Prof. Dr. Tomcsányi Teodóra

Beosztás

egyetemi tanár

Egyetemi mellék: 06-1-459-1500 / 56571
E-mail:  tomcsanyi.teodora@public.semmelweis-univ.hu
Végzettségek

klinikai pszichológus
biológia tanár 
klinikai szakpszichológus
mentálhigiénés szakember
pszichoterapeuta (európai pszichoterapeuta diploma)
pszichoanalitikus (IPA)
csoportanalitikus (Magyar Csoportanalitikus Egyesület)
pszichodráma pszichoterapeuta (Überlingeni Moreno Intézet) 
pszichodráma kiképző és szupervízor (Magyar Pszichodráma Egyesület)
kiképző családterapeuta (Bécsi Érsekség Családterápiás Intézete, Magyar Családterápiás Egyesület)

Doktori fokozat

a pszichológiai tudományok kandidátusa (CSc)
habilitáció: pedagógia

Publikációs lista   Magyar Tudományos Művek Tára
Társasági, 
egyesületi tagságok

Magyar Pszichodráma Egyesület 
Magyar Családterápiás Egyesület
Magyar Pásztorálpszichológiai Egyesület

Szakmai érdeklődés,
kutatási területek

mentálhigiéné és történelmi múlt (diktatúra)
interkulturális szégyen-bűntudat kutatás
felnőttképzések hatékonysága
autoritás kutatás
spiritualitás és társadalom
pszichoterapeuták és spiritualitás
1969-1983: Orvostovábbképző Intézet, a Csepeli Mentálhigiénés Intézet, majd az Országos Ideg-és Elmegyógyászati Intézet klinikai szakpszichológusa, pszichoterapeutája
1987-1995: Vezetőképző Intézet, a HÍD Egyházi-Tanácsi Családsegitő Központ és a Nemzeti Egészségvédelmi Intézet klinikai szakpszichológusa, pszichoterapeutája
Folyamatos pszichoterápiás tevékenység (egyéni, család)
1987-től: a SE Mentálhigiéné Intézete és jogelődje a Magyar Testnevelési Egyetem keretében folyó mentálhigiénés szakirányú továbbképzés, lelkigondozó szakirányú továbbképzés, szociális mesterképzés kidolgozása, a lélektani és pszichoterápiás stúdiumok oktatása 
2001-től: a SE Doktori Iskolájának témavezetője, törzstagja
2006-tól: a European Journal of Mental Health című folyóirat alapítása, főszerkesztői feladatok ellátása www.ejmh.eu

Aktuális kutatások   Spiritualitás a segítő foglalkozásúak körében