéseink az alváskutatás általában, azon belül pedig elsősorban az alvás elektrofiziológiája, az alvás és a kognitív funkciók viszonya, az alvás-EEG, mint egyéni jellemző és biomarker. Foglalkozunk továbbá az alvás és a ritmikus hangingerek kapcsolatának kutatásával, illetve az álmodás neurokognitív, egészségpszichológiai és klinikai jelentőségének vizsgálatával. Kérdésfelvetéseink megválaszolásakor egyaránt támaszkodunk pszichometriai és poliszomnográfiás eljárásokra. A poliszomnográfiás regisztrátumokra támaszkodva összetett, saját fejlesztésű jelfeldolgozó eljárások révén elemezzük az egyénspecifikus alvás-EEG jegyeket. A különböző módszerekkel szerzett tapasztalataink szintéziséhez a modern neurobiológiai ismeretek nyújtanak értelmezési keretet.

Jelenlegi támogatás/Pályázat:

2018—2022 Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap NKFI-ID: 128117: Alvási oszcillációk az emberi agykéregben és thalamus magokban

Az utolsó öt év legfontosabb közleményei:

  1. Simor P, Gombos F, Blaskovich B, Bódizs R. Long-range alpha/beta and short-range gamma EEG synchronization distinguishes phasic and tonic REM periods. SLEEP 41:(3), (2018); http://dx.doi.org/10.1093/sleep/zsx210.
  2. Pótári A, Ujma PP, Konrad BN, Genzel L, Simor P, Körmendi J, Gombos F, Steiger A, Dresler M, Bódizs R. Age-related changes in sleep EEG are attenuated in highly intelligent individuals. NEUROIMAGE 146: pp. 554-560. (2017); https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2016.09.039
  3. Bódizs R, Gombos F, Ujma PP, Kovács I. Sleep spindling and fluid intelligence across adolescent development: sex matters. FRONTIERS IN HUMAN NEUROSCIENCE 8: Paper 952. 11 p. (2014); https://doi.org/10.3389/fnhum.2014.00952