Vezető: Dr. Szabó Attila

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) által támogatott Gyermekgyógyászati és Nephrológiai Kutatócsoport 1999-ben Dr. Tulassay Tivadar kezdeményezésére jött létre. A kutatócsoport irányítását 2017-ben Dr. Szabó Attila vette át, folytatva a közel két évtizeden át tartó magas színvonalú kutatómunkát.

A kutatócsoport egyik fő célja a krónikus veseelégtelenséghez (KVE) vezető kóroki folyamatok jelenlegi ismereteinknél pontosabb feltárása, megértése. Vizsgálataik során nagy hangsúlyt fektetnek a gyermekkorban kialakuló vesebetegségek genetikai hátterének feltérképezésére, valamint a jellemzően felnőtteket érintő, cukorbetegség talaján kialakuló KVE patomechanizmusának feltárására. Szintén fontos célkitűzésük olyan vese-transzplantációt kiegészítő gyógyszeres terápiák lehetőségének vizsgálata, melyek segítségével a graftok hosszú távú túlélése javítható. A kutatócsoport eredményei hozzájárulnak a KVE-ben szenvedő, valamint a vesetranszplantált betegek életminőségének javításához, továbbá új diagnosztikus és terápiás megoldások kifejlesztéséhez. A kutatócsoport szintén nagy hangsúlyt fordít az alapkutatáson alapuló innovációra. Új terápiás célpontok és biomarkerek azonosítására irányuló vizsgálataik eredményeként leírták az IL-20 citokin alcsalád valamint a szigma-1 receptor vesefibrózisban és iszkémia/reperfúziós sérülések során betöltött lehetséges szerepét. A kutatócsoport jelentős publikációs aktivitást és sikeres pályázati tevékenységet mondhat magáénak Az elmúlt években jelentős hazai kutatási támogatásokat nyertek el. Kiemelendő, hogy a kutatócsoport vezetőjének szakmai közreműködésével megvalósuló projekt (VEKOP-2.3.3-15-2016-00004) jóvoltából egy rendkívül korszerű, kétfoton-gerjesztéssel kombinálható szuperrezolúciós mikroszkóphoz jut a Semmelweis Egyetem, valamint a kutatócsoport munkatársai. Szintén a kutatócsoport kiemelkedő tudományos teljesítményét jelzi, hogy a VKE_17 pályázati program keretében jelentős támogatást kapott olyan új diagnosztikai és terápiás fejlesztések megvalósításához melyek segítségével hatékonyan lehet csökkenteni a vesebetegség-eredetű halálozást. A pályázathoz kapcsolódóan a kutatólaboratórium 2017-ben elindította egy már forgalomban lévő gyógyszer új terápiás lehetőségeivel kapcsolatos nemzetközi szabadalmának előkészítését és benyújtását.

A csoport kiemelt feladatának tekinti a tehetséges fiatal kutatók felkarolását és tudományos életpályán történő elindítását. A diplomaszerzést követő szakemberképzést a Semmelweis Egyetem Klinikai Doktori Iskolájával együttműködve teszik hatékonyabbá. Törekvéseik sikerességét bizonyítja, hogy hallgatóik és munkatársaik rangos hazai és nemzetközi tudományos konferenciákon mutatják be eredményeiket, valamint a csoport dolgozói képviseltetik magukat több hazai tudományos társaságban, illetve szerkesztői és lektori tevékenységet folytatnak több nemzetközi szakfolyóiratnál.

A Gyermekgyógyászati Klinika (Bókay utcai részleg) több mint 30 000 gyermek ellátásáért felelős a Közép-Magyarországi régióban, és emellett hazai központja számos krónikus betegséghez vezető kórképnek (vese és húgyutak veleszületett rendellenességei, diabétesz, újszülöttkori oxigénhiányos állapotok, gyulladásos bélbetegségek, veleszületett anyagcserebetegségek). Kutatócsoport egyik kivételes erőssége a klinikai szakorvosok valamint az alapkutatással foglalkozó szakemberek egymást kiegészítő, szoros együttműködése, ami megteremti a lehetőségét az egyes betegségek patomechanizmusának, kezelésének és kimenetelének egy intézetben történő vizsgálatára.

A kutatólaboratóriumhoz kapcsolódva az utóbbi 10 éveben nyolcan szereztek MTA doktora címet, valamint 30 munkatárs védte meg Ph.D. fokozatát, nagyrészük azóta is szoros együttműködésben dolgozik a kutatólaboratóriummal. Jelenleg 6 főállású kutató, 1 kutatói ösztöndíjas, 15 Ph.D. hallgató, 1 laboratóriumi asszisztens dolgozik a laboratóriumban. Évente átlagosan 20 fő TKD hallgatót foglalkoztatnak. A kutatás infrastrukturális háttere is nemzetközi szintű. A kísérletek kivitelezéséhez szükséges alapvető molekuláris biológiai technikák eszközigénye (PCR, Western Blot, immunhisztokémia, FACS) a laborban rendelkezésre áll. A steril körülmények között történő sejttenyésztéshez, valamint in vitro mérésekhez a szükséges technikai háttér adott. A laborban folyó in vivo vizsgálatokhoz, valamint állatkísérletes betegségmodellekhez akkreditált állatház biztosítja a kísérleti állatokat. Egyéb szükséges módszerek, mint a konfokális, illetve két-foton mikroszkóp, a Semmelweis Egyetemen működő core facility-k segítségével érhetőek el. A kutatócsoport szoros kollaborációs kapcsolatot ápol több hazai és nemzetközi kutatóközponttal. Szenior kutatói az USA-ban, valamint angliai és németországi kutatócsoportokban dolgoztak vendégkutatóként. Ezek a kollaborációk kiváló lehetőségeket biztosítanak a folyamatos kutatócserére és közös publikációkra, melyek a tudományos nemzetközi kapcsolatok és kutatás hálózat építés elengedhetetlen részei.

A Kutatócsoport és a Gyermekklinikán (Bókay utcai részleg) működő kutatólaboratórium 2017. évi publikációs aktivitását 15 tudományos közlemény (IF:43,248) jellemzi.

 


 

MTA-SE, Pediatrics and Nephrology Research Group, Budapest
Leader: Dr. Attila Szabó

Pediatrics and Nephrology Research Group, supported by the Hungarian Academy of Sciences (MTA), was established in 1999 with the initiative and leadership of Dr. Tivadar Tulassay. In 2017 Dr. Attila Szabó became the research group’s leader and continued the outstanding research work of the past nearly two decades.

The main purpose of the research group is to investigate the mechanisms leading to chronic kidney diseases (CKD). In their investigations, they emphasize the genetic background of kidney disease in childhood and the pathomechanism of CKD in adults. Another important objective of the research group is to investigate the possible drug therapies supplementing kidney transplantation, which can be used to improve long-term survival of grafts. The results of the research group contribute to improving the quality of life of CKD patients and renal transplant patients as well as developing new diagnostic and therapeutic solutions.

The research team also places great emphasis on innovation based on basic research. They developed a method for precise molecular marker determination of tissue fibrosis. Furthermore, as a result of their investigations on identification of new therapeutic targets and biomarkers, the potential role of IL-20 cytokine subfamily and sigma-1 receptor in renal fibrosis and ischemia / reperfusion injury was described. The research team has significant publishing and successful tendering activities. They won the VKE_17 application program for the development of new diagnostic and therapeutic tools that can effectively reduce chronic kidney disease associated deaths. In connection with the VKE_17 application the research laboratory started to prepare an international patent for new therapeutic options of a drug already existed on the market. It should be noted that two-photon microscopy core facility was established at Semmelweis University founded by their research group leader Dr. Attila Szabó’s VEKOP grant. One of the group’s top priority is to embrace talented young researchers and to launch them on a career in science. They cooperate with the Clinical Doctoral School of Semmelweis University in the education of postgraduate students. Their success is demonstrated by their students and colleagues presenting their achievements at prestigious national and international scientific conferences. Members of the research group are leaders or leadership members of numerous professional societies, as well as editorial board members of several well known international scientific journals.

The Department of Paediatrics (Bókay street) is responsible for health care of more than 30,000 children in Central Hungary and is also a treatment center of several chronic illnesses including kidney and urinary tract disorders, diabetes, neonatal hypoxia, inflammatory bowel diseases, congenital metabolic diseases. In the research group there is a strong collaboration between basic scientists, laboratory experts and clinicians that created a milieu which enables them to investigate the pathomechanism, therapy and outcome of diseases in a single institute.
In the past 10 years 8 people were awarded by the title of Doctor of the Hungarian Academy of Sciences and 30 students acquired Ph.D degree in connection with their work in the research laboratory. Currently 6 full-time researchers, 1 researcher fellowship, 15 Ph.D. students and 1 laboratory assistant and 20 students work in the research laboratory.

The research group has excellent infrastructural background. For their experiments a special animal house was built in the past years where the suitable ventilation, sterile filtered air, temperation and cyclic lighting of the animals are insured. They are aware of all molecular biological techniques that are needed for this study and the technical equipment includes all tools that are essential for basic molecular biology (PCR, Western blot, immunohistochemistry, ELISA, FACS, in vitro techniques and genetic engineering methods). Through core facilities at the Semmelweis University and in cooperation with the Eötvös Lóránd University other needed techniques e.g. confocal imaging, are also available. The research team collaborates with several Hungarian and international research centers. Their senior researchers were guest researchers in the USA, England and Germany. These collaborations provide excellent opportunities to build international relations.

The publishing activity of the research laboratory in 2017 is characterized by 15 scientific publications (IF: 43,248).