Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 19.
404713 Összes oltás
Telefonszám: 334-3186/52633

Klinikai főgyógyszerész:
Dr. Turmezeiné Horváth Judit PhD

Gyógyszertári asszisztens: 
Klemencsicsné Homonnai Marianna

Klinikai szakgyógyszerész (Egyetemi Gyógyszertár Egyetemi Gyógyszerügyi Intézet):
Dr. Budai Kinga Anna

A Klinikai Gyógyszertár alapfeladata a fekvő betegek igény szerinti biztonságos, gazdaságos gyógyszer-, infúzió-, kötszer- és fertőtlenítőszer ellátása.

A Klinikai Gyógyszertár konzíliumi és oktatási feladatokat is ellát. Heti rendszerességgel a klinikai főgyógyszerész (Klinikai gyógyszerészet szakgyógyszerész, Klinikai laboratóriumi szakgyógyszerész), szakmai – gazdasági statisztikai elemzéseket mutat be a reggeli referálókon. Gyógyszer információt ad igény szerint a hazai törzskönyvezett gyógyszerekről, tápszerekről egyedi import készítményekről.

Tanrend szerint gyakorlati oktatást tart a Gyógyszerésztudományi Kar V. éves gyógyszerészhallgatóinak. A jelentkező hallgatókat és a „Klinikai Gyógyszerészet” szakvizsgázókat vizitekre viszi, ahol megismerkedhetnek a klinika profiljaira jellemző betegcsoportokkal. Klinikai laboratóriumi szakgyógyszerészként külön hangsúlyt fektet a diagnózisok felállításához szükséges laboratóriumi paraméterek bemutatására, valamint a résztvevőknek lehetőségük van használni a „gyógyszer-információs” programokat pl.MicroMedex (Drugdex , stb.).

A Klinikán az Egyetemi Gyógyszertár részéről, klinikai gyógyszerészet szolgálat is működik.