Dr. Széman Zsuzsanna

Beosztás

 egyetemi tanár
Telefon: 06-20-666-3700
Egyetemi mellék: 06-1459-1500 / 56541
E-mail:  szeman.zsuzsanna@public.semmelweis-univ.hu
Végzettségek

Német nyelv és irodalom szakos tanár, etnográfus

Fokozat

Kandidátus (szociológia), Magyar Tudományos Akadémia Tudományos Minősítő Bizottsága (1991) 
Habilitáció, Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar (2008)

Egyetemi tanár (2014)

Publikációs lista

Magyar Tudományos Művek Tára

Researchgate, ORCID: ORCID:0000-0001-8953-8618; -.9989-2017
Szakmai érdeklődés, kutatási területek

Az idősödés különféle aspektusai:

 • aktív idősödés
 • tartós gondozás
 • formális és informális idősgondozók
 • idősek kirekesztődése
 • a COVID-19 hatása az idősellátásban
 • az idősgondozás, és az időst gondozó migránsokkal összefüggő kutatások 
 • az idősek életminőségét befolyásoló tényezők feltárása
 • a technika és a környezet, mint az idősek életminőségét befolyásoló tényezők
 • az infokommunikáció (Skype-care) idősek mentális egészségi állapotára gyakorolt hatása
 • innovációs, az idősek életét megkönnyítő modellprogramok kidolgozása
 • az idősek intergenerációs és interperszonális kapcsolatai
Aktuális kutatások A tartós idősgondozás problémái a COVID-19 alatt,  A demens időst gondozó családtagok problémái a COVID-19 alatt
Társasági, 
egyesületi tagságok

EUROCARERS (European Association Working for Carers, kutató tag) (2007–)

EAST (Eastern-European Ageing Societies in Transition), igazgatósági tag (2009–) 

ISA RC 23 (Internation Sociological Association, Research Committe on Sociology and Science and Technology RC 23, tag) (2009–)
ISA RC 11 (Internation Sociological Association, Research Committe on Sociology and Ageing 1994– )

SZIA (Szociális Innovációs Alapítvány), kuratóriumi tag ( 2002–)

Szociológiai társaság (1990–)
Magyar Tudományos Akadémia, köztestületi tag

Egyéb szakmai érdeklődés

 

 infokommunikáció-idősödés, modellprogramok

Legfontosabb publikációk

https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=9075