RKE/4/2023. (IV.3.) sz. rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás
a munkáltatói jogok gyakorlásának rendjéről szóló
RKE/2/2023. (II.10.) sz. rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás módosításáról  

A Semmelweis Egyetem Alapító Okiratának 8.4. és 9.5. pontja, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SZMSZ) II.1. rész 3. § (1) bekezdése alapján, az SZMSZ I.1. rész 3. § (4) bekezdésében foglalt hatáskörünkben eljárva a munkáltatói jogok gyakorlásának rendjéről szóló RKE/2/2023. (II.10.) sz. rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás (a továbbiakban: Utasítás) módosításáról az alábbi utasítást adjuk ki.

1. §

(1) Az Utasítás 3. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:

„(12) Amennyiben a foglalkoztatott egészségügyi szolgálati jogviszonya vagy munkaviszonya megszűnik vagy megszüntetésre kerül, egy éven belüli ismételt foglalkoztatásához a munkáltatói jogkör gyakorlója köteles a rektor, a kancellár vagy a Klinikai Központ elnökének előzetes engedélyét kérni.”

(2) Az Utasítás 8. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„8. § [Kancellári irányítás]

 A kancellár saját hatáskörében, illetve az alábbi vezetők a kancellár által átruházott hatáskörben[1] gyakorolják – tovább nem delegálható módon – a munkáltatói jogokat a következők szerint:

 

Srsz.

Érintett munkakör, beosztás

Munkáltatói jogkör gyakorlója a 2. § (2) bekezdés szerinti jogkörök tekintetében

Munkáltatói jogkör gyakorlója a 2. § (3) bekezdés szerinti jogkörök tekintetében (közvetlen
munkairányító)

Megjegyzés

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Közvetlenül a kancellár által gyakorolt munkáltatói jogkör

1.

Kancellári Titkárság és Kancellári Kabinet foglalkoztatottja (ideértve a vezetőt is)

kancellár

kancellár

 

2.

Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság főigazgatója

kancellár

kancellár

 

3.

Gazdasági Főigazgatóság főigazgatója

kancellár

kancellár

 

4.

Informatikai Főigazgatóság főigazgatója

kancellár

kancellár

 

5.

Jogi és Igazgatási Főigazgatóság főigazgatója

kancellár

kancellár

 

6.

Műszaki Főigazgatóság főigazgatója

kancellár

kancellár

 

7.

Beszerzési Igazgatóság igazgatója

kancellár

kancellár

 

8.

Ellenőrzési Igazgatóság igazgatója

kancellár

kancellár

 

9.

főigazgató-helyettes

kancellár

főigazgató

 

Az emberierőforrás-gazdálkodási főigazgató által gyakorolt munkáltatói jogkör

10.

Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság és a szervezetébe tartozó valamennyi egység vezetője és foglalkoztatottja (ide nem értve a főigazgatót és a főigazgató-helyettest)

emberierőforrás-gazdálkodási
főigazgató

emberierőforrás-gazdálkodási
főigazgató

 

A Gazdasági Főigazgatóság szervezetében gyakorolt munkáltatói jogkör

11.

közvetlenül a Gazdasági Főigazgatóság alá tartozó foglalkoztatott (ideértve a Gazdálkodás-felügyeleti Osztály foglalkoztatottját és osztályvezetőjét, és ide nem értve a főigazgatót és a főigazgató-helyetteseket)

gazdasági főigazgató

gazdasági főigazgató

Azon foglalkoztatottak, akik felett
 a Gazdasági Főigazgatóság valamely főigazgató-helyettese vagy igazgatója
 nem gyakorol munkáltatói jogot.

12.

Pénzügyi Igazgatóság, Vagyongazdálkodási Igazgatóság, Pályázati és KFI Hálózat-irányítási Igazgatóság igazgatói

pénzügyekért és vagyon-gazdálkodásért felelős gazdasági főigazgató-helyettes

pénzügyekért és vagyon-gazdálkodásért felelős gazdasági főigazgató-helyettes

 

13.

Pályázati és KFI Hálózat-irányítási Igazgatósághoz tartozó gazdasági hivatalvezetők

pénzügyekért és vagyon-gazdálkodásért felelős gazdasági főigazgató-helyettes

hálózat-irányítási igazgató

 

14.

Pénzügyi Igazgatóság, Vagyongazdálkodási Igazgatóság, Pályázati és KFI Hálózat-irányítási Igazgatóság igazgatónál, illetve gazdasági hivatalvezetőnél alacsonyabb szintű vezetői

pénzügyekért és vagyon-gazdálkodásért felelős gazdasági főigazgató-helyettes

igazgató

 

15.

Pénzügyi Igazgatóság, Vagyongazdálkodási Igazgatóság, Pályázati és KFI Hálózat-irányítási Igazgatóság foglalkoztatottjai (ide nem értve a vezetőket)

igazgató

igazgató

 

16.

Kontrolling Igazgatóság igazgatója, valamint a hálózat-irányítási igazgatók (ide nem értve a Pályázati és KFI Hálózat-irányítási igazgatót)

költségvetésért és kontrollingért felelős gazdasági főigazgató-helyettes

költségvetésért és kontrollingért felelős gazdasági főigazgató-helyettes

 

17.

Kontrolling Igazgatóság igazgatónál alacsonyabb szintű vezetői

költségvetésért és kontrollingért felelős gazdasági főigazgató-helyettes

igazgató

 

18.

Kontrolling Igazgatóság foglalkoztatottjai (ide nem értve a vezetőket)

igazgató

igazgató

 

19.

tömbigazgatók, kari gazdasági igazgatók, gazdasági hivatalvezetők (ide nem értve a Pályázati és KFI Hálózati-irányítási Igazgatósághoz tartozó gazdasági hivatalvezetőket)

költségvetésért és kontrollingért felelős gazdasági főigazgató-helyettes

hálózat-irányítási igazgató

 

20.

közvetlenül a hálózat-irányítási igazgatóságokon foglalkoztatottak (ideértve az igazgatónál alacsonyabb szintű vezetőket is, ide nem értve a hálózat-irányítási igazgatót, illetve a Pályázati és KFI Hálózat-irányítási Igazgatósághoz tartozó foglalkoztatottakat és vezetőket)

hálózatirányítási igazgató

hálózatirányítási igazgató

 

21.

tömbigazgatóságok, kari gazdasági igazgatóságok foglalkoztatottjai (ideértve az igazgatónál alacsonyabb szintű vezetőket is, de ide nem értve az igazgatókat)

igazgató

igazgató

A gazdasági irodavezetők tekintetében a 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti jogkör gyakorlása a költségvetésért és kontrollingért felelős gazdasági főigazgató-helyettes egyetértésével történik.

22.

gazdasági irodában foglalkoztatottak (ide nem értve a gazdasági irodavezetőt)

igazgató

gazdasági irodavezető

 

23.

gazdasági hivatal foglalkoztatottjai (ide nem értve a hivatalvezetőt)

gazdasági hivatalvezető

gazdasági hivatalvezető

 

Az informatikai főigazgató által gyakorolt munkáltatói jogkör

24.

közvetlenül az Informatikai Főigazgatóság foglalkoztatottja (ide nem érte a főigazgatót és a főigazgató-helyettest), továbbá a Főigazgatóság szervezetébe tartozó egység igazgatója  

informatikai főigazgató

informatikai főigazgató

Azon foglalkoztatottak, akik felett
 az Informatikai Főigazgatóság valamely igazgatója
 nem gyakorol munkáltatói jogot.

25.

Informatikai Főigazgatóság szervezetébe tartozó igazgatóságok foglalkoztatottja (ide nem értve az igazgatót, és ideértve az igazgatónál alacsonyabb szintű vezetőt)

igazgató

igazgató

 

A jogi és igazgatási főigazgató által gyakorolt munkáltatói jogkör

26.

Jogi és Igazgatási Főigazgatóság és a szervezetébe tartozó valamennyi egység vezetője és foglalkoztatottja (ide nem értve a főigazgatót, a főigazgató-helyettest és az adatvédelmi tisztviselőt)

jogi és igazgatási
főigazgató

jogi és igazgatási
főigazgató

 

 

27.

adatvédelmi tisztviselő

jogi és igazgatási főigazgató

jogi és igazgatási főigazgató

Kinevezéséről a kancellár a rektorral egyetértésben dönt.

Feladatai ellátásával kapcsolatban nem utasítható.

Közvetlenül az Egyetem legfelső vezetésének

tartozik felelősséggel.

A műszaki főigazgató által gyakorolt munkáltatói jogkör

28.

Műszaki Főigazgatóság szervezetébe tartozó igazgatóság igazgatója, valamint a Logisztikai Osztály osztályvezetője

műszaki főigazgató

műszaki főigazgató

 

29.

Műszaki Főigazgatóság szervezetébe tartozó igazgatóság igazgatónál alacsonyabb szintű vezetője

műszaki főigazgató

igazgató

 

30.

közvetlenül a Műszaki Főigazgatóság alá tartozó foglalkoztatott (ide nem értve a főigazgatót és a főigazgató-helyettest)

műszaki főigazgató

műszaki főigazgató

Azon foglalkoztatottak, akik felett
 a Műszaki Főigazgatóság valamely igazgatója
 nem gyakorol munkáltatói jogot.

31.

Logisztikai Osztály foglalkoztatottjai (ide nem értve az osztályvezetőt)

műszaki főigazgató

osztályvezető

 

32.

Műszaki Főigazgatóság szervezetébe tartozó igazgatóság foglalkoztatottja (ide nem értve az igazgatót és az igazgatónál alacsonyabb szintű vezetőt)

igazgató

igazgató

 

Az ellenőrzési igazgató által gyakorolt munkáltatói jogkör

33.

Ellenőrzési Igazgatóság foglalkoztatottja (ide nem értve az igazgatót)

ellenőrzési igazgató

ellenőrzési igazgató

 

A beszerzési igazgató által gyakorolt munkáltatói jogkör

34.

Beszerzési Igazgatóság foglalkoztatottjai (ide nem értve az igazgatót és ideértve az igazgatónál alacsonyabb szintű vezetőt)

beszerzési igazgató

beszerzési igazgató

A 2. § (2) bekezdés b) pontja, valamint a vezetői megbízásra irányuló pályázati kiírás tekintetében a beszerzési igazgató a jogkörét a kancellár egyetértésével gyakorolja.”

 

 2. §

A jelen utasítás a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság honlapján való közzététellel lép hatályba.

 

 

 

                 Dr. Merkely Béla                         Dr. Pavlik Lívia                          Dr. Szabó Attila

                        rektor                                    kancellár                       a Klinikai Központ elnöke


1 Ha a kancellári irányítás alá tartozó szervezeti egységben a munkáltatói jogkör delegálása nem a kancellártól származik, az lábjegyzetben feltüntetésre kerül.


RKE/4/2023. (IV.3.) sz. rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás a munkáltatói jogok gyakorlásának rendjéről szóló RKE/2/2023. (II.10.) sz. rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás módosításáról aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
RKE/4/2023. (IV.3.) sz. rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás