Dr. Semsey Gábor

Beosztás

egyetemi adjunktus
Egyetemi mellék: 06-1-459-1500 / 56529
E-mail:  semsey.gabor@semmelweis.hu
Végzettségek

Okleveles matematika tanár (2001)
Okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár (2003)
Mentálhigiénés szakember (2006)
Pedagógus szakvizsga (2006)
Pszichodráma vezető (2013)

Doktori fokozat PHD, neveléstudomány, ELTE PPK (2017)
Publikációs lista  

Magyar Tudományos Művek Tára

Researchgate, ORCID

https://www.researchgate.net/profile/Gabor_Semsey

ORCID: 0000-0002-5007-3801

Társasági, 
egyesületi tagságok

HÍD Alapítvány kuratóriumának elnöke
Magyar Pásztorálpszichológiai Társaság (pártoló tag)

Magyar Pszichodráma Egyesület (tag)

Szakmai érdeklődés,
kutatási területek

Iskolai mentálhigiéné
Ifjúsági lelkigondozás
Szexuális nevelés
Szabadidő-pedagógia

Aktuális kutatások  

Képzéseink hatása az önegyüttérzésre (Self-Compassion Kérdőív magyar változatának használatával – SCS-H);

XXI. Századi gyerekszoba

Egyéb szakmai tevékenység

Középiskolai mentálhigiénés feladatok, osztályfőnöki órák tartása

Szabadidő-pedagógiai előadások

Ifjúsági csoportok vezetése, csoportvezetők képzése (A Regnum Marianum Katolikus Közösség Egyesülete keretében) 

Legfontosabb publikációk

Tomcsányi, T; Csáky-Pallavicini, R; Ittzés, G; Semsey, G ; Török, P: Health Promotion Strategy and Primary Prevention Program at Semmelweis University. EUROPEAN JOURNAL OF MENTAL HEALTH 1 : 1-2 pp. 25-44., 20 p. (2006)

Semsey, G; Török, G; Csáky-Pallavicini, Zs; Horváth-Szabó, K: Die Praxis und die Wirksamkeit der Wertevermittlung in der Katolischen Gemeinschaft Regnum Marianum EUROPEAN JOURNAL OF MENTAL HEALTH 2 : 1 pp. 25-48., 24 p. (2007)

Török, G; Tomcsányi, T; Ittzés, A; Martos, T; Semsey, G; Szabó, T; Tésenyi, T: Ein ökumenisches Modell der Weiterbildung in Seelsorge: Geschichte und Ergebnisse de Evaluationsforschung der Weiterbildung. EUROPEAN JOURNAL OF MENTAL HEALTH 7 : 1 pp. 24-56., 33 p. (2012)

Semsey, G (szerk.) ; Tésenyi, T(szerk.) ; Pilinszki, A (szerk.): Segítő találkozások mentálhigiénés szemléletben: Esetgyűjtemény. Budapest, Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet (2012) , 192 p.

Semsey, Gábor: A szexuális nevelés gyakorlata a magyarországi gimnáziumokban 216 p. ELTE PPK Neveléstudományi DI, Disszertáció, 2017 6. Semsey, Gábor: Szexuális nevelés az iskolában. ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 29 : 12 pp. 17-34., 18 p. (2019)