Témavezető: Dr. Tory Kálmán

Az MTA-SE Lendület Nephrogenetikai Kutatócsoport munkája részben interallelikus interakciók, részben új gének azonosítására irányul.
A kutatócsoport azonosította az első olyan variánst a humán genetikában (NPHS2, R229Q), melynek patogenitása a másik allélon lévő mutáció függvénye. A podocin fehérjét kódoló NPHS2 gén mutációi az örökletes nephrosis szindróma leggyakoribb okai. Podocin-társulások sejten belüli lokalizációjának és oligomerizációjának in vitro vizsgálatával részben az R229Q patogenitását magyarázó kóros oligomerizáció megértése, részben további olyan variánsok azonosítása a céljuk, melyek patogenitását a társult mutáció befolyásolja.
Populáció-genetikai módszerrel emellett más gyakori autoszomális recesszív betegségekben keresnek inkompletten penetráns variánsokat, melyek inkomplett penetranciája interallelikus interakció függvénye. Ehhez egy programozott algoritmust fejlesztettek ki.
Munkájuk további célja monogénes vesebetegségekért felelős gének azonosítása. Ismeretlen eredetű kórképekben a francia IMAGINE Intézettel kooperációban végeznek teljes exom-szekvenálást. Kóroki mutációk hatását állatmodellen (zebrahal, C. elegans), illetve sejtkultúrán vizsgálják tovább, ezen mutációk fenotípusra, fehérje-lokalizációra és -aktivitásra gyakorolt hatásának meghatározásával.

 


 

MTA-SE Lendület Nephrogenetic Laboratory
Supervisor: Dr. Kálmán Tory

The MTA-SE Momentum Nephrogenetic Laboratory focuses on the identification of interallelic interactions in autosomal recessive disorders and that of novel genes in childhood renal disorders.
The group formerly identified the first variant in human genetics, the pathogenicity of which depends on the trans-associated mutation (NPHS2, R229Q). Mutations of NPHS2, encoding podocin, are the most common causes of hereditary nephrotic syndrome. Through studying the intracellular localization of different podocin-associations in cultured podocytes and their oligomerization in vitro, they aim to understand the pathogenic oligomerization of R0229Q podocin and to identify other podocin variants which are influenced in their localization and pathogenicity by the trans-associated variants.
Furthermore, they aim to identify other incompletely penetrant variants in frequent autosomal recessive disorders by a population-genetic approach. For this purpose, they have developed a computerized algorithm.
A major interest of the group is the identification of novel genes in renal disorders with unknown origin. Patients with rare renal disorders are regularly consulted by them. In cooperation with the French IMAGINE Insitute, they perform whole exome sequencing in unclassified disorders. The effect of the potential causal mutations are studied in animal models (Danio rerio and C. elegans) and in cell culture experiments.