Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 17.
403265 Összes oltás

A nyomási fekély megelőzésének és ellátásának jógyakorlata 

Világszerte jellemző, hogy az egészségügyi ellátások során bekövetkező, megelőzhető károsodások igen nagy számban fordulnak elő az ellátás minden szintjén (fekvő-, járóbeteg ellátás, alapellátás stb.). Ezek közül a nyomási fekély az egészségügyi ellátás hangsúlyos eleme, egyik minőségi mutatója. A jógyakorlat által bemutatott folyamat segíti a szerteágazó ellátási tevékenységek közepette a minőségi betegellátás megvalósítását, bemutatja annak követelményrendszerét. Alkalmazása segíthet a hatékonyabb prevencióban, a nemkívánatos esemény minél korábban történő felismerésében, valamint a hatásosabb és eredményesebb kezelésben.

Az oktatási anyagunkban kitérünk a nyomási fekély kialakulását és gyógyulását befolyásoló tényezők ismertetésére, a nyomási fekély kialakulásának kockázatfelmérésére szolgáló állapotfelmérő skálákra, a kockázati csoportok jelentőségére és képzésére, az egyes csoportok esetén megvalósítandó teendőkre. Bemutatjuk a dekubitusz (sebkezelő) teamet, annak funkcióit és feladatait. A jógyakorlat jelentőségének ismertetésén belül kitérünk az egyes munkatársi csoportok motivációira, azok alkalmazására, és annak bemutatására, hogy a nyomási fekély megelőzésének és ellátásának jógyakorlata hogyan növeli a beteg- és dolgozói biztonságot.

Szakmai programunk szabadon választható elméleti továbbképzésként 20 kreditpontra minősített, a 63/2011 (XI.29.) NEFMI rendelet 1. sz mellékletében megjelölt felnőtt ápolás és gondozás, gyermek ápolás és gondozás, mozgásterápia és fizioterápia, műtéti ellátás, közegészségügyi és népegészségügyi, egészségügyi menedzsment, rehabilitációs és életvezetést támogató, dietetika valamit a természetgyógyászat szakmacsoportban dolgozó szakdolgozó számára elszámolható.

A nyomási fekély megelőzésének és ellátásának jógyakorlata e-learning az alábbi linken érhető el: 

https://emk.semmelweis.hu/moodle/course/view.php?id=230

Útmutató videó az e-learning regisztrációhoz