A kitűnő román patológus és bakteriológus, Babes Viktor tiszteletére állított emléktáblát november 18-án délelőtt avatták az I. sz. Gyeremekklinika udvarán. Az ünnepségen megjelent Ireny Comaroschi asszony, Románia budapesti nagykövete, dr. Nagy László rektorhelyettes és dr. Popescu Octavian dékán, a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetemről.
A magyar és román himnusz meghallgatása után dr. Tulassay Tivadar egyetemünk rektora köszöntötte a megjelenteket, majd dr. Nagy László professzor a kolozsvári Babes-Bólyai Tudományegyetem rektorhelyettese mondott ünnepi beszédét. Ezután dr. Sótónyi Péter Rector Emeritus méltatta Babes Viktor érdemeit.
Az esemény fénypontjaként dr. Tulassay Tivadar és dr. Sótonyi Péter leleplezte az emléktáblát, majd koszorút helyeztek el. A kolozsvári Babes-Bólyai Tudományegyetem nevében Dr Nagy László és Octavian Popescu dékán koszorúzott.
Az avatási program végén az egyetem vezetősége nevében dr. Tulassay Tivadar ajándékokat adott át a kolozsvári egyetem képviselőinek és a nagykövet asszonynak, majd a vendégek a klinika könyvtárában az emlékkönyvbe írtak néhány gondolatot.

A tábla szövege:
„Babes Viktor (1854-1926)
A kitÚnő román patológus és bakteriológus orvosi tanulmányait Bécsben és Budapesten végezte. Orvosi pályafutását a Budapesti Kórbonctani Intézetben kezdte Scheuthauer Gusztáv vezetése alatt, akinek 1876 és 1880 között első asszisztense volt. 1880-ban magántanárrá, majd 1884-ben nyilvános rendkívüli tanárrá nevezték ki. 1884-ben az e házban mÚködő Stefánia Gyermekkórházban létesített II. sz. Kórbonctani Intézet vezetésével bízták meg. 1887-től a Bukaresti Egyetem Kórbonctani és Bakteriológiai Intézetének tanszékvezető egyetemi tanára. Kiemelkedő tudományos munkásságával nemzetközi hírnévre tett szert. Az első magyarnyelvÚ bakteriológiai könyv szerzője. Az egyik névadója a nagyhírÚ kolozsvári Babes-Bolyai Egyetemnek. Személyében a Semmelweis Egyetem az iskolateremtő tudós orvost tiszteli.”

A táblát Domonkos Béla szobrászmÚvész és Szilasi László kőfaragó mester készítette, Bécsi Antal nyugalmazott főmérnök közremÚködésével.

A képen balról jobbra: dr. Tulassay Tivadar,
Dr. Octavian Poposcu és dr. Nagy László

Ireny Comaroschi, román nagykövet
az I. sz. Gyermeklinika emlékkönyvébe írja gondolatait