Vezető: Dr. Szabó Attila

A kutatócsoport fő témája az akut és krónikus vesekárosodás patomecha-nizmusának és terápiás lehetőségeinek vizsgálata. Tudományos munkánk két fő iránya az iszkémia/reperfúziós vesekárosodás és a gyógyszer indukálta nefropátia in vivo, real-time tanulmányozása a vesében állatkísérletes modellek segítségével (alkalmazott metodikák: kisállat műtétek, hisztológia, immunfluorescencia, multifoton-mikroszkópia, PCR, Western-blot, in-vitro sejtkultúra vizsgálatok).
Klinikai kutatásban a juvenilis szisztémás lupus erythematodes (jSLE) szervi manifesztációjának, korfüggő tüneteinek vizsgálata. Vesetranszplantált betegek renális és nem renális szövődményeinek vizsgálata. Alvászavarok és ezzel összefüggő állapotok vizsgálata gyermekkorban.
A csoport folyamatos kollaborációt tart fent számos nemzetközi kutatócsoporttal:
Universitätsklinikum München, University of Southern California-Los Angeles, Universitätsklinikum Kiel, IKEM Prága, Universitätsklinikum Heidelberg.