Összesen: 3 cikk


R/3/2020. (IV.09.) REKTORI UTASÍTÁS a COVID-19 járvánnyal közvetlenül összefüggő betegellátáshoz szükséges humánerőforrás biztosításáról   A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SZMSZ) I.1. rész 3. § (12) bekezdésében foglalt hatáskörömben eljárva – hivatkozással az SZMSZ I. 10. rész 3. § (3) bekezdésére – a következő rendelkezést adom ki: 1.§ Jelen …Tájékoztató a Semmelweis Egyetem valamennyi polgára részére

TÁJÉKOZTATÓ a Semmelweis Egyetem valamennyi polgára részére   A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában foglalt felhatalmazásom alapján, a járványügyi helyzet miatti korlátozások idején is folytatandó képzés jogszerűségének fenntartása érdekében a távoktatás során természetes személy azonosítható módon való megjelenítését tartalmazó kép- és hangfelvétel alkalmazásának esetén (beteg bemutatás) a következők megtartására hívom fel a figyelmet: A …A SEMMELWEIS EGYETEM JÁRVÁNYÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK JB/1/2020. (III.18.) számú határozata   (1) A koronavírussal kapcsolatos járványügyi intézkedések egyetemi szintű kidolgozására, napi szintű irányítására az alábbi csoportok kerülnek létrehozásra:   – Gyermekellátásért felelős járványügyi operatív csoport, – Patológiáért felelős járványügyi operatív csoport, – Fogászati ellátásért felelős járványügyi operatív csoport, – Szent Rókus járványügyi operatív csoport, – Külső …

Összesen: 3 cikk