Prof. Dr. Nagy Endre

 

Prof. Dr. NAGY ENDRE 

Beosztás

Professor Emeritus
Egyetemi mellék: 06-1-459-1500 / 56541
E-mail:  nagy.endre@public.semmelweis-univ.hu 
Végzettségek

Szegedi József Attila Tudományegyetem, Állam-és Jogtudományi Kar (1968)
Társadalomtudományi Intézet, szociológia (1970)
Összehasonlító Jog, Strassbourg (1972)

Doktori fokozat

MTA, állam-és jogtudomány, kandidátus (1979)
Janus Pannonius Tudományegyetem, habilitáció (1994)

MTA doktora, szociológia tudomány (2007)

Publikációs lista   Magyar Tudományos Művek Tára
Társasági, 
egyesületi tagságok

American Polanyi Society
Polányi Mihály Szabadelvű Filozófiai Társaság
Magyar Pax Romana
PAB Szociológiai Munkabizottság
Pécs-Baranyai Értelmiségi Klub

Szakmai érdeklődés,
kutatási területek

Magyar és egyetemes eszmetörténet
Egyetemes szociológia- és filozófiatörténet

Aktuális kutatások   Radikális személyiségváltozás (a megtérés fenomenológiája)
Egyéb szakmai érdeklődés   Jogot tanultam és szociológiát, állam és jogtudományokból kandidáltam, történettudományból habilitáltam, szociológiából szereztem az akadémiai doktori címet- de mindig a filozófia és az irodalomtudomány érdekelt.