Utasítások

R/1/2017. (II.06.) számú rektori utasítás Bejelentési kötelezettség teljesítése külföldi hallgatókról

Hatályon kívül helyezte a E/7/2017 számú Rektori Kancellári Utasítás   Iktatószám: 10809/KSRET/2017 R/1/2017. (II.06.) számú rektori utasítás Bejelentési kötelezettség teljesítése külföldi hallgatókról Az SZMSZ 3/A. § (12) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva, a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. …

K/1/2017. számú kancellári utasítás a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések megvalósításával, dokumentálásával és ellenőrzésével kapcsolatos eljárásokról

Ikt.szám: 4096/KSGFI/2017. K/1/2017. (II.03) számú KANCELLÁRI UTASÍTÁS A Semmelweis Egyetem közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseinek megvalósításával, dokumentálásával és ellenőrzésével kapcsolatos eljárásokról A Semmelweis Egyetem a nettó egymillió forintot elérő vagy meghaladó, de a 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 15. …

KKE/1/2017. számú klinikai központ elnöki utasítás a Semmelweis Egyetem betegei számára indikált, egészségbiztosítás által finanszírozott PET/CT vizsgálatok beutalási rendjéről

Ikt.szám: 10230/KLINK/2017 A Semmelweis Egyetem K l i n i k a i K ö z p o n t E l n ö k é n e k 1/2017. (I.30.) számú U T A S Í T Á S …

K/3/2016. (XI.29.) számú kancellári utasítás a (köz)beszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, a beszerzés folyamata során kötelezően alkalmazandó formanyomtatványokról

Ikt.sz.: 37015-24/GFBSZI/2016 K/3/2016. számú (XI.29.) KANCELLÁRI UTASÍTÁS (köz)beszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, a beszerzési folyamat során kötelezően alkalmazandó formanyomtatványokról 1. § Az SZMSZ 3/A. § (12) bekezdésben foglalt feladatkörében eljárva a Semmelweis Egyetem kancellárja a (köz)beszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, a beszerzési folyamat során …

7/2016. (XI.03.) számú Rektori-Kancellári utasítás a 6/2016. (X.28.) számú Rektori-Kancellári utasítás módosításáról

A 7/2016. (XI.03.) számú Rektori-Kancellári utasítás a 6/2016. (X.28.) számú Rektori-Kancellári utasítás módosításáról aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető: 7/2016. számú Rektori-Kancellári utasítás

6/2016. számú Rektori-kancellári utasítás a 2016. évi kiválósági jutalomról, valamint csekély értékű ajándékutalvány juttatásáról

A 6/2016. számú Rektori-kancellári utasítás a 2016. évi kiválósági jutalomról, valamint csekély értékű ajándékutalvány juttatásáról aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető: 6/2016. számú Rektori-kancellári utasítás

KKK/1/2016. sz. Kancellári-klinikai központ elnöki utasítás a Semmelweis Egyetem egészségügyi szolgáltatást nyújtó szervezeti egységeinek a Semmelweis Egyetem területén nyújtandó segítségnyújtási kötelezettségéről

A KKK/1/2016. sz. Kancellári-klinikai központ elnöki utasítás a Semmelweis Egyetem egészségügyi szolgáltatást nyújtó szervezeti egységeinek a Semmelweis Egyetem területén nyújtandó segítségnyújtási kötelezettségéről aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető: KKK/1/2016. sz. Kancellári-klinikai központ elnöki utasítás

2/2016. számú Kancellári utasítás a halottszállítási szerződések megkötésének rendjéről

  Iktatószám: 41991-2/OFTOFMI/2016. 2/2016. számú Kancellári utasítás a halottszállítási szerződések megkötésének rendjéről  az I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, a II. sz. Pathológiai Intézet és az Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet részére  Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítás Alapból történő finanszírozásának részletes …

5/2016. számú Rektori-kancellári utasítás a hallgatókkal kapcsolatos ügyeket érintő eljárások iratkezelésének rendjéről (X.06.)

Az 5/2016. számú Rektori-kancellári utasítás a hallgatókkal kapcsolatos ügyeket érintő eljárások iratkezelésének rendjéről aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető: 5/2016. számú Rektori-kancellári utasítás

4/2016. számú Rektori-kancellári utasítás a 2016/2017. tanév I. félévére vonatkozó kollégiumi díjmentességi kérelmek benyújtásáról

Ikt.sz.: 55638-5/KNCKOLL/2016 4/2016. számú rektori – kancellári utasítás a 2016/2017. tanév I. félévére vonatkozó kollégiumi díjmentességi kérelmek benyújtásáról A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 43. § (3) bekezdése alapján: „A hallgató a felsőoktatási intézmény irányában teljesítendő …

3/2016. számú Rektori-kancellári utasítás az átsorolás jogintézményének gyakorlati alkalmazásáról

A3/2016. számú Rektori-kancellári utasítás az átsorolás jogintézményének gyakorlati alkalmazásáról aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető: 3/2016. számú Rektori-kancellári utasítás

2/2016. Rektori-kancellári utasítás a 2015/2016. tanév II. félévére vonatkozó kollégiumi díjmentességi kérelmek benyújtásáról

A 2/2016. Rektori-kancellári utasítás a 2015/2016. tanév II. félévére vonatkozó kollégiumi díjmentességi kérelmek benyújtásáról aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető: 2/2016. Rektori-kancellári utasítás

1/2016. Rektori-kancellári utasítás az órarend Neptun rendszerben való szerkesztésének eljárásrendjéről

Az 1/2016. Rektori-kancellári utasítás az órarend Neptun rendszerben való szerkesztésének eljárásrendjéről aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető: 1/2016. Rektori-kancellári utasítás A bázis órarend Excel formátumának mintája az alábbi linkre kattintva letölthető: bázis órarend (xls) A bázis órarend HTML formátumának mintája az alábbi linkre kattintva letölthető: …

25/2015. számú rektori-kancellári utasítás az elektronikus iratkezelési rendszerhez kapcsolódó felhasználói jogosultságokról

A 25/2015. számú rektori-kancellári utasítás az elektronikus iratkezelési rendszerhez kapcsolódó felhasználói jogosultságokról aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető: 25/2015. számú rektori-kancellári utasítás

19/2015. számú Kancellári utasítás a létesítmények és speciális berendezések karbantartásának, hibaelhárításának elszámolásáról

A 19/2015. számú Kancellári utasítás a létesítmények és speciális berendezések karbantartásának, hibaelhárításának elszámolásáról aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető: 19/2015. számú Kancellári utasítás

20/2015. számú Kancellári utasítás a csekély értékű ajándék juttatására irányuló kötelezettségvállalás kancellári egyetértési jogának gyakorlásáról

A 20/2015. számú Kancellári utasítás a csekély értékű ajándék juttatására irányuló kötelezettségvállalás kancellári egyetértési jogának gyakorlásáról aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető: 20/2015. számú Kancellári utasítás

18/2015. számú Kancellári utasítás az éves egyéni keretösszegen felüli béren kívüli juttatásról

Az aláírt és beszkennelt utasítás pdf-formátumban erre a linkre kattintva letölthető.

3/2015. számú rektori-kancellári utasítás a közérdekű adatok megismeréséhez kapcsolódó adatigénylések teljesítésének rendjéről

A 3/2015. számú rektori-kancellári utasítás a közérdekű adatok megismeréséhez kapcsolódó adatigénylések teljesítésének rendjéről aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető: 3/2015. számú rektori-kancellári utasítás

16/2015. számú Kancellári utasítás egyetemi fizető parkolók üzemeltetéséről

A 16/2015. számú Kancellári utasítás egyetemi fizető parkolók üzemeltetéséről aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető: 16/2015. számú Kancellári utasítás