R/1/2023. (V.18.) számú rektori utasítás
a Habilitációs Bizottság feladatainak ellátása során felkért szakértők kötelezettségeinek gyakorlásáról

 

A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (4) bekezdés d) pontjában, II.3. rész Habilitációs Szabályzatának 5. § (4) bekezdésében, valamint 29. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a következő utasítást adom ki:

 

1. §

Jelen utasítás hatálya alá tartozik minden, a Habilitációs Bizottság által felkért habilitált személy, függetlenül attól, hogy a Semmelweis Egyetemmel jogviszonyban áll-e.

 

2. §

(1) Minden, tudományos fokozattal rendelkező személy köteles – a Habilitációs Bizottság felkérésére – részt venni a habilitációs eljárás folyamán a pályázati anyagok előzetes véleményezésében, illetve habilitációs tantermi előadások bírálatában. A felkérésben foglaltak részleteiről és egyéb gyakorlati kérdések tekintetében a Habilitációs Bizottság elnöke, illetve a titkára jogosult és köteles tájékoztatást adni.

(2) Minden habilitált személy – a Habilitációs Bizottság felkérésére –

  1. köteles a Habilitációs Bizottság munkájában részt venni elővélemény készítésével;
  2. habilitációs tantermi előadás bírálatával;
  3. kollokviumi bizottsági részvétellel (elnök/referens/tag);
  4. összegző bírálat készítésével.

(3) A (2) bekezdésben foglalt kötelezettségek tekintetében a Habilitációs Bizottság elnöke, illetve titkára jogosult részletes – indokolt esetben írásbeli − iránymutatást adni.

(4) A Habilitációs Bizottság jogszerű és hatékony működése érdekében a habilitált személy, aki – elfoglaltsága, más kötelezettsége miatt – nem tud eleget tenni a Habilitációs Bizottság felkérő levelében foglaltaknak, köteles ennek tényét írásban jelezni a Habilitációs Bizottság elnökének, illetve titkárának.

 

3. §

Jelen utasítás az Egyetem honlapján való közzétételt követő napon hatályba lép és a Szenátus által létrehozott az Egyetem egészére kiterjedő hatáskörrel rendelkező állandó bizottságok feladataival és kötelességével kapcsolatos rendelkezésekről szóló KORL/1/2015. számú rektori körlevél egyidejűleg hatályát veszti.

 

Budapest, 2023. május 18.

 

Dr. Merkely Béla

Rektor


R/1/2023. (V.18.) számú rektori utasítás a Habilitációs Bizottság feladatainak ellátása során felkért szakértők kötelezettségeinek gyakorlásáról aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
R/1/2023. (V.18.) számú rektori utasítás