Beosztás

egyetemi tanár
Telefon:  +36709401765
E-mail:  albert.ildiko@semmelweis.hu
Végzettségek

1987-1993 ELTE angol nyelv és irodalom szakos tanár (1992),

szociológus (1992)

Doktori fokozat 2000 PH.D. fokozat szociológiából, ELTE 
Publikációs lista   Magyar Tudományos Művek Tára
Researchgate, ORCID: Orchid: 0000-0003-1372-7164, Researchgate: Fruzsina_Albert
Társasági, 
egyesületi tagságok
INSNA, IARR, ESA, MSZT
Szakmai érdeklődés, kutatási területek: kapcsolathálózat-elemzés, családi és baráti kapcsolatok, társadalmi kirekesztődés, gender, idősödés
Aktuális kutatások: A COVID járvány társadalmi hatásai; a kapcsolathálózatok szerkezete és a kapcsolatok minősége
Egyéb szakmai érdeklődés: Kiterjedt szakértői munka nemzeti és európai uniós szinten a társadalmi befogadás és a nemek esélyegyenlősége területén – többek között az EU Network of Independent Social Inclusion magyar szakértője 2008 – 2013, 2014-től a European Social Policy Network tagja, a magyar szakértői team koordinátora
Legfontosabb publikációk:

Albert F, Koltai J, Dávid B (2021) The increasing importance of friends: Changes in core discussion network composition in post-communist Hungary between 1997 – 2015. Social Networks,Volume 66, pp. 139-145. https://doi.org/10.1016/j.socnet.2021.02.005

  Albert F, Dávid B, Tóth G (2020). Hány barátja van Önnek? A barátok számának alakulása három évtized alatt (1986–2018), Socio.hu 2020/3, https://socio.hu/index.php/so/article/download/826/830/
  Albert F, Dávid B, Hajdu G, Huszti É (2020) Egocentric Contact Networks of Older Adults: Featuring Quantity, Strength and Function of Ties.  The Sociological Quarterly  DOI: 10.1080/00380253.2020.1787111
  Albert F, Hajdu G (2020): Association between poverty indicators and social relations. Journal of Poverty and Social Justice, vol xx, no xx, 1–23, DOI: 10.1332/175982720X15966472176159. IF 0,952, Q1
  Kmetty Z, Tardos R, Albert F, Dávid B (2018) Mapping social milieus and cohesion patterns between 1997 and 2014.: Exploiting the potential of the occupational position generator. SOCIAL NETWORKS 55:(10) pp. 116–129.
  Albert F, Dávid B, Kmetty Z, Kristóf L, Róbert P, Szabó A. (2018) Mapping the Post-communist Class Structure: Findings from a New Multidimensional Hungarian Class Survey EAST EUROPEAN POLITICS AND SOCIETIES pp. 1-22.
  Albert F, Dávid B (2016) A magyarországi kapcsolathálózati struktúrák jellemzői 2015-ben. SOCIO.HU TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE, (3) pp. 22-47.
  Albert F, Dávid B. (2007) Embert barátjáról. A barátság szociológiája. Századvég. Budapest, p. 272.
  Albert F, Dávid B. (2001) Ha elszakad a háló. A magyarországi hajléktalanság kapcsolathálózati megközelítésben. Új Mandátum kiadó, Budapest, p. 158.