A Gyermekgyógyászati Klinika (Bókay utcai részleg) Könyvtára az ország legrégibb és legteljesebb, gyermekgyógyászattal foglalkozó orvostudományi szakkönyvtára. 

H-1085 Budapest, Bókay J. u. 53. I. em.
Telefon: +36 1 334 3186 / 52637 m.
Könyvtárvezető: Cseh Éva
E-mail: cseh.eva@med.semmelweis-univ.hu

Olvasószolgálat
Hétfő          8 – 14
Kedd           8 – 14
Szerda         8 – 14
Csütörtök    8 – 14
Péntek         8 – 14

Állomány

Állomány

Tényleges állományunk mintegy 7200 kötet, a legfrissebb gyermekgyógyászati szakkönyvek és tankönyvek is hozzáférhetők.

Az SE Központi Könyvtár online folyóiratkatalógusában szereplő több, mint 11.800 elektronikusan elérhető folyóirat, és 5600 online könyv egyetemi IP-címekről, így könyvtárunkban is olvasható.

Többek közt az alábbi kurrens, papíralapú folyóiratokat is megtalálható nálunk:

  • Arch Dis Child
  • J Pediatr
  • Pediatr Nephrol
  • Semin Pediatr Surg
  • Gyermekgyógyászat
  • Gyermekgyógyászati Továbbképző Szemle
  • Gyermekorvos Továbbképzés
  • Orvosi Hetilap
  • Orvostovábbképző Szemle

Gyűjtőkör

Gyűjtőkör

Könyvtárunk fő gyűjtőköre a gyermekgyógyászat, ezen belül elsősorban a nefrológia, neonatológia, gasztroenetrológia, kardiológia, pulmonológia, allergológia, pszichiátria, radiológia és sebészet. Különgyűjteményünkben fellelhetők szakdolgozatok, disszertációk, doktori értekezések, gyermekgyógyászati útmutatók, módszertani levelek, valamint a Klinika tudományos közleményei különnyomatban 1930-tól napjainkig.

Könyvtárunk a hagyományos dokumentumokon kívül a magyar gyermekgyógyászat páratlan értékű orvostörténeti és kultúrtörténeti, muzeális relikviáinak őrzője, az SE Központi Levéltárának a Klinikánk történetével kapcsolatos fondjait is őrizzük.

Klinikánk és könyvtárunk relikviákról bepillantást kaphat az olvasó Cserháti Endre, Tulassay Tivadar: A múlt öröksége címmel 2007-ben megjelent könyvéből, valamint Tulassay Tivadar: Az Ötpacsirta utczától a Gólya utczáig című kötetéből, mely a Klinika alapításának 175 éves évfordulóján, 2014-ben jelent meg, ugyancsak a Semmelweis Kiadó gondozásában.

Szolgáltatások

Cseh Éva, könyvtáros

Szolgáltatások

Könyvtárunk korlátozottan nyilvános szakkönyvtár, amelynek teljes körű szolgáltatásait és a kölcsönzést, valamint a könyvtárközi kölcsönzést kizárólag a Klinika munkatársai vehetik igénybe, de lehetőséget nyújtunk egyéb tudományos intézmények kutatóinak is a könyvtár helyben használatára. Az SE hallgatói a nyitva tartási időben vehetik igénybe a könyvtárat, helyben olvasásra, számítógéphasználatra, adatbázisok elérésére – a TDK-ra készülő hallgatóinknak a nyitva tartási időn túli hozzáférést biztosítunk (ld. Könyvtárhasználat fül).

Szolgáltatásaink még: fénymásolás és szkennelés (intézeti dolgozóknak); irodalomkutatás, tájékoztatás.

Letölthető dokumentumok:
Könyvtárhasználat körlevél
Könyvtárhasználati igazolás

Történet

A Könyvtár története

Klinikánk „jogelődje” az 1839-ben Schoepf-Merei Ágoston által alapított Pesti Szegény-gyermekkórház. Ez a kórház az ugyancsak Schoepf-Merei-alapította, de akkor még csak mozgásszervi betegségekkel foglalkozó Pesti orthopaedi Privát-Intézet a ’Mirígykór ’s Elgörbülések gyógyítására, az emberi testen’ s tagokon nevű intézmény működését folytatta, mely 1937-ben kezdte meg működését.  

A kórház kezdetekben önálló könyvtárral nem rendelkezett, az állomány alapját adományokból származó kötetek adják. A könyvek gyűjtése visszanyúlik Schoepf-Merei Ágost 1840-es évektől, és Bókai János senior 1850-től a 80-as évekig terjedő gyűjtésére. A könyvtár muzeális állományát gonddal őrizte meg ifj. Bókay János, és a birtokában lévő könyveket a gyermekklinikára hagyta.

1883-ban Bókai János elképzelései alapján épült fel a Stefánia Pesti Szegény-gyermekkórház épülete, mely azóta folyamatosan az SE I. Sz. Gyermekklinikájának ad otthont. Az épület I. emeletén helyezkedik el a díszterem, amely egyben a „Stefánia Gyermekkórház Könyvtára” részére is otthont adott. Német nyelvterületen kiadott gyermekgyógyászati szakfolyóiratok képezik a könyvtár folyóiratállományának gerincét.

 

Klinikánk fennállásának 180. évfordulóján a klinika relikviáiból kiállítást rendeztünk az SE Központi Könyvtárban. A tárlatot Cseh Éva könyvtáros és Dr. Tulassay Tivadar rector emeritus, a klinika korábbi igazgatója állította össze.

Bővebben ide kattintva

 

(Fotó: Kovács Attila SE Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság)