A tárgyat és a kurzust minden esetben fel kell venni a tárgyfelvételi időszakban a Neptun rendszerben. Ennek elmulasztása esetén a Dékáni Hivatalhoz kell fordulni.

A TDK- munka megkezdésekor az alábbi adatokat kérjük lejelenteni: név, évfolyam, Neptun kód, e-mail cím, telefonszám, a TDK-munka kezdete (év, hónap), témavezető neve, a téma címe.
A félév végén le kell adni az igazgatóhelyettesi titkárságon (Gyermekklinika, II. emelet) egy igazolást, amelyben igazolja a témavezető, hogy a hallgató az adott félévben TDK- munkát végzett. Ennek hiányában nem tudjuk a kurzusjegyet rögzíteni.
A Semmelweis Egyetem Gyermekklinikája (Bókay utcai részleg) folyamatosan várja bármely évfolyamból érdeklődő hallgatók jelentkezését TDK helyekre az alább letölthető témákban.

Jelentkezni Cserny Kriszta tanulmányi adminisztrátornál lehet
e-mail: cserny.csabane@med.semmelweis-univ.hu

 

Letölthető dokumentumok:
Igazolás TDK-munkáról

TDK-témák 2022-2023

TDK díjazottak 2021-2022