Klinikánk betegjogi képviselője:

Erhardtné Dr. Gachályi Anikó
aniko.erhardtne@ijb.emmi.gov.hu
+36 20 4899 525

hétfőtől-csütörtökig 08:00 – 16:30 óra között
pénteken 08:00 – 14:00 óra között

Fogadóóra időpontja: telefonon előre egyeztetett időpontban

Fogadóóra helye: Semmelweis Egyetem, Gyermekgyógyászati Klinika (Bókay utcai részleg)
1083 Budapest, Bókay u. 53-54.

A jogvédelmi képviselő az Integrált Jogvédelmi Szolgálat (IJSZ) munkatársa, az egészségügyi intézménytől független személy. 

A betegjogi képviselő fő tevékenysége:

  • segít a betegnek panasza megfogalmazásában,
  • kezdeményezheti a panasz kivizsgálását,
  • a beteg – illetve egészségügyi okból történő akadályoztatása esetén a hozzátartozó – írásbeli meghatalmazása alapján panaszt tehet az egészségügyi szolgáltató vezetőjénél, fenntartójánál, továbbá a beteg gyógykezelésével összefüggő ügyekben eljár az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál, és ennek során képviseli a beteget,
  • segíti a beteget az egészségügyi dokumentációhoz való hozzájutásban, azzal kapcsolatos megjegyzések, kérdések feltételében.

Tájékoztató szülők részére a beteg gyermek kórházi tartózkodásával és ellátásával kapcsolatos általános tudnivalókról (pdf)