A tárgyat és a kurzust minden esetben fel kell venni a tárgyfelvételi időszakban a Neptun rendszerben. Ennek elmulasztása esetén a Dékáni Hivatalhoz kell fordulni.

Ügyintéző:
Stolmár Enikő Kinga: 
tanulmanyi.bokay@semmelweis.hu

Félfogadási idő
Hétfő, szerda: 10:00-12:00
Kedd, csütörtök: 13:00-15:00
Tel: (06 1) 3343-186/52656

A TDK- munka megkezdésekor az alábbi adatokat kérjük lejelenteni: név, évfolyam, Neptun kód, e-mail cím, telefonszám, a TDK-munka kezdete (év, hónap), témavezető neve, a téma címe.
A félév végén le kell adni az igazgatóhelyettesi titkárságon (Gyermekklinika, II. emelet) egy igazolást, amelyben igazolja a témavezető, hogy a hallgató az adott félévben TDK- munkát végzett. Ennek hiányában nem tudjuk a kurzusjegyet rögzíteni.
A Semmelweis Egyetem Gyermekklinikája (Bókay utcai részleg) folyamatosan várja bármely évfolyamból érdeklődő hallgatók jelentkezését TDK helyekre az alább letölthető témákban.

Letölthető dokumentumok:
Igazolás TDK-munkáról

TDK-témák 2024-2025

TDK díjazottak 2021-2022