Témavezetők:
Dr. Szabó Miklós
Dr. Jermendy Ágnes – MTA Prémium Posztdoktori Ösztöndíj kutatási támogatással rendelkezik 2016. októberétől (PPD460004)

A munkacsoport kutatásainak középpontjában az újszülöttkori asphyxia és a következményes hypoxiás-ischaemiás encephalopathia áll. Munkacsoportunk két fő célkitűzése a következő:

  1. Korai életnapokban detektálható, klinikai, laboratóriumi és képalkotó (különösen MRI és proton MR spektroszkópián alapuló) prognosztikai markereket keresünk, amelyek a perinatális asphyxiát átélt betegek körében precízen képesek előrejelezni a későbbiekben esetlegesen kialakuló, maradandó idegrendszeri károsodásokat.
  2. Az újszülöttkori hypoxiás-ischaemiás encephalopathia kezelési stratégiáinak optimalizálásával foglalkozunk. Leírtuk az asphyxiás, hypothermiával kezelt újszülöttekben gyakran előforduló keringési elégtelenség és a relatív hypadrenia összefüggését. Egy saját tervezésű, prospektív, randomizált, placebo-kontrollált klinikai tanulmány során vizsgáljuk az alacsony dózisú hydrocortison szupplementáció hatékonyságát ezen újszülöttekben (NCT02700828). További célunk a hypothermiás kezelés során alkalmazott lélegeztetés optimalizálása. A gyakran észlelt, görcshajlamot fokozó hypocapnia (alacsony vér CO2 szint) elkerülésére kontrollált CO2 belélegeztetés kivitelezését vizsgáljuk egy klinikai hatékonysági tanulmányban (NCT02700854).
    Munkacsoportunk létrehozott egy nemzetközi szinten is egyedülálló asphyxiás újszülött regisztert, amely a betegek klinikai adatait, multidiszciplináris vizsgálati eredményeit, valamint fejlődésneurológiai utánkövetési értékelését tartalmazza. Az adatbázisban jelenleg több mint 500 újszülött regisztrált.

Munkacsoportunk érdeklődése nem csupán az asphyxiás betegekre korlátozódik. A klinika Perinatális Intenzív Centrumával szoros együttműködésben koraszülöttek idegrendszeri fejlődésével is foglalkozunk. Egy klinikai vizsgálat keretében tanulmányozzunk az anya-gyermek bőr-bőr kontaktus és a zeneterápia kedvező élettani hatásait.

Munkacsoportunk legutóbbi publikációi:

Kovacs K, Szakmar E, Meder U, Cseko A, Szabo AJ, Szabo M, Jermendy A
Serum cortisol levels in asphyxiated infants with hypotension
EARLY HUMAN DEVELOPMENT 120: pp. 40-45. (2018)

Eniko Szakmar, Kata Kovacs, Unoke Meder, Geza Bokodi, Andras Szell, Zsolt Somogyvari, Attila J Szabo, Miklos Szabo, Agnes Jermendy
Asphyxiated neonates who received active therapeutic hypothermia during transport had higher rates of hypocapnia than controls
ACTA PAEDIATRICA In press. p. In press (2018)

Eniko Szakmar, Kata Kovacs, Unoke Meder, Agnes Nagy, Andras Szell, Bojan Bundzsity, Zsolt Somogyvari, Attila J Szabo, Miklos Szabo, Agnes Jermendy
Feasibility and Safety of Controlled Active Hypothermia Treatment During Transport in Neonates With Hypoxic-Ischemic Encephalopathy
PEDIATRIC CRITICAL CARE MEDICINE 18:(12) pp. 1159-1165. (2017)

Kovacs K, Szakmar E, Meder U, Kolossvary M, Bagyura Z, Lamboy L, Elo Z, Szabo A, Szabo M, Jermendy A
Terápiás hypothermia alkalmazása az asphyxiás újszülöttek kezelésében – egy hazai neonatológiai centrum eredményei
ORVOSI HETILAP 158:(9) pp. 331-339. (2017)

 


 
Asphyxia Research Group

Leaders:
Dr. Szabó Miklós
Dr. Jermendy Ágnes – on grant from Hungarian Academy of Science, Premium Postdoctoral Fellowship since October 2016 (PPD460004).

The main focus of our research group is neonatal asphyxia and consequential hypoxic-ischemic encephalopathy. Our team’s principal aims are the following:
 
  1. We search for early, clinical, laboratory and imaging (especially MRI and proton MR spectroscopy) prognostic markers suitable to accurately predict later permanent neurodevelopmental damage in asphyxiated neonates.
  2. We aim to optimize treatment strategies for neonatal hypoxic-ischemic encephalopathy. We observed and described the association between relative hypadrenia and circulatory failure, which often affects asphyxiated neonates treated with hypothermia. We have designed a prospective, randomized, placebo-controlled clinical trial to assess the efficacy of low-dose hydrocortison supplementation on these newborns (NCT02700828). Our further aim is to optimize ventilation therapy during hypothermic treatment. We examine the feasibility of controlled CO2-inhalation to prevent the frequently observed hypocapnia (low blood CO2-level), which can trigger seizures (NCT02700854).
    Our research group designed an internationally unique register for asphyxiated neonates, which includes their clinical data, several multidisciplinary examination reports as well as their neurodevelopmental follow-up results. The database currently contains more than 500 registered newborns.

Our team’s interest is not exclusive for asphyxiated neonates. We also investigate the development of the preterm central nervous system, in cooperation with the Department’s Perinatal Intensive Unit. We designed a clinical study to assess the beneficial physiological effects of maternal skin-to-skin contact and music therapy on newborns.

Our study group’s latest scientific publications:

Kovacs K, Szakmar E, Meder U, Cseko A, Szabo AJ, Szabo M, Jermendy A
Serum cortisol levels in asphyxiated infants with hypotension
EARLY HUMAN DEVELOPMENT 120: pp. 40-45. (2018)

Eniko Szakmar, Kata Kovacs, Unoke Meder, Geza Bokodi, Andras Szell, Zsolt Somogyvari, Attila J Szabo, Miklos Szabo, Agnes Jermendy
Asphyxiated neonates who received active therapeutic hypothermia during transport had higher rates of hypocapnia than controls
ACTA PAEDIATRICA In press. p. In press (2018)

Eniko Szakmar, Kata Kovacs, Unoke Meder, Agnes Nagy, Andras Szell, Bojan Bundzsity, Zsolt Somogyvari, Attila J Szabo, Miklos Szabo, Agnes Jermendy
Feasibility and Safety of Controlled Active Hypothermia Treatment During Transport in Neonates With Hypoxic-Ischemic Encephalopathy
PEDIATRIC CRITICAL CARE MEDICINE 18:(12) pp. 1159-1165. (2017)

Kovacs K, Szakmar E, Meder U, Kolossvary M, Bagyura Z, Lamboy L, Elo Z, Szabo A, Szabo M, Jermendy A
[Hypothermia Treatment in Asphyxiated Neonates – A Single Center Experience in Hungary.]
ORVOSI HETILAP 158:(9) pp. 331-339. (2017)