Beosztás

egyetemi adjunktus
Egyetemi mellék: +36 1 459-1500 / 56540
E-mail: 

asztalos.bernadett@semmelweis.hu 

Végzettségek

2006 – 2008: Semmelweis Egyetem Lelkigondozói Szakirányú Továbbképzés, BP
2004 – 2007: Semmelweis Egyetem Mentálhigiénés Szakirányú Továbbképzés, Szeged
1998 – 2001: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittanári Levelező Tagozat
1994 – 2001: Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK Szociológia Szak
1994 – 2001: Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK Történelem Szak

Doktori fokozat 2001 – 2011: Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, Doktori Iskola, Eszmetörténet PhD  
Publikációs lista   Magyar Tudományos Művek Tára
Társasági, 
egyesületi tagságok

Antropos Mentálhigiénés Egyesület

Magyar Pasztorálpszichológiai Társaság

Magyar Szociológiai Társaság

Fiatal Vallás és Érték Szociológusok

Klinikai Lelkigondozók Ökumenikus Egyesülete

Szakmai érdeklődés,
kutatási területek

lelkigondozás, mentálhigiéné, szociális munka, aktív idősödés, mentálhigiénés projekmenedzsment, önegyüttérzés, kiégés, segítők segítése, jóllét, munka-család egyensúly, spiritualitás

Aktuális kutatások  

kiégés, önegyüttérzés, aktív idősödés; Önegyüttérzés segítő foglalkozásúak körében; Segítő kapcsolat hatásvizsgálat

Egyéb szakmai érdeklődés  kora újkori életmód és gyógyászat
Fontosabb publikációk

Csáky-Pallavicini, R., Asztalos, B., Földvári, M., & Csáky-Pallavicini, Z. (2005). Die gesellschaftliche und religiöse Entwicklung in Ungarn seit 1945 im Spiegel der seelischen Gesundheit der Bevölkerung. International journal of practical theology, 9(2), 217.;

Asztalos, B. Ha ma Gerard Caplan élne… Gondolatok, kutatások a család funkcionális megközelítéséhez Magyarországon. In: Karlovitz, János Tibor,Torgyik, Judit (szerk.) Szakmódszertani és más emberközpontú tanulmányok. Reflexiók néhány magyarországi pedagógia- releváns kontextusra, Komárno: International Research Instituta s.r.o. ;

Asztalos, B., Ládonyi, Zs., Tésenyi, T.: LIPI ajánlások szociális szakembereknek: Alacsony Intenztású Pszichológiai Intervenciók további lehetőségeinek a feltárása In: Karlovitz, János Tibor (szerk.) Reflexiók néhány magyarországi pedagógia- releváns kontextusra, Komárno: International Research Instituta s.r.o. ;

Asztalos, Bernadett (szerk.) ; Járay, Márton (szerk.) ; Szentjóbi, Ottó (szerk.) Álom, terv, tett: Gyakorlati útmutató és példatár mentálhigiénés projektekhez, Budapest, Magyarország : Antropos Mentálhygiénés Egyesület (2017) , 300 p.;

Asztalos, Bernadett ; Tróbert, Anett Mária: Aktív idősödés és mentálhigiéné. EMBERTÁRS 17 : 2 pp. 95-101. , 6 p. (2019)