Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. január 26.
512675 Összes oltás

A Semmelweis Alapítvány dr. Márer Vera gyermekgyógyász emlékét őrző díját évente maximum két, az egyetemen dolgozó fiatal gyermekgyógyász vagy szakorvosjelölt nyerheti el pályázat útján. A díjak átadására a Semmelweis Napon vagy a Dies Academicuson kerül sor.

Díjazottak a jubileumi tanévben:

Márer Vera-díjat kapott dr. Horváth Klára, a II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika egyetemi tanársegéde, aki az alvás-ébrenlét ciklussal és ezek zavaraival foglalkozik. A díjazott több sikeres TDK-hallgató témavezetője, 2020-tól PhD-témavezető, tudományos közleményeinek száma: 17, független idézettsége 146, H-indexe: 8.

A jubileumi tanév másik kitüntetettje dr. Kaucsár Tamás, az I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika szakorvosjelöltje, aki nefrológiai kutatásokat végez, azon belül is a gyermeknefrológiai betegségek genetikai hátterével foglalkozik. Több sikeres TDK-hallgató tutora, közleményeinek száma 19, független idézettsége 444, H-indexe 11.

 

2020/2021-es tanév díjazottjai a június 30-i Semmelweis Napon vehették át elismerésüket.
 
Márer Vera-díjat kapott dr. Szabó Dolóresz Ildikó, az I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika egyetemi tanársegédje, aki a májbetegségek kutatásával, azon belül egyes kórképek immunológiai hátterének vizsgálatával foglalkozik. A díjazott több sikeres TDK-hallgató témavezetője volt, tudományos közleményeinek száma: 31, független idézettsége 193, H-indexe: 6.
 
Dr. Felkai Luca egyetemi tanulmányait 2016-ban fejezte be a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán summa cum laude minősítéssel. 2014-ben még orvostanhallgatóként a gyermekkori lágyrésztumorok területén kezdte meg tudományos tevékenységét dr. Csóka Monika vezetésével a II. sz. Gyermekklinikán az I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézettel együttműködésben. Ezt a tudományos munkát folytatta tovább 2017-től PhD hallgatóként, tudományos fokozatát 2021-ben szerezte meg. 2016-ban lépett a csecsemő- és gyermekgyógyász szakképzésbe a II. sz. Gyermekklinikán.

 

Dr. Márer Vera díj pályázati felhívás

Dr. Márer Vera díj pályázati űrlap

Kedves Szülők!

Gyermekük ambulánslapját, zárójelentését, e-receptjeit, oltási igazolását stb. megtekinthetik az EESZT-ben, a „felhőben”. Hogy mindehhez hozzáférjenek, a törvényes képviseletet előzetesen rögzíteni kell valamely Kormányablakban az itt leírt módon.

Amennyiben az EESZT-ben rögzített törvényes képviseleti jogosultsággal rendelkezik, úgy Lakossági Portálján keresztül hozzáférhet gyermeke bizonyos EESZT-ben tárolt egészségügyi adataihoz és helyette, nevében digitális önrendelkezési nyilatkozatot is tehet. Ezt a felületre történő belépést követően gyermeke TAJ-számának kiválasztásával teheti meg.