Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. szeptember 25.
539080 Összes oltás

Ha hibás, vagy hiányzó adatot talál, kérjük jelezze szervezeti egységünk titkárságán.

A telefonkönyvben található adatok nem használhatók fel az 1995. évi CXIX. törvény szerinti kutatás és közvetlen üzletszerzés céljára.

I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
ID: 37
Prof. Szabó Attila az MTA doktora
igazgató, egyetemi tanár, a Csecsemő- és Gyermekgyógyász Szakmai Grémium elnöke
459-1500/52635, 52635 titkarsag.gyer1@med.semmelweis-univ.hu; GRADUÁLIS OKTATÁS: tanulmanyi.gyer1@med.semmelweis-univ.hu; SZAKKÉPZÉS: szakkepzes.gyer1@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Dezsőfi-Gottl Antal habil. PhD
habilitált egyetemi docens, igazgatóhelyettes, osztályvezető (Gasztroenterológia és Hepatológia)
459-1500/52650, 52650, 52680 dezsofi.antal@med.semmelweis-univ.hu
Prof. Arató András az MTA doktora
egyetemi tanár, igazgatóhelyettes
459-1500/52674, 52617, 52674 arato.andras@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Tóth-Heyn Péter PhD
egyetemi docens, igazgatóhelyettes, osztályvezető
3343-186, 52751; 52750; 52641 toth-heyn.peter@med.semmelweis-univ.hu
Prof. Dr. Szabó Miklós PhD
egyetemi tanár, a Neonatológiai Tanszéki Csoport vezetője
459-1500, 52786 szabo.miklos@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Andorka Csilla
klinikai szakorvos
távol, andorka.csilla@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Antal Zsuzsanna PhD
egyetemi adjunktus
06-1-334-3186 / 52640, 52684 antal.zsuzsanna@med.semmelweis-univ.hu
Baksa Anikó
gyógypedagógus
334-3186, 52785 baksa.aniko@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Balogh Ádám
egyetemi adjunktus, tanulmányi felelős (angol VI. év)
52655 balogh.adam@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Balogh Illés Ádám
klinikai szakorvos
06-1-334-3186 / 52642, 52642, 52606 balogh.illes_adam@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Balogh Lídia PhD
ny. egyetemi docens
06-1-459-1500, 52725 balogh.lidia@med.semmelweis-univ.hu
52794, 52790 meder.unoke@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Béres Nóra PhD
egyetemi tanársegéd
osztály: 52680, 52650 ambulancia: 52703 beres.nora@med.semmelweis-univ.hu
Bognár Emese
klinikai szakpszichológus
3343186, 52785 bognar.emese@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Bókay János
klinikai főorvos
459-1500 / 52696, 52696, 52626 bokay.janos@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Bokodi Géza Miklós PhD
egyetemi adjunktus
3343186, 52638; 52794, 52795 bokodi.geza@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Brandt Ferenc Ádám
klinikai főorvos
3343-186, 52794 brandt.ferenc@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Csapó Flóra
klinikai szakorvos
távol, 52737, 52743 csapo.flora@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Cseh Áron PhD
egyetemi adjunktus
3343186, 52650, 52680 cseh.aron@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Csekő Anna Judit
klinikai szakorvos
távol, 52794, 52795 cseko.anna@med.semmelweis-univ.hu
Cserép Melinda
klinikai szakpszichológus
06-1-459-1500 / 52785, 52785 major.melinda@med.semmelweis-univ.hu, cserepmelinda@gmail.com
Csernay Ákos
klinikai szakpszichológus
06-1-459-1500 / 52785, 52785 csernay.akos@med.semmelweis-univ.hu
Csernyák Péter
csoportanalitikus csoportvezető, foglalkoztatók munkacsop. vezetője
3343186, 52715, 52785 csernyak.peter@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Csohány Rózsa PhD
egyetemi tanársegéd
távol, csohany.rozsa@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Cziniel Mónika
klinikai szakorvos
06-1-334-3186, 52727 fejlodesneurologia.gyer1@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Czövek Dorottya
egyetemi tanársegéd
3343186, 52643 czovek.dorottya@med.semmelweis-univ.hu
Deák Adrienn
gyógypedagógus
331-3186, 52785 deak.adrienn1@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Dobi Marianna
klinikai szakorvos
3343186, 52794 dobi.marianna@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Farkas Márk Kristóf
klinikai szakorvos
3343186, 52695, 52604 farkas.kristof@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Farkas Viktor PhD
klinikai főorvos
459-1500/52695, 52695, 52604 farkas.viktor1@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Farkas Zsófia
klinikai szakorvos
3343186, 52642, 52606 farkas.zsofia@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Felkai Mária
klinikai szakorvos
06-1-334-3186,
459-1500/52665, 52665, 52729, 52671, 52685, nyitrai.anna@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Fodor Anna
szakorvos
távol, fodor.anna@med.semmelweis-univ.hu
távol, grundmann.lilla@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Halász Zita PhD
egyetemi docens
3343-186/52776, 52776 halasz.zita@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Hazay Dorottya
klinikai szakorvos
távol, vajda.dorottya@med.semmelweis-univ.hu
Hazay Tímea
mentálhigiénés szakember
52794 hazay.timea@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Hegedüs Péter
klinikai szakorvos
06-1-459-1500/52622, 52622 hegedus.peter@med.semmelweis-univ.hu
3343-186/52728, 52728 horvath.erzsebet@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Horváth Orsolya
klinikai szakorvos
06-1-459-1500 / 52759, 52759 horvath.orsolya@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Hrapka Erzsébet
klinikai szakorvos
52751, 52750, csütörtökönként: 52775 feketene_hrapka.erzsebet@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Jávorszky Eszter PhD
tudományos munkatárs
06-1-3343-186/52783, 52789 javorszky.eszter@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Jermendy Ágnes Katalin PhD
egyetemi adjunktus
távol, jermendy.agnes@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Kálmán Attila PhD
osztályvezető egyetemi adjunktus
06-1-334-3186 / 52640, 52684 kalman.attila@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Kalocsai Krisztina
klinikai főorvos
52669 kalocsai.krisztina@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Kardics Kinga
klinikai szakorvos
06-1-459-1500 / 52669, 52669 kardics.kinga@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Kelen Kata
klinikai főorvos, osztályvezető (Vese Osztály), tanulmányi felelős (magyar)
távol, kelen.kata@med.semmelweis-univ.hu
3343186, 52651, 52749, 52705-ügyelet
Dr. Kincs Judit Aranka
osztályvezető klinikai főorvos
459-1500, 52626 kincs.judit@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Kiss András
infektológus, gyermekgyógyász szakorvos
06- 1- 33-43-186, 52669 kiss.andras2@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Kiss Imre
klinikai főorvos
06-1-334-3186 / 52640, 52684 doktorkissimre@gmail.com; kiss.imre@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Körner Anna az MTA doktora
ny.egyetemi docens
459-1500/52768, 52768, 52654 korner.anna@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Kovács Lajos
osztályvezető egyetemi tanársegéd
459-1500/52631, 52631, 52643, 52736 kovacs.lajos@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Krikovszky Dóra PhD
egyetemi adjunktus, tanulmányi felelős (angol V. évfolyam)
3343186, 52631 krikovszky.dora@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Krivácsy Péter
klinikai főorvos, osztályvezető (Sürgősségi Betegellátó Osztály)
459-1500, 52627 krivacsy.peter@med.semmelweis-univ.hu
Laboratóriumi ügyelet
csak ügyeleti időben!
Dr. Lódi Csaba PhD
osztályvezető adjunktus (Intenzív Osztály)
3343186, 52693 lodi.csaba@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Lóth Szendile
klinikai szakorvos, tanulmányi felelős (német)
3343186, 52650, 52680 loth.szendile@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Luczay Andrea PhD
egyetemi docens
3343186, 52750, 52751 luczay.andrea@med.semmelweis-univ.hu
Lukács Borbála
pszichológus
06-1-334-3186 / 52645, 52645 lukacs.borbala@med.semmelweis-univ.hu
Prof. Machay Tamás
ny. egyetemi tanár
459-1500/52645, 52645, 52664 machay.tamas@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Majorovics Éva
klinikai főorvos
TÁVOL, 52794, 52795 majorovics.eva@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Malik Anikó
klinikai szakorvos
távol, malik.aniko@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Manninger Ádám
klinikai orvos (Arcrekonstrukciós Centrum)
06-1-459-1500, 52642 manninger.adam@med.semmelweis-univ.hu
Máté Orsolya
szakpszichológus
távol , 52730 mate.orsolya@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Máttyus István PhD
osztályvezető egyetemi adjunktus
06-1-3343-186, 52752 mattyus.istvan@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Mészáros Bence
klinikai szakorvos
06-459-1500, 52642 meszaros.bence@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Mezei Györgyi PhD
gyermekgyógyász szakorvos, allergológus, ambulanciavezető adjunktus
3343-186, 52655 mezei.gyorgyi@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Mikes Bálint PhD
egyetemi tanársegéd
mikes.balint1@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Mohai Katalin
egyetemi adjunktus, gyógypedagógus-pszichológus
mohai.katalin@med.semmelweis-univ.hu; fejlodesneurologia.gyer1@med.semmelweis-univ.hu
Molnár Anna
pszichológus
Dr. Nagy Krisztián PhD
egyetemi docens, osztályvezető (Arcrekonstrukciós Centrum)
06-1-459-1500, 52642, 52670 (II. emelet) nagy.krisztian@med.semmelweis-univ.hu, nagykrisztian@me.com
Dr. Németh Adrienn
gyermek- és ifjúságpszichiáter szakorvos
06-1-459-1500 / 52785, 52785 nemeth.adrienn@med.semmelweis-univ.hu
52786 neonatologia@med.semmelweis-univ.hu
Neri Orsolya
szakpszichológus
06-1-459-1500/ 52785, 52785 neri.orsolya@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Pászthy Bea PhD
egyetemi docens
459-1500/52785, 52764, 52764 paszthy.bea@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Pataki Margit
klinikai főorvos
3343-186, 52645, 52629 pataki.margit@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Pék Tamás
klinikai szakorvos
459-1500/52669, 52669 pek.tamas@med.semmelweis-univ.hu
Prof. Dr. Reusz György az MTA doktora
egyetemi tanár, a Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola vezetője
324-7795, 52625 reusz.gyorgy@med.semmelweis-univ.hu
Rozgonyi Emőke
mentálhigienes szakember
3343-186, 52715 rozgonyi.emoke@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Sallay Péter
ny.egyetemi adjunktus
333-0374, 52647, 52622, 52687 sallay.peter@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Seri István
ny. egyetemi tanár
3343-186, 52721 seri51@mac.com
Dr. Seszták Tímea
klinikai szakorvos
3343186, 52665, 52729, 52671, 52685, 52694 sesztak.timea@med.semmelweis-univ.hu
Sólyom-Varga Zsuzsanna
pszichológus (NIC osztály)
távol, varga.zsuzsanna2@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Soós Tünde
klinikai szakorvos (Sürgősségi Betegellátó Osztály)
52622 soos.tunde@med.semmelweis-univ.hu
Stefiková Veronika
klinikai szakpszichológus
távol, stefikova.veronika@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Szabó Dolóresz PhD
egyetemi tanársegéd
3343186, 52650; 52680 szabo.doloresz@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Szász Barbara
klinikai szakorvos
06- 1- 33-43-186, 52629, 52794 szasz.barbara@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Szeifert Lilla PhD
egyetemi adjunktus, tanulmányi felelős (magyar)
3343186, 52626, 52669, szeifert.lilla@med.semmelweis-univ.hu, szeifert.lilla@gmail.com
Szilágyi Csilla
klinikai szakpszichológus
06-1-459-1500 / 52785, 52785 szilagyi.csilla@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Tinku Dóra
gyermek fül-orr-gégész szakorvos
06-1-459-1500 / 52642, 52642 tinku.dora@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Tölgyesi Andrea
klinikai főorvos
3343186, 52781 tolgyesi.andrea@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Tory Kálmán PhD
habilitált egyetemi docens, osztályvezető (Művese Osztály), SE MTA Lendület Nephrogenetikai Kutatócsoport
3343-186, 52772 tory.kalman@med.semmelweis-univ.hu
Prof. Tulassay Tivadar
rector emeritus
459-1467, 52721 tulassay.tivadar@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Valek Andrea
klinikai szakorvos
06-1459-1500/52629, 52629 valek.andrea@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Várkonyi Ildikó
klinikai főorvos
06- 1- 33-43-186, 52665, 52729, 52671, 52685, 52694 varkonyi.ildiko@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Várnai Nikoletta
klinikai szakorvos
3343186, 52765 varnai.nikoletta@med.semmelweis-univ.hu, varnainiki@gmail.com
Dr. Vatai Barbara
klinikai szakorvos
3343186, 52693 vatai.barbara@med.semmelweis-univ.hu
Prof. Verebély Tibor PhD
ny. egyetemi tanár
06-1-334-3186 / 52640, 52684 verebely.tibor@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Világos Eszter
klinikai szakorvos
3343186, 52751, 52641 vilagos.eszter@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Vojcek Eszter
klinikai szakorvos
3343-186, 52622 vojcek.eszter@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Vörös Péter PhD
egyetemi adjunktus
06-1-334-3186 / 52640, 52684 voros.peter@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Würsching Tamás
klinikai szakorvos
06-1-459-1500, 52642 wursching.tamas@dent.semmelweis-univ.hu
Dr. Zsidegh Petra
egyetemi adjunktus
3343-186, 52789, 52726 zsidegh.petra@med.semmelweis-univ.hu
1. rezidensek, szakorvos-jelöltek
ID: 23
Dr. Ádámi Lilla
csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos-jelölt
3343-186, 52794 adami.lilla@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Agócs Róbert
csecsemő- és gyermekgyógyász rezidens
agocs.robert@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Antal-Kónya Violetta
csecsemő- és gyermekgyógyász rezidens, PhD hallgató
06-1-3343-186 / 52792, 52792 antal.violetta@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Bagoly Anna
csecsemő- és gyermekgyógyász rezidens
bagoly.anna@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Balogh Eszter PhD
csecsemő- és gyermekgyógyász rezidens
távol, balogh.eszter@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Bánki Nóra Fanni PhD
csecsemő- és gyermekgyógyász rezidens
távol, banki.fanni@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Barna Viktória
gyermek- és ifjúságpszichiáter rezidens
távol,
Dr. Becsei Dóra
csecsemő- és gyermekgyógyász rezidens, PhD hallgató
06-1-3343-186 / 52798, 52789 becsei.dora@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Beliczai-Marosi Gabriella
csecsemő- és gyermekgyógyász rezidens
beliczai-marosi.gabriella@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Berecz Viktor
infektológus szakorvos-jelölt
berecz.viktor@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Berta László
csecsemő- és gyermekgyógyász rezidens
06-1-3343-186, berta.laszlo@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Boczkó Zita
csecsemő- és gyermekgyógyász rezidens
3343186, boczko.zita@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Bojtár Zsüliet
csecsemő- és gyermekgyógyász rezidens
3343186, bojtar.zsuliet@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Boros Kriszta Katinka
csecsemő- és gyermekgyógyász rezidens
3343186, boros.kriszta@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Csepregi Noémi
csecsemő- és gyermekgyógyász rezidens
távol, csepregi.noemi@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Cseszneki Borbála
csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos-jelölt
Dr. Csizek Zsófia
csecsemő- és gyermekgyógyász rezidens
csizek.zsofia@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Csörgő-Nagy Kitti
csecsemő- és gyermekgyógyász rezidens
távol, csorgo-nagy.kitti@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Czine Gréta
csecsemő- és gyermekgyógyász rezidens
3343186, czine.greta@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Dóri Edina
gyermek- és ifjúságpszichiáter rezidens
52785 dori.edina@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Elblinger Zsuzsanna
csecsemő- és gyermekgyógyász rezidens
elblinger.zsuzsanna@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Elekes Iringó
csecsemő- és gyermekgyógyász rezidens
elekes.iringo@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Érdi Júlia
csecsemő- és gyermekgyógyász rezidens
erdi.julia@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Farkas Ferenc Balázs
infektológus rezidens
52669 farkas.ferenc@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Fekete Anett
klinikai genetika szakorvos, csecsemő- és gyermekgyógyász rezidens
távol (3343186), 52667 (genetikai ambulancia péntekenként) fekete.anett@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Garai Réka
csecsemő- és gyermekgyógyász rezidens
garai.reka@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Hérák János Benjámin
csecsemő- és gyermekgyógyász rezidens
3343186, herak.janos@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Herczeg Vivien
csecsemő- és gyermekgyógyász rezidens
herczeg.vivien1@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Hives Virág
csecsemő- és gyermekgyógyász rezidens
hives.virag@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Horváth Éva
csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos-jelölt
Dr. Husvéti Ramóna
gyermek- és ifjúságpszichiáter rezidens
husveti.ramona@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Janszky Noémi
csecsemő- és gyermekgyógyász rezidens
távol, janszky.noemi@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Jenei Kinga
csecsemő- és gyermekgyógyász rezidens
06- 1- 33-43-186, 52650, 52680 jenei.kinga@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Kaán Kristóf
gyermek- és ifjúságpszichiáter rezidens
52785 kaan.kristof_balazs@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Kaucsár Tamás PhD
csecsemő- és gyermekgyógyász rezidens
kaucsar.tamas@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Kelemen Judit
csecsemő- és gyermekgyógyász rezidens
kelemen.judit-nikolett@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Kiss Tamás PhD
csecsemő- és gyermekgyógyász rezidens
kiss.tamas1@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Kissné Dr. Pulay Zita
gyermek- és ifjúságpszichiáter rezidens
távol,
Dr. Kosik Anna
csecsemő- és gyermekgyógyász rezidens
távol, 52794 kosik.anna@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Kossuth Laura
csecsemő- és gyermekgyógyász rezidens
távol, kossuth.laura@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Kovács Fanni
csecsemő- és gyermekgyógyász rezidens
távol, kovacs.fanni2@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Kovács Kata PhD
csecsemő- és gyermekgyógyász rezidens
távol, kovacs.kata@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Legeza Balázs
MTA Prémium ösztöndíjas csecsemő- és gyermekgyógyász rezidens
3343186, 52693 legeza.balazs@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Lendvai Zsófia
gyermek- és ifjúságpszichiáter rezidens
távol, lendvai.zsofia@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Lippai Rita
csecsemő- és gyermekgyógyász rezidens
TÁVOL, lippai.rita@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Mahdi Leina
csecsemő- és gyermekgyógyász rezidens
mahdi.leina@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Makai Márton
csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosjelölt
makai.marton@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Máté Vanda
csecsemő- és gyermekgyógyász rezidens
mate.vanda@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Mikó Ágnes
csecsemő- és gyermekgyógyász rezidens
miko.agnes@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Molnár Ágnes
PhD hallgató, csecsemő- és gyermekgyógyász rezidens
molnar.agnes1@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Móritz Melinda
radiológus rezidens
moritz.melinda@semmelweis-univ.hu
Dr. Muzslay Eszter
csecsemő- és gyermekgyógyász rezidens
muzslay.eszter@semmelweis-univ.hu
Dr. Nagy Csilla
gyermeksebész rezidens
06-1-334-3186 / 52640, 52684 nagy.csilla1@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Pálmay Andrea
csecsemő- és gyermekgyógyász rezidens
3343186, palmay.andrea@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Pápai János
gyermeksebész rezidens
06-1-334-3186 / 52640, 52684 papai.janos@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Papp Szilvia
gyermek- és ifjúságpszichiáter rezidens
52785 papp.szilvia4@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Perneczki Andrea
csecsemő- és gyermekgyógyász rezidens
3343186, perneczki.andrea@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Prehoda Bence
csecsemő- és gyermekgyógyász rezidens
prehoda.bence1@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Rónai Katalin Zsuzsanna PhD
gyermek- és ifjúságpszichiáter rezidens
TÁVOL, 52785 ronai.katalin@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Szabó Ágota
gyermek- és ifjúságpszichiáter szakorvos-jelölt
távol, 52785 szabo.agota@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Szakmár Enikő PhD
csecsemő- és gyermekgyógyász rezidens
szakmar.eniko@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Szemán Réka
gyermek- és ifjúságpszichiáter rezidens
52785 szeman.reka@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Szűcs-Székács Liliána
csecsemő- és gyermekgyógyász rezidens
távol, szekacs.liliana@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Tallós Zsuzsa
gyermeksebész rezidens
06-1-334-3186 / 52640, 52684 tallos.zsuzsa@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Tarjányi Eszter
csecsemő- és gyermekgyógyász rezidens
tarjanyi.eszter@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Tél Bálint
szakorvosjelölt, PhD hallgató
06-1-3343-186, tel.balint_gabor@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Ténai (Habina) Nikolett
csecsemő- és gyermekgyógyász rezidens
távol, habina.nikolett@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Tróbert-Sipos Diána
infektológus rezidens
0614591500, 52669 trobert-sipos.diana@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Ungvári-Veres Anita
csecsemő- és gyermekgyógyász rezidens
06-1-334-3186, UNGVARI-VERES.ANITA@MED.SEMMELWEIS-UNIV.HU
Dr. Varga Noémi
gyermek- és ifjúságpszichiáter rezidens
52785 varga.noemi1@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Vatamány-Einbeck Adrienn Anna
csecsemő- és gyermekgyógyász rezidens
06-1-334-3186, VATAMANY-EINBECK.ADRIENN_ANNA@MED.SEMMELWEIS-UNIV.HU
Dr. Véber Orsolya PhD
csecsemő- és gyermekgyógyász rezidens
veber.orsolya@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Vég Anna
gyermek- és ifjúságpszichiáter rezidens
52785 veg.anna@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Végh Anna
csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos-jelölt, PhD hallgató
52789 vegh.anna@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Vicenç Bonet Mateu Julià
csecsemő- és gyermekgyógyász rezidens
3343186, Vicenc_Bonet.Mateu_Julia@med.semmelweis-univ.hu
2. Kutatólabor, PhD-hallgatók
ID: 24
Dr. Vannay Ádám PhD
SE Gyermekgyógyászati Klinika Kutatólaboratórium vezetője, tudományos főmunkatárs
+36-1-459-1500/52710, 52710,52711 vannay.adam@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Fekete Andrea PhD
SE- MTA ˝Lendület˝ Diabétesz Kutatócsoport vezető, egyetemi docens
+36-1-459-1500/52712, 52712, 52710 fekete.andrea@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Balog Vera
PhD hallgató
06-1-3343-186, 52789
Dr. Bartha Hajnalka
PhD hallgató
06-1-3343-186, 52789 barta.hajnalka@med.semmelweis-univ.hu
06-1-3343-186, távol
Fórizs Éva
kutatási asszisztens
06-1-459-1500 / 52712, 52712 forizs.eva@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Hosszú Ádám PhD
SE MTA Lendület Diabétesz Kutatócsoport, tudományos munkatárs
06-1-459-1500 / 52702, 52702 hosszu.adam@med.semmelweis-univ.hu, hosszu.adam@gmail.com
Hriczóné Dr. Szebeni Beáta PhD
MTA-SE Gyermekgyógyászati és Nephrológiai Kutatócsoport, tudományos munkatárs
06 1 334 3186, 52710 szebeni.beata@med.semmelweis-univ.hu
06-1-3343-186 / 52792, 52792
Dr. Kesztyűs Artúr
PhD hallgató
06-1-3343-186,
Dr. Kis (Hodrea) Judit PhD
SE- MTA Gyermekgyógyászati és Nefrológiai Kutatólaboratórium, tudományos munkatárs
+36-1-459-1500, 52702 hodrea.judit@med.semmelweis-univ.hu
06-1-3343-186 / 52702, távol balogh.dora@med.semmelweis-univ.hu
Köles Tímea
segédasszisztens
06-1-334-3186, koles.timea@med.semmelweis-univ.hu
Lakat Tamás
PhD hallgató
06-1-334-3186 / 52711, 52711
Dr. Lantos Lajos
PhD hallgató
Légrádi Regina
PhD hallgató
06-1-3343-186 / 52792, 52792 legradi.regina@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Lévai Eszter
PhD hallgató
távol levai.eszter@semmelweis-univ.hu
Dr. Pajtók Csenge
PhD hallgató
06-1-3343-186 / 52711, 52711
Dr. Pap Domonkos PhD
MTA-SE Gyermekgyógyászati és Nephrológiai Kutatócsoport, tudományos munkatárs
06-1-3343-186 / 52710, 52710 pap.domonkos@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Seidl Dániel
PhD hallgató
06-1-3343-186, 52792 seidl.daniel@med.semmelweis-univ.hu
06-1-3343-186 / 52702, távol lenart.lilla@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Tóbi Luca
PhD hallgató
06-1-3343-186, tobi.luca@semmelweis-univ.hu
Tóth Ákos
PhD hallgató
06-1-3343-186,
Dr. Veres-Székely Apor PhD
MTA-SE Gyermekgyógyászati és Nephrológiai Kutatócsoport tudományos munkatárs
06-1-459-1500 / 52710, 52710 veres-szekely.apor@med.semmelweis-univ.hu
3. főnővérek
ID: 25
Czira Anita
intézetvezető főnővér, diplomás ápoló
06-1-3343-186, 52630 czira.anita@med.semmelweis-univ.hu
Barják Krisztina
intézetvezető-főnővér helyettes, osztályvezető főnővér (Vese Osztály), szakápoló
06-1-334-3186, 52759 barjak.krisztina@med.semmelweis-univ.hu
Nagy Edit
oktatásért felelős intézetvezető főnővér-helyettes, diplomás ápoló
06-1-334-3186, nagy.edit@med.semmelweis-univ.hu
Csernus Pálné (Márti)
főnővér (Ambulancia), szakápoló
06-1-334-3186, 52655 csernus.palne@med.semmelweis-univ.hu
Filer-Rácz Gabriella
osztályos főnővér (sebészet), szakápoló
06-1-334-3186, 52640 filer-racz.gabriella@med.semmelweis-univ.hu
Hidasi Nikoletta
osztályvezető főnővér (Intenzív Osztály)
3343-186/52693, 52693
Lénárd Tímea
osztályvezető főnővér (Pulmonológia), szakápoló
3343-186/52643, 52643 lenard.timea@med.semmelweis-univ.hu
Nagy Erika
osztályvezető főnővér (Újszülött Sebészet), diplomás ápoló
06-1-334-3186, 52663 nagy.erika1@med.semmelweis-univ.hu
Négrádi Éva
diplomás ápoló
3343-186, negradi.eva@med.semmelweis-univ.hu
Németh Sándorné (Csilla)
osztályvezető főnővér (Neurológia), szakápoló
3343-186/52604, 52695 nemeth.sandorne@med.semmelweis-univ.hu
Somogyi Zsoltné (Zsuzsa)
csecsemő- és gyermek szakápoló, az infektológiai osztály főnővére
06 1 334 3186, 52758 somogyi.zsoltne@med.semmelweis-univ.hu
Szóka Zoltánné (Zsuzsa)
osztályvezető főnővér (Csecsemő Osztály), diplomás ápoló
3343186, 52626; 52649 szoka.zoltanne@med.semmelweis-univ.hu
Szőkőné Galambos Anita
osztályvezető főnővér (Neonatális Intenzív Centrum), szakápoló
06-1-334-3186, 52794, 52795 galambos.anita@med.semmelweis-univ.hu
Vadász Gábor
szakápoló, a Sürgősségi Betegellátó Osztály vezető ápolója
06-1-334-3186, VADASZ.GABOR@MED.SEMMELWEIS-UNIV.HU
Zeher Zsuzsanna
osztályvezető-főnővér (Diabetológia, Endokrinológia), diplomás ápoló
3343-186/52641, 52641 zeher.zsuzsanna@med.semmelweis-univ.hu
Zsebők Andrea
osztályvezető főnővér (Belgyógyászati Osztály), diplomás ápoló
3343-186 / 52680, 52680
3.1.  szakdolgozók
ID: 26
06-1-334-3186, albertne_kalmar.emese@med.semmelweis-univ.hu
06-1-334-3186,
Árva Tiborné
szakápoló
06-1-334-3186, bagine_timko.judit_marta@med.semmelweis-univ.hu
06-1-334-3186, 52626, 52649 BAJNOCZI.LASZLONE@MED.SEMMELWEIS-UNIV.HU
Bajusz Bettina Zsuzsa
csecsemő- és gyermekápoló
06-1-334-3186, 52626, 52649 BALINT.GABRIELLA@MED.SEMMELWEIS-UNIV.HU
Baranyai Erika
szakápoló
06-1-3343-186 / 52628, 52628
06-1-334-3186, 52626, 52649 bardine.fulop_marta@med.semmelweis-univ.hu
Báró Bernadett
szakápoló
baro.bernadett@med.semmelweis-univ.hu
Bartha Viktória
csecsemő- és gyermek szakápoló
06-1-459-1500 / 52642, 52642 BARTHA.VIKTORIA@MED.SEMMELWEIS-UNIV.HU
06-1-334-3186 / 52680, 52680 BATORFINE_OROSZI.ALEXANDRA@MED.SEMMELWEIS-UNIV.HU
06-1-334-3186, benedek.zoltanne@med.semmelweis-univ.hu
Benes Rebeka Fanni
segédápoló
06-1-334-3186, BENES.REBEKA@MED.SEMMELWEIS-UNIV.HU
Bernáth Mária
laborasszisztens
06-1-334-3186, 52710 bernath.maria@med.semmelweis-univ.hu
06-1-334-3186, biharine_szlavi.orsolya@med.semmelweis-univ.hu
Bíró Anikó
szakápoló
06-1-334-3186, biro.aniko@med.semmelweis-univ.hu
Biró Kinga
szakápoló
06-1-334-3186, biro.kinga@med.semmelweis-univ.hu
Bódis Tiborné
csecsemő- és gyermek szakápoló
06-1-334-3186 / 52640, 52640
Bódis-Vitális Noémi
csecsemő- és gyermekápoló
06-1-334-3186, BODIS-VITALIS.NOEMI_EDIT@MED.SEMMELWEIS-UNIV.HU
06-1-334-3186, bodnar.gyorgyne@med.semmelweis-univ.hu
331-3186, 52622 bodnar.peter@med.semmelweis-univ.hu
06-1-334-3186, bokodine_madarasz.krisztina_eva@med.semmelweis-univ.hu
06-1-334-3186, 52759 bori.istvanne@med.semmelweis-univ.hu
334-3186, 52758 noszka.kinga@med.semmelweis-univ.hu
06-1-334-3186, 52626, 52649 CSANYI.MELANIA@MED.SEMMELWEIS-UNIV.HU
Csendes-Kiss Szabina
diplomás ápoló
06-1-334-3186, 52626, 52649 CSENDES-KISS.SZABINA@MED.SEMMELWEIS-UNIV.HU
Csernákné Mikulik Tímea
intenzív terápiás szakápoló
3343-186/52663, 52663
06-1-459-1500 / 52693, 52693 csigi.agoston@med.semmelweis-univ.hu
Csikász Csaba
szakápoló
459-1500, 52627, 52622
Csizmarik Edina
szakápoló
3343-186/52663, 52663 csizmarik.edina@med.semmelweis-univ.hu
Csőke Bettina
szakápoló
52663 csoke.bettina@med.semmelweis-univ.hu
06-1-334-3186 / 52759, 52759 CZEGELNE_MATULA.MARIANN@MED.SEMMELWEIS-UNIV.HU
06-1-334-3186, czinege.krisztina@med.semmelweis-univ.hu
06-1-334-3186, 52608, 52687 czipo.annamaria@med.semmelweis-univ.hu
Dóka Henriett
segédápoló
06-1459-1500/52640, 52640 doka.henriett@med.semmelweis-univ.hu
Duma Beatrix
szakápoló
06-1-334-3186, DUMA.BEATRIX@MED.SEMMELWEIS-UNIV.HU
Dunai Mariann
szakápoló
06-1-334-3186, dunai.mariann@med.semmelweis-univ.hu
06-1-334-3186, ERDEI.ENIKO@MED.SEMMELWEIS-UNIV.HU
06-1-459-1500 / 52622, 52622 erdelyi-nagy.blanka@med.semmelweis-univ.hu
Erős Viktória
szakápoló
06-1-334-3186, eros.viktoria@med.semmelweis-univ.hu
Fajtai Zsófia
diplomás ápoló
06-1-334-3186, FAJTAI.ZSOFIA@MED.SEMMELWEIS-UNIV.HU
06-1-334-3186, 52626, 52649 FEKETE_KARDOS.REBEKA@SEMMELWEIS-UNIV.HU
06-1-334-3186, Csecsemő: 52626, 52649 Urodimánia: FISCHBORN.GYORGYNE@MED.SEMMELWEIS-UNIV.HU
Fürst Beáta
szakápoló
06-1-334-3186 / 52759, 52759 furst.beata@med.semmelweis-univ.hu
Gajdos Attila
diplomás ápoló
Galambos Szilvia
diplomás ápoló
06-1-459-1500 / 52693, 52693
Galkó Csongor
segédápoló
06-1-459-1500, 52643 galko.csongor@med.semmelweis-univ.hu
06-1-334-3186, GALL.ZSUZSANNA@MED.SEMMELWEIS-UNIV.HU
Gárgyán Tünde
szakápoló
06-1-334-3186, gargyan.tunde@med.semmelweis-univ.hu
06-1-334-3186, 52611 gerecz.laszlone@med.semmelweis-univ.hu
331-3186, 52622 @
Gulyás Kitti
szakápoló
GULYAS.KITTI@MED.SEMMELWEIS-UNIV.HU
Gyarmati-Kéry Brigitta
gyermekintenzív-szakápoló
gyarmati_kery.brigitta@med.semmelweis-univ.hu
06-1-334-3186, gyermanne_labas.monika@med.semmelweis-univ.hu
06-1-459-1500/52622, 52622 gyorgyi.bernadett@med.semmelweis-univ.hu
Hajmási Rita
csecsemő- és gyermek szakápoló
06-1-334-3186 / 52640 , 52640 hajmasi.rita@med.semmelweis-univ.hu
Halász Hajnalka
szakápoló
06-1-334-3186, HALASZ.HAJNALKA@MED.SEMMELWEIS-UNIV.HU
Hanisch Szabina
szakápoló
06-1-334-3186, hanisch.szabina@med.semmelweis-univ.hu
Hódossy Ágnes
szakápoló
06-1-334-3186, hodossy.agnes@med.semmelweis-univ.hu
homonnai.zsuzsanna@med.semmelweis-univ.hu
Horváth Judit
szakápoló
06-1-334-3186, horvath.judit1@med.semmelweis-univ.hu
Huszár Evelin
szakápoló
3343186, 52717 huszar.evelin@med.semmelweis-univ.hu
06-1-334-3186, 52626, 52649 IHASZ.JUDIT_SARA@MED.SEMMELWEIS-UNIV.HU
06-1-334-3186, 52626, 52649 imre-bogdan.ecaterina@med.semmelweis-univ.hu
06-1-334-3186, javorszky.sandorne@med.semmelweis-univ.hu
06-1-334-3186, jozsa.maria@med.semmelweis-univ.hu
06-1-334-3186, sarkozi.agota@med.semmelweis-univ.hu
06-1-334-3186, bajusz.bettina_zsuzsanna@med.semmelweis-univ.hu
Kapros Andrea
diplomás ápoló
06-1-334-3186, 52794, 52795 kapros.andrea@med.semmelweis-univ.hu
52622
Kasza Andrea
szakápoló
06-1-334-3186, 52626, 52649 kasza.andrea@med.semmelweis-univ.hu
Katona Marietta
szakápoló
06-1-334-3186, katona.marietta@med.semmelweis-univ.hu
06-1-334-3186, kenyeres.annamaria_klaudia@med.semmelweis-univ.hu
Kis Nikolett Noémi
segédápoló
06-1-334-3186, kis.nikolett_noémi@med.semmelweis-univ.hu
334-3186, 52758 kiss.jozsefne@med.semmelweis-univ.hu
06-1-334-3186, niczmanne_kolozsi.eva@med.semmelweis-univ.hu
06-1-334-3186, KOVACS.FANNI1@MED.SEMMELWEIS-UNIV.HU
06-1-334-3186, kovacs.karolyne@med.semmelweis-univ.hu
Kovács Katalin
szakápoló
06-1-334-3186, kovacs.katalin2@med.semmelweis-univ.hu
Kránicz Lili
szakápoló
459-1500, 52729
Krázli Kitti
segédápoló
krazli.kitti@med.semmelweis-univ.hu
Kurilla Bettina
szakápoló
06-1-334-3186, kurilla.bettina@med.semmelweis-univ.hu
Lábos Brigitta
kisegítő dolgozó
06-1-334-3186, LABOS.BRIGITTA@MED.SEMMELWEIS-UNIV.HU
Lakatos Barbara
csecsemő- és gyermek szakápoló
06-1-334-3186 / 52640, 52640 lakatos.barabara@med.semmelweis-univ.hu
52680 felso.andrea@med.semmelweis-univ.hu
06-1-334-3186, liptai.beata_krisztina@med.semmelweis-univ.hu
Loboda Teréz
szakápoló
06-1-334-3186, 52794, 25795 loboda.terez@med.semmelweis-univ.hu
06-1-334-3186, marton.zsuzsanna@med.semmelweis-univ.hu
3343-186/52694, 52694 martonne_sarvajcz.gabriella@med.semmelweis-univ.hu
06-1-334-3186, meszaros.boglarka@med.semmelweis-univ.hu
06-1-334-3186, mezei.boglarka@semmelweis-univ.hu
Miklós Katalin
diplomás ápoló
3343-186, 52693 miklos.katalin@med.semmelweis-univ.hu
Nagy Anikó
szakápoló
06-1-334-3186, nagy.aniko2@med.semmelweis-univ.hu
06-1-334-3186, NAGY.MATE_GERGO@MED.SEMMELWEIS-UNIV.HU
06-1-334-3186, nagypalne_unicsovics.marianna@med.semmelweis-univ.hu
Néma Mária
csecsemő- és gyermek szakápoló
06-1-334-3186 / 52640, 52640 nema.maria@med.semmelweis-univ.hu
06-1-334-3186, nemet.krisztianne@med.semmelweis-univ.hu
Németh Nikoletta
segédápoló
06-1-334-3186, NEMETH.NIKOLETTA@MED.SEMMELWEIS-UNIV.HU
52736 nemeth.zoltanne@med.semmelweis-univ.hu
Pap Angéla
segédápoló
06-1-459-1500 / 52663, 52663 pap.angela@med.semmelweis-univ.hu
Papp Ferencné (Ancsa)
gyermek ápolónő
3343-186/52680, 52680 papp.ferenc_zoltanne@med.semmelweis-univ.hu
06-1-334-3186, papp.krisztina_eva@med.semmelweis-univ.hu
Papp Vivien
segédápoló
06-1-334-3186, papp.vivien@med.semmelweis-univ.hu
06-1-334-3186, PECSI.GABOR_ZOLTANNE@MED.SEMMELWEIS-UNIV.HU
Prumek Izabella
szakápoló
06-1-459-1500 / 52622, 52622 prumek.izabella@med.semmelweis-univ.hu
Rákóczi Katalin
gyermek szakápoló
3343-186/52664, 52664
06-1-334-3186, RIMANOCZY-SEBESTYEN.SZILVIA@MED.SEMMELWEIS-UNIV.HU
Sáfrán Andrea
szakápoló
334-3186, 52622 safran.andrea@med.semmelweis-univ.hu
Schaffer Erika
szakápoló
334-3186, 52758 schaffer.erika@med.semmelweis-univ.hu
06-1-459-1500 / 52622, 52622 schlenker.timea_erzsebet@med.semmelweis-univ.hu
Shihab Eszter
kisegítő dolgozó
06-1-334-3186, SHIHAB.ESZTER@MED.SEMMELWEIS-UNIV.HU
06-1-334-3186, simonne.kuti_anna@med.semmelweis-univ.hu
3343-186, 52724 sipos.laszlone@med.semmelweis-univ.hu
STUBNYA.MARTON@MED.SEMMELWEIS-UNIV.HU
3343-186/52794, 52794 szekelyi.andrea@med.semmelweis-univ.hu
Szabó Hajnalka
itenzív terápiás szakápoló
3343-186/52664, 52664 szabo.hajnalka@med.semmelweis-univ.hu
Szabó Ildikó
szakápoló
06-1-334-3186, nagyne_szabo.ildiko@med.semmelweis-univ.hu
334-3186, 52658 horvath.kata1@med.semmelweis-univ.hu
06-1-334-3186, szappan_kohari.erzsebet@med.semmelweis-univ.hu
Szebeni Szilvia
szakápoló
3343-186/52643, 52643 szebeni.szilvia@med.semmelweis-univ.hu
Szegedi-Petelei Ágnes
csecsemő- és gyermekápoló
06-1-334-3186, SZEGEDI-PETELEI.AGNES@MED.SEMMELWEIS-UNIV.HU
06-1-334-3186, szoboszlai.tiborne@med.semmelweis-univ.hu
Tőkés Antónia
segédápoló
52622 tokes.antonia@med.semmelweis-univ.hu
Tölli Dorina
szakápoló
459-1500, 52769, 52646 tolli.dorina@semmelweis-univ.hu
334-3186, 52680
Tóth Sára
szakápoló
06-1-334-3186, toth.sara1@med.semmelweis-univ.hu
06-1-334-3186 / 52759, 52759 TUNYOGINE_PERGEL.ANDREA@MED.SEMMELWEIS-UNIV.HU
Újházi Brigitta
csecsemő- és gyermek szakápoló
06-1-334-3186 / 52640, 52640 ujhazi.brigitta@med.semmelweis-univ.hu
Ujvári Regina
szakápoló
06-1-459-1500 / 52642, 52642
3343-186/52646, 52646
06-1-334-3186, vaczone_keszler.aniko@med.semmelweis-univ.hu
06-1-334-3186, vagasi-havel.maria@med.semmelweis-univ.hu
Vajna Mária
szakápoló
06-1-334-3186 / 52759, 52759 vajna.maria@med.semmelweis-univ.hu
Varga Jánosné
intenzív terápiás szakápoló
3343-186/52693, 52693
Varga Krisztina
szakápoló
06-1-334-3186, varga.krisztina1@med.semmelweis-univ.hu
06-1-334-3186, teigler.eva@med.semmelweis-univ.hu
06-1-334-3186, varju.judit_erzsebet@med.semmelweis-univ.hu
Vigh Éva
ápoló
06-1-459-1500 / 52622, 52622 vigh.eva@med.semmelweis-univ.hu
06-1-334-3186, vranek.nikoletta_katalin@med.semmelweis-univ.hu
Zab Piroska
szakápoló
06-1-334-3186, zab.piroska@med.semmelweis-univ.hu
Zadravecz Lili
szakápoló
06-1-334-3186, ZADRAVECZ.LILI@SEMMELWEIS-UNIV.HU
3.2 asszisztensek (ambulancia)
ID: 27
Balogh Ferencné Erika
röntgen szakasszisztens
06-1-459-1500/52729, 52729 balogh.ferencne@med.semmelweis-univ.hu
Balogh Mária
EKG asszisztens, szakápoló
06-1-334-3186, 52644 balog.maria@med.semmelweis-univ.hu
Barsi Bálint
asszisztens
06-1-334-3186, BARSI.BALINT@MED.SEMMELWEIS-UNIV.HU
Buzás Erika
asszisztens (Csecsemő Ambulancia)
3343-186, buzas.erika@med.semmelweis-univ.hu
06-1-334-3186, 52721 dembrovszky.ilona_eva@med.semmelweis-univ.hu
3343-186, 52658 ERNSZT.KATA@MED.SEMMELWEIS-UNIV.HU
Gergelyné Ritter Margit
sebészeti asszisztens, szakápoló
06-1-3343-186 / 52661, 52661 ritter.margit@med.semmelweis-univ.hu
Győrfi-Novák Petra
radiológiai szakasszisztens
06-1-334-3186 / 52665, 52729, 52665, 52729 NOVAK.PETRA@MED.SEMMELWEIS-UNIV.HU
Kassai Andrea
szakápoló
06-1-334-3186, KASSAI.ANDREA@MED.SEMMELWEIS-UNIV.HU
Kiss Gábor Béláné
szakasszisztens
06-1-334-3186, KISS.GABOR_BELANE@MED.SEMMELWEIS-UNIV.HU
Koródi Andrásné
szakápoló, EEG asszisztens
3343-186/52675, 52675 korodi.andrasne@med.semmelweis-univ.hu
3343-186/52655, 52655 kustra.sandorne@med.semmelweis-univ.hu
Licsár Tiborné (Ibolya)
ápoló, asszisztens
06-1-334-3186, 52655, 52776 licsar.tiborne1@gmail.com
06-1-334-3186, MIKOLA.SZILVIA@MED.SEMMELWEIS-UNIV.HU
Pajor Zsófia
segédasszisztens (röntgen)
06-1-459-1500/52665, 52729, 52665, 52729 pajor.zsofia@med.semmelweis-univ.hu
06-1-334-3186, palikne_szabo.katalin_ilona@med.semmelweis-univ.hu
06-1-334-3186, IVADI.VIKTORIA@MED.SEMMELWEIS-UNIV.HU
Stiegmann Bianka
röntgenasszisztens
06-1-459-1500/52665, 52729, 52665, 52729 STIEGMANN.BIANKA@MED.SEMMELWEIS-UNIV.HU
Szimán Jánosné (Ancsa)
szakasszisztens (légzésfunkció)
3343-186/52666, 52607, 52666, 52607 sziman.janosne@med.semmelweis-univ.hu
3343-186 / 52667, 52667 TADISSYNE.ZSUZSA@MED.SEMMELWEIS-UNIV.HU
Tamási Julianna
diplomás ápoló
06-1-334-3186, TAMASI.JULIANNA@MED.SEMMELWEIS-UNIV.HU
Torma Vivien
szakasszisztens
06-1-334-3186, TORMA.VIVIEN@SEMMELWEIS-UNIV.HU
Wágner Klára
orvosírnok
06-1-459-1500/52665, 52729, 52665, 52729
Zóka-Erdős Ágnes
szakasszisztens
06-1-334-3186, ERDOS.AGNES1@MED.SEMMELWEIS-UNIV.HU
3.3 kémiai labor
ID: 28
Dr. Kenesei Éva
laboratóriumvezető, tudományos főmunkatárs
459-1500, 52652 kenesei.eva@med.semmelweis-univ.hu
Hajas Zoltán
laborvezető-helyettes
06-1-3343-186, 52651, 52652, 52749, 52681 hajas.zoltan@med.semmelweis-univ.hu
Balaton Gabriella
vezető laborasszisztens
3343-186, 52651 balaton.gabriella@med.semmelweis-univ.hu
Kis Anita
orvosdiagnosztikai laboranalitikus
06-1-334-3186, 52749, 52651 KIS.ANITA@MED.SEMMELWEIS-UNIV.HU
Kotlár Márton
asszisztens
06-1-334-3186, 52651 KOTLAR.MARTON@MED.SEMMELWEIS-UNIV.HU
06-1-334-3186, 52651, 52749 PUSZTAI.SZABOLCSNE@MED.SEMMELWEIS-UNIV.HU
Róth Józsefné
szakasszisztens
06-1-334-3186, 52651 ROTH.JOZSEFNE@MED.SEMMELWEIS-UNIV.HU
Szénási Mária
orvosdiagnosztikai laboranalitikus
06-1-334-3186, 52749, 52651 SZENASI.MARIA@MED.SEMMELWEIS-UNIV.HU
3.4 anyagcsere labor
ID: 29
Dr. Szatmári Ildikó PhD
anyagcsere laboratórium vezetője, tudományos munkatárs
06-1-334-3186, 52783, 52673 szatmari.ildiko@med.semmelweis-univ.hu
Zelenkáné Tőkési Viktória
laborvezető-helyettes
06-1-334-3186, 52783 TOKESI.VIKTORIA@MED.SEMMELWEIS-UNIV.HU
Fischinger Tímea
vezető asszisztens
52673 fischinger.timea@med.semmelweis-univ.hu
3343-186/52685, 52685
06-1-334-3186, 52673 FEJOS.ZOLTANNE@MED.SEMMELWEIS-UNIV.HU
06-1-459-1500 / 52673, 52673 hegedus.krisztina1@med.semmelweis-univ.hu
hegedus.mark@med.semmelweis-univ.hu
Kozma Mária Gizella
adminisztrátor
52726 kozma.gizella_maria@med.semmelweis-univ.hu
Marton Andrea
vegyészmérnök
06-1-334-3186 / 52783, 52783 marton.andrea@med.semmelweis-univ.hu
Xue Andrea
biológus
xue.andrea@med.semmelweis-univ.hu
3.5 műtő
ID: 30
Batka Józsefné (Ibolya)
vezető-műtősnő
3343-186, asepta: 52612, műtők: 52624, 52616 batka.jozsefne@med.semmelweis-univ.hu
Bereczki István
műtősfiú
06-1-3343-186, műtősfiúk: 52690, műtők: 52624, 52616
Czirják Olga
műtős szakasszisztens
06-1-3343-186, asepta: 52612, műtők: 52624, 52616 czirjak.olga@med.semmelweis-univ.hu
Drabb Csilla
tanuló műtősnő
06-1-3343-186, asepta: 52612, műtők: 52624, 52616 drabb.csilla@med.semmelweis-univ.hu
Fodor Tamás
műtősfiú
06-1-3343-186, műtősfiúk: 52690, műtők: 52624, 52616
Hegedűs Klára
műtős szakasszisztens
3343-186, asepta: 52612, műtők: 52624, 52616 klari.h.06@gmail.com
Illés Katalin
műtős szakasszisztens
06-1-3343-186, asepta: 52612, műtők: 52624, 52616 illes.katalin@med.semmelweis-univ.hu
Kiss Adrien
tanuló műtősnő, diplomás ápoló
06-1-3343-186, asepta: 52612, műtők: 52624, 52616 kiss.adrien@med.semmelweis-univ.hu
Kovácsné Wusching Kitti
kisegítő dolgozó
06-1-3343-186, asepta: 52612 wusching.kitti@med.semmelweis-univ.hu
Mészáros Tamás
szakképzett műtőssegéd
06-1-3343-186, műtősfiúk: 52690, műtők: 52624, 52616 meszaros.tamas2@med.semmelweis-univ.hu
06-1-3343-186, asepta: 52612, műtők: 52624, 52616 mezofi.rozalia@med.semmelweis-univ.hu, mezofirozalia@gmail.com
Szabó György
szakképzett műtőssegéd
06-1-3343-186, műtősfiúk: 52690, műtők: 52624, 52616 szabo.gyorgy_gabor@med.semmelweis-univ.hu
Szakáll Máté
műtőssegéd
Várvédy Zsolt
szakképzett műtőssegéd
06-1-3343-186, műtősfiúk: 52690, műtők: 52624, 52616 varvedy.zsolt@med.semmelweis-univ.hu
3.6 betegfelvétel
ID: 31
Kecskés Ferencné Mochnács Mónika
betegfelvételi iroda vezetője
3343186, 52621 mochnacs.monika@med.semmelweis-univ.hu
Gulyásné Szabó Napsugár
betegfelvételi ügyintéző
3343186, 52688 szabo.napsugar@med.semmelweis-univ.hu
Jászay Marianna Beáta
betegfelvételi ügyintéző (ambuláns felvétel), orvosírnok
52688 jaszay.marianna@med.semmelweis-univ.hu
Négrádi Hajnalka
SBO betegfelvételi ügyintéző
negradi.hajnalka@med.semmelweis-univ.hu
Ormándi Annamária
orvosírnok, betegfelvételi ügyintéző
ormandi.annamaria@med.semmelweis-univ.hu
4. 1. gazdasági iroda
ID: 32
Bernáth Anna
vezető gazdasági koordinátor
06208250657, 52636 bernath.anna@semmelweis-univ.hu
Anders Nikoletta
kézbesítő
anders.nikoletta@med.semmelweis-univ.hu
Dózsa László Ferencné (Rózsika)
készletgazdálkodási ügyintéző (Fogyóanyag-raktár)
52689 dozsa.laszlone@med.semmelweis-univ.hu
Hortobágyi Orsolya
gazdasági ügyintéző
06 30 016 44 40, hortobagyi.orsolya@semmelweis-univ.hu
Marosi Györgyi
gazdasági ügyintéző
Papp Csilla
munkaügyi ügyvivő szakértő
papp.csilla_beata@semmelweis-univ.hu
Tóth Éva
gazdasági ügyintéző
toth.eva2@semmelweis-univ.hu
4. 2. ügyintézők, adminisztrátorok
ID: 33
Ollé Viktória
igazgatói titkárság vezetője
06-1-314-2858, 52635 titkarsag.gyer1@med.semmelweis-univ.hu; olle.viktoria@med.semmelweis-univ.hu
Langóné Győrfi Enikő
titkárnő (igazgatói titkárság)
06-1-334-3186, 52678, 52635 gyorfi.eniko@med.semmelweis-univ.hu
Bokoriné Bódi Edit
titkárnő (Prof. Tulassay Tivadar), Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola ügyintézője
459-1467, 52721 bokori.edit@med.semmelweis-univ.hu
Bugarszki Tímea
adminisztrátor
bugarszki.timea@semmelweis-univ.hu
Cserny Csabáné (Krisztina)
titkárnő (prof. Arató András), igazgatóhelyettesi titkárság
3138-212, 52617, 52699 cserny.csabane@med.semmelweis-univ.hu
Erdei Lilla
Neonatológiai Tanszéki Csoport ügyintézője
52786, neonatologia@med.semmelweis-univ.hu; erdei.lilla2@med.semmelweis-univ.hu
Fodor Dorottya
Arcrekonstrukciós Centrum koordinátora
06-1-459-1500 / 52642, 52642 arc.gyer1@med.semmelweis-univ.hu; fodor.dorottya@med.semmelweis-univ.hu
Hegedűs Mónika
adminisztrátor (Neurológia)
3343-186/52604, 52687 hegedus.monika@med.semmelweis-univ.hu
Kamenár Zsuzsanna
titkárnő (prof. Reusz György), szak- és továbbképzéssel kapcsolatos ügyintézés
324-7795, 52766 kamenar.zsuzsanna@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Kisné Cseh Éva
könyvtáros
3343186, 52637 cseh.eva@med.semmelweis-univ.hu
Koncz Ágnes
adminisztrátor
Lovász Brigitta
adminisztrátor
lovasz.brigitta@med.semmelweis-univ.hu
459-1500, 56352 mozsik.erika@med.semmelweis-univ.hu
Stolmár Enikő
tanulmányi ügyintéző (magyar, német, angol)
3343186, 52656 stolmar.eniko@med.semmelweis-univ.hu
Szabóné Gyuricza Beatrix
titkárnő (Sebészet)
3343186, 52684 gyuricza.beatrix@med.semmelweis-univ.hu
Vajkainé Lakatos Anna
titkárnő (Pszichiátria)
52785 vajkaine_lakatos.anna@med.semmelweis-univ.hu
Varga Zsanett
ügyintéző (kórlaptár)
3343186, 52770 varga.zsanett@semmelweis-univ.hu
4. gyógyszertár
ID: 213
Dr. Budai Kinga
PhD hallgató, szakgyógyszerész
3343186, 52633 budai.kinga@pharma.semmelweis-univ.hu
Dr. Nyiri Csaba
rezidens gyógyszerész (Egyetemi Gyógyszertár)
06-1-459-1500 / 52633, 52633 nyiri.csaba@pharma.semmelweis-univ.hu
Klemencsicsné Homonnai Marianna
gyógyszertári szakasszisztens
3343-186, 52633 klemencsicsne_homonnai.marianna@med.semmelweis-univ.hu
5. gyógytornászok, dietetikusok
ID: 35
Kiss Erika
vezető dietetikus
06-1-334-3186, kisserikadietetikus@gmail.com
Arany Hajnalka
dietetikus
06-1-334-3186, ARANY.HAJNALKA@MED.SEMMELWEIS-UNIV.HU
TÁVOL, 52727 BETHLENFALVY-PERCZEL.ZSOFIA@MED.SEMMELWEIS-UNIV.HU
Bleier Laura Sára
gyógytornász
bleier.laura@med.semmelweis-univ.hu
06-1-334-3186, 52727 CSIZMADIA-KISS.REKA_ESZTER@MED.SEMMELWEIS-UNIV.HU
HORVATH.CSILLA@MED.SEMMELWEIS-UNIV.HU
Persina Béláné (Márti)
fizioterapeuta, szakasszisztens
3343-186/52653, 52653 persina.belane@med.semmelweis-univ.hu
06-1-334-3186 / 52727, 52727 SZABO-SZILAGYI.ESZTER_ILDIKO@MED.SEMMELWEIS-UNIV.HU
6. műszak, karbantartás, takarítók
ID: 36
Bozsányi Endréné (Rózsika)
csoportvezető (takarítók)
3343186, 52605
Héri Attila
műszaki csoportvezető
3343-186/52676, 52613 heri.attila@semmelweis-univ.hu; muszak.gyer1@med.semmelweis-univ.hu
459-1500,
Bús Csaba
karbantartó
Márkus Tibor
karbantartó
3343186, 52613
Náder Ákos
rendszergazda, informatikus
nader.akos@semmelweis.hu
3343186, 52615
Radonics Lászlóné (Gyöngyi)
készletgazdálkodási munkatárs (ruharaktár)
Szabó András
karbantartó
52613
3343186, 52615
Bókay Gyermekklinikáért Alapítvány
ID: 38
Szanka Tímea
ügyvezető igazgató
szanka.timea@bokaygyermekklinika.hu
Körmendy Mária
pályázati koordinátor
kormendy.maria@bokaygyermekklinika.hu; kormendy.maria@med.semmelweis-univ.hu
Szikori Tünde
projektmenedzser
szikori.tunde@bokaygyermekklinika.hu; szikori.tunde@med.semmelweis-univ.hu
porta
ID: 37
3343-186/52620, 52619, 52620
3343186, 52619; 52620
3343186, 52653
Fábián Gábor
portás Bókay u. 53.
334 3186, 52619; 52620
Farkas Zsolt
portás Bókay u. 53.
06-1-334-3186, 52619; 52620 farkas.zsolt@med.semmelweis-univ.hu
3343186, 52619; 52620
3343186, 52619; 52620
3343186, 52620, 52619
3343186, 52612
3343186, 52619; 52620