Vezető: Prof. Fekete Andrea

A több mint két évtizedes alapkutatói és klinikai farmakológiai múltjával rendelkező MTA-SE Lendület Diabétesz Kutatócsoport elsődleges célja, hogy laboratóriumi felfedezéseit klinikai gyakorlatba ültesse. Kutatásaink a cukorbetegség olyan szöveti hegesedéssel járó szövődményeire fókuszálnak, mint a diabéteszes vesebetegség, valamint a glaukóma.

A cukorbetegség több mint 500 millió embert érint világszerte, a betegség prevalenciája folyamatosan nő, továbbá szignifikánsan csökkenti a várható élettartamot. Számos szövődménye közül kiemelendő a diabéteszes vesebetegség, amely a krónikus vesekárosodás vezető oka. A cukorbetegség emellett nagymértékben növeli az elsődleges nyitott zugú glaukóma kialakulásának esélyét, amely a vakság vezető okaként közel 70 millió embert érint.

A cukorbetegséghez kapcsolható betegségek mellett nagy hangsúlyt helyezünk a pulmonáris fibrózis pathomechanizmusának felderítésére, valamint hatékony terápia fejlesztésére. A tüdőfibrózis igen rossz prognózisú betegség, mely során a szöveti hegesedés súlyos funkcióromláshoz, valamint légzési elégtelenséghez vezet.

Ezen betegségekre jelenleg nincs hatékony terápia, ezért munkánk során új gyógyszer célpontokat azonosítunk és innovatív gyógymódokat fejlesztünk. A kutatásunk fókuszában álló Sigma-1 receptor agonisták új terápiás megközelítést nyújthatnak a krónikus szöveti hegesedéssel járó betegségek kezelésére.

Különböző állat- és in vitro modelleken végzett kísérleteinkben a legmodernebb molekuláris biológiai- és képalkotó módszereket alkalmazzuk, melyek hozzájárulnak a betegségek patomechanizmusa mögött húzódó biológiai folyamatok mélyebb megértéséhez.

Csoportunk jelenleg öt posztdoktorból, illetve öt PhD hallgatóból áll, emellett több TDK hallgató segíti munkánkat. Kutatásaink anyagi támogatását többek között a Lendület program, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal tudományos pályázatai biztosítják.


 

MTA-SE, Lendület Diabetes Research Group
Supervisor: Prof. Andrea Fekete, MD, DSc

With over two decades of expertise in basic science and clinical pharmacology, the MTA-SE Lendület „Momentum” Diabetes Research Group is at the forefront of translating laboratory discoveries into clinical therapies. Our primary mission is to address the complexities of diabetes and its complications, focusing mainly on diabetic kidney disease and diabetic eye disorders—all characterized by pathological tissue remodeling.

Diabetes poses a significant global health challenge, affecting over 500 million individuals worldwide. The prevalence of diabetes is rising rapidly, and the disease is a major contributor to reduced life expectancy, typically shortening it by 5 to 10 years. Among its many complications, diabetic kidney disease stands as the leading cause of chronic kidney disease, which affects more than 840 million people globally. Additionally, diabetes significantly increases the risk of primary open-angle glaucoma, a leading cause of blindness affecting nearly 70 million people.

In addition to diseases related to diabetes, we place great emphasis on uncovering the pathomechanism of pulmonary fibrosis and developing effective therapies. Pulmonary fibrosis has a very poor prognosis, during which tissue scarring leads to severe functional impairment and ultimately respiratory failure.

There are currently no effective therapies for these diseases; thus, in our work, we aim to identify new drug targets and develop innovative treatments. Sigma-1 receptor agonists, which are the focus of our research, may provide a novel therapeutic approach for the treatment of diseases associated with chronic tissue scarring.

In our experiments conducted on various animal and in vitro models, we use the most advanced molecular biology and imaging methods, which contribute to a deeper understanding of the biological processes underlying the pathomechanisms of diseases.

Our team comprises five postdoctoral researchers, five PhD students, and several undergraduate students. Our work is supported by the prestigious Lendület program, the National Research, Development, and Innovation Fund, and other significant grants.