A díjról

A Semmelweis Alapítvány célzottan kapott támogatás (hagyomány) keretében, Dr. Márer Vera gyermekgyógyász orvos emlékét megőrizve, díjat alapított.

A díj neve: Dr. Márer Vera-díj

A díjat minden évben pályázat útján a Semmelweis Egyetem felsőfokú végzettséggel rendelkező, maximum 2 fő munkatársa nyerheti el, akik a gyermekgyógyászat területén dolgoznak és 36. életévüket még nem töltötték be (hölgyek esetében a korhatár gyermekenként 2 évvel, de maximum a 41. életév betöltéséig kitolódhat).

A díj két fő célja:

  1. A fiatal, gyermekgyógyászat területén dolgozó munkatárs eddigi munkájának elismerése.
  2. A díjat elnyerő tudományos munkájának támogatása.
A kuratórium
elnöke: dr. Szabó Attila egyetemi tanár, igazgató (Gyermekklinika – Bókay utcai részleg)
tagok: dr. Kovács Gábor egyetemi tanár (Gyermekklinika – Tűzoltó utcai részleg), dr. Constantin Tamás dr. Dezsőfi-Gottl Antal egyetemi docens (Gyermekklinika – Tűzoltó utcai részleg), dr. Dezsőfi-Gottl Antal egyetemi docens (Gyermekklinika – Bókay utcai részleg), dr. Erdélyi Dániel egyetemi docens (Gyermekklinika – Tűzoltó utcai részleg), dr. Tory Kálmán (Gyermekklinika – Bókay utcai részleg).
 

Dr. Márer Vera díj pályázati felhívás

Dr. Márer Vera díj pályázati űrlap

Díjazottak

Díjazottak a jubileumi tanévben:

Márer Vera-díjat kapott dr. Horváth Klára, a Gyermekgyógyászati Klinika – Tűzoltó utcai részleg egyetemi tanársegéde, aki az alvás-ébrenlét ciklussal és ezek zavaraival foglalkozik. A díjazott több sikeres TDK-hallgató témavezetője, 2020-tól PhD-témavezető, tudományos közleményeinek száma: 17, független idézettsége 146, H-indexe: 8.

A jubileumi tanév másik kitüntetettje dr. Kaucsár Tamás, a Gyermekgyógyászati Klinika – Bókay utcai részleg szakorvosjelöltje, aki nefrológiai kutatásokat végez, azon belül is a gyermeknefrológiai betegségek genetikai hátterével foglalkozik. Több sikeres TDK-hallgató tutora, közleményeinek száma 19, független idézettsége 444, H-indexe 11.

 

2020/2021-es tanév díjazottjai a június 30-i Semmelweis Napon vehették át elismerésüket.
 
Márer Vera-díjat kapott dr. Szabó Dolóresz Ildikó, a Gyermekgyógyászati Klinika – Bókay utcai részleg egyetemi tanársegédje, aki a májbetegségek kutatásával, azon belül egyes kórképek immunológiai hátterének vizsgálatával foglalkozik. A díjazott több sikeres TDK-hallgató témavezetője volt, tudományos közleményeinek száma: 31, független idézettsége 193, H-indexe: 6.
 
Dr. Felkai Luca egyetemi tanulmányait 2016-ban fejezte be a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán summa cum laude minősítéssel. 2014-ben még orvostanhallgatóként a gyermekkori lágyrésztumorok területén kezdte meg tudományos tevékenységét dr. Csóka Monika vezetésével a Gyermekgyógyászati Klinika – Tűzoltó utcai részleggel és az I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézettel együttműködésben. Ezt a tudományos munkát folytatta tovább 2017-től PhD hallgatóként, tudományos fokozatát 2021-ben szerezte meg. 2016-ban lépett a csecsemő- és gyermekgyógyász szakképzésbe a Gyermekgyógyászati Klinika – Tűzoltó utcai részlegén.
 
 
A 2021/2022. tanév díjazottjai a 2022. évi Semmelweis-napon vehették át az elismerést, melyet dr. Merkely Béla rektor és dr. Szabó Attila klinikai rektorhelyettes, a Gyermekgyógyászati Klinika igazgatója adott át.

Dr. Kovács Árpád Ferenc, a Gyermekgyógyászati Klinika – Tűzoltó utcai részleg egyetemi tanársegéde, az egyetemi tanulmányait követően 2015-ben állami ösztöndíjas hallgatóként dr. Pállinger Éva vezetésével a Genetikai, Sejt-, és Immunbiológiai Intézetben kezdte meg tudományos tevékenységét, majd tudományos fokozatát 2020-ban szerezte meg. 2019-ben dr. Fekete György mentorálásával klinikai genetikai szakképzését kezdte, amelyből 2022-ben szakvizsgázott. 2020-ban megalapította a Humán Genomért Alapítványt a kezelhető genetikai megbetegedések ismeretterjesztésének, diagnosztikájának és terápiás támogatásának céljából. 2021-ben posztdoktori OTKA  pályázatban részesült. Jelenleg 2 TDK hallgató tutora, 2022 óta PhD témakiíró, közleményeinek száma 20, impakt faktora 57,844, független idézettsége 2997, H-indexe 6.

 

Dr. Szakmár Enikő, a Gyermekgyógyászati Klinika – Bókay utcai részleg gyermekgyógyász szakorvosjelöltje kutatómunkáját tudományos diákkörös hallgatóként kezdte, majd a Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskolájának PhD-hallgatójaként folytatta, ahol az oxigénhiányt átélt újszülöttek lélegeztetési stratégiáinak optimalizációját vizsgálta. Tudományos fokozatát 2021-ben szerezte meg summa cum laude minősítéssel. 2019-ben 1 évet töltött el a Harvard Egyetem Brigham and Women’s oktatókórházában posztdoktorként, ahol továbbra is aktív tagja a kutatócsoportnak. Idén a European Society for Paediatric Research Young Investigator alakuló szekciójának tagjává választották. Közleményeinek száma 18, ebből 9 első szerzős, h-indexe: 5.

 

A 2022/2023. tanév díjazottai a 2023. évi Semmelweis-napon vehették át az elismerést, melyet dr. Merkely Béla rektor és dr. Szabó Attila a Gyermekgyógyászati Klinika igazgatója, a dr. Márer Vera-díj kuratórium elnöke adott át.
 
Dr. Egyed Bálint 2020 óta a Gyermekgyógyászati Klinika – Tűzoltó utcai részlegének gyermekgyógyász szakorvosjelöltje, PhD fokozatát 2023-ban szerezte a Semmelweis Egyetem MD-PhD programjának kötelékében. Tudományos és klinikai érdeklődése a benignus és malignus hematológiai betegségek, elsősorban a gyermekkori leukémiák területét érinti. Jelentős szerepet töltött be a Magyar Gyermekleukémia Molekuláris Profilozási Program elindításában és egy klinikai vizsgálatba szervezett, nemzetközi molekuláris tumor board iniciatívához való csatlakozásban. Az Európai Gyermekonkológiai Társaság fiatal szekciójában Magyarország képviselője, a Magyar Gyermekonkológiai Hálózat egészséginformatikai fejlesztéseinek koordinátora. Három tudományos diákköri hallgató tutora, köztük egyetemi TDK konferencián első díjat, OTDK-n különdíjat elnyert hallgatók is szerepelnek. Közleményeinek száma 13, összesített impakt faktora 55.4, független idézettsége 110, H-indexe 5.
 

Dr. Tél Bálint a Gyermekklinika, Bókay utcai részlegének csecsemő- és gyermekgyógyász rezidense a tudományos munkáját 2015-ben kezdte el Prof. Veres Gábor témavezetésével, amit 2017-től PhD hallgatóként folytatott. A PhD tanulmányai során először a Pécsi Tudományegyetemmel közreműködésben a gyulladásos bélbetegségek és az akut hasnyálmirigy gyulladás epidemiológiai kapcsolatát vizsgálta irodalomkutatási módszerekkel, majd 2018-tól a Szegedi Tudományegyetemmel közreműködve a thiopurin gyógyszereknek a hasnyálmirigy epithel sejtjeire kifejtett hatásait tanulmányozta egér állatmodelleken. Témavezetője tragikus távozását követően 2020-tól kutatásait Dr. Pallagi Petra (SZTE Belgyógyászati Klinika) vezetésével folytatta. Az ESPGHAN Exchange Travel Award keretében 3 hónapot töltött 2021-ben a Cambridge-i Egyetem Stem Cell Institute kutatólaborjában, a szoros együttműködést azóta is ápolja. 2017-től osztályos orvosként, 2022-től rezidensként dolgozik a Gyermekklinika Bókay utcai részlegén. Tudományos közleményeinek száma 13, független idézettsége 55, H-indexe 4. Fő érdeklődési területe az intestinalis organoid kultúrákra épülő kutatások, mint például a gyermekkori gyulladásos bélbetegségek epigenetikai hátterének vizsgálata.