Témavezető: Dr. Tulassay Tivadar

Sóterhelés hatása az immunrendszerre és a bőr lokális renin-angiotenzin rendszerére

A növekvő sófogyasztás általános az iparosodott társadalmakban, kapcsolata ismert a magas vérnyomással, valamint a szív- és érrendszeri betegségekkel. Nem teljesen tisztázott azonban, hogy fokozott, tartós sófogyasztást követően milyen molekuláris mechanizmusok vezetnek kiterjedt betegségekhez. A közelmúlt kutatásai hívták fel a figyelmet arra, hogy a szervezet sóegyensúlya nem kizárólag a bevitel és a kiválasztás függvénye. A bőrben, glikózaminoglikán (GAG) molekulákon történő Na+ raktározás rövid távon kedvezően befolyásolja a vérnyomást. Hosszú távon azonban, a bőr alatti sóraktár lokális stressz révén olyan eddig nem, vagy csak részben feltárt folyamatokat indíthatnak el, amelyek a szöveti szerkezet átalakulásához és a vérnyomás változásához vezethetnek.
Kutatócsoportunk állat- és sejtkísérletes modellek alkalmazásával, valamint klasszikus molekuláris biológiai módszerekkel (qRT-PCR, Western blot, immunhisztokémia) vizsgálja a sóterhelés során lerakodó Na+ kapcsolatát az immunrendszerrel, a lokális RAS, valamint egyéb fibrózist indukáló rendszerekkel.
Vizsgálataink segíthetnek megérteni, hogy e folyamatok eredőjeként miként alakul át a bőr struktúrája, ezen belül a GAG molekulák metabolizmusa, a lokális érrendszer hemodinamikája, illetve milyen hatásokat fejt ki más szervekre.

Leírás laikusok számára:
A magas vérnyomás és szövődményei olyan népbetegséget jelentenek az iparilag fejlett világban, amelynek orvosi kezelése jelentős erőforrást igényel, a termelésből kiesett idő miatt a társadalom gazdasági eredményességére is káros, az egyén szintjén pedig krónikus betegséggel való együttélést jelenti, amely hosszútávon, másodlagosan psychés betegségek forrásává válik. A magas vérnyomás okozta szív- és érrendszeri betegségek jelentik ma a vezető halálokot. Megelőzésükben minden új részlet és eredmény hatványozott megtérülést jelent. A só fogyasztás és a magas vérnyomás, valamint a szív és érrendszeri betegségek közötti összefüggés ismert. Nem teljesen tisztázott azonban, hogy fokozott, tartós sófogyasztást követően milyen molekuláris mechanizmusok vezetnek kiterjedt betegségekhez.

A kutatási projektet arra az új felismerésre alapozzuk, amely szerint a többlet sófogyasztás a bőrben sóraktárakat eredményez. A bőr alatti sóraktárak a lokális stressz révén olyan eddig nem, vagy csak részben feltárt korrekciós folyamatokat indítanak el, amelyekben aktiválódnak az érrendszert és az egyes szerveket (elsősorban a vesét) károsító fehérje-rendszerek is. Ennek a hálózatnak és a benne lévő kulcsmolekuláknak a feltárása, a köztük lévő összefüggés leírása nemcsak új ismeretekhez vezet, hanem alapul szolgálhat új, eddig még nem alkalmazott gyógyszermolekulák kifejlesztéséhez is. A kutatást döntően hazai, minőségbiztosítással rendelkező laboratóriumban végezzük, egyes részfeladatokhoz bevonva a legjobb hazai kutatókat is. Újdonságtartalma miatt jelentős nemzetközi figyelemre számíthat.

 


 
Supervisor: Dr. Tivadar Tulassay

The effect of salt overload on the immune system and the local renin-angiotensin system of the skin

Increased salt consumtion is widespread in the developed countries and the relationship between salt consumption and hypertension and cardiovascular diseases is well established. However, the molecular mechanisms leading to extensive diseases following prolonged high salt intake is not clearly defined. Recent research drew attention to the phenomenon, that the salt balance of the body is not exclusively the function of salt intake and excretion.
Salt storage on skin glycosaminoglycan (GAG) molecules of the skin may have beneficial effect on blod pressure in the short term. In the long term however due to local stress subcutaneous salt reservoire may activate hitherto unknown processes which ultimately lead to tissue remodelling and the alteration of blod pressure.

Our research group investigates the relationship between Na+ deposition following salt overload, the immune system, the local RAS system(s) and other fibrosis-inducing systems using animal models and classical molecular biological methods (qRT-PCR, western blot, immunohistochemistry). Our research may help us understand how the structure of the skin, especially the metabolism of GAG molecules is altered as a result of the above processes; how the hemodynamcs of the local vasculature changes and what effect they have on other organs.

Lay summary:
Hypertension and related diseases are among the major public health problems in the developed countries. Their treatment requires extensive financial resources and the lost working hours cause further economic burden. Moreover, in affected individuals the long-term struggle with the disease may result in mental disturbances. Cardiovascular diseases caused by high blood pressure are today’s leading cause of death Their prevention therefore of outmost importance and new discoveries in this field appear to be rewarding. The relationship between salt consumption and hypertension and cardiovascular diseases is well established. However, the molecular mechanisms leading to extensive disease following prolonged high salt intake is not clearly defined.
Our research project is prompted by recent findings that excessive salt consumption and salt load is buffered by the generation of osmotically inactive salt reservoir in the subcutaneous intestitium. Due to the local stress this reservoire may initiate protective processes, and on the other hand it may activate protein networks involved in cardiovascular and other organ damages (the kidney in particular). The identification of the key molecules of this system and the discovery of their interactions would help us to better understand the blood pressure regulation and to develop novel, more targeted drug therapies. The research will be carried out in our accredited laboratory with the participation of dedicated scientists. We anticipate that our results will be of international interest.