Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. december 05.
473593 Összes oltás
Munkatársunk, Dr. Pap Domonkos elnyerte az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat által adományozott, a fiatal kutatók kiemelkedő munkáját elismerő Bárány Róbert Díjat.
Szívből gratulálunk!
 
A Bárány Róbert Díj megalapításának és adományozásának célja az ELKH Titkárság irányítása alatt álló kutatóhelyeken kutatói munkakörben foglalkoztatott 35 év alatti fiatal kutatók kiemelkedő tudományos munkájának elismerése. A díj elnyerésére magas tudományos értékű pályaművel, egyéni munkával elért eredménnyel lehet pályázni, például szabadalommal, találmánnyal, könyvvel, szakcikkel vagy cikksorozattal, önmagában értékelhető önálló kutatási eredménnyel vagy részeredménnyel, illetve a társadalomtudományok területén doktori értekezéssel is.
 
A benyújtott pályamű egy európai és nemzetközi szabadalmi beadványhoz kapcsolódik melyet a Dr. Szabó Attila professzor által vezetett ELKH-SE Gyermekgyógyászati és Nephrológiai Kutatócsoport tagjai (Dr. Pap Domonkos, Dr. Szebeni Beáta, Dr. Veres-Székely Apor, Dr. Vannay Ádám) nyújtottak be a Semmelweis Innovációs Központtal együttműködve. A beadványok egy hatóanyag újonnan azonosított, széleskörű gyulladásgátló hatását igazolják, valamint kérik szabadalmi oltalmukat.