Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 22.
406992 Összes oltás

mb. dékánhelyettes, intézetigazgató

Bea
Dr. Pethesné Dávid Beáta PhD habil.

Születési hely, év: Budapest, 1968.

Képzettség:  ELTE, BKE és MTA Szociológiai Intézet doktori programja, 1999, summa cum laude; ELTE BTK, szociológus, angol nyelv és irodalom szakos tanár (MA) 1992, kiváló minősítés; USIU (United States International University) Nairobi, Kenya, 1986-1987, undergraduate courses – sociology, psychology, English  

Tudományos fokozat: szociológia habilitált doktora ELTE – 2012. szociológia doktora ELTE – 2000.  

Munkahelyek:

2013. július 1-Semmelweis Egyetem, Mentálhigiéné Intézet, intézetigazgató
2011-2013Semmelweis Egyetem, Mentálhigiéné Intézet, oktató, egyetemi docens
2005-2011Veszprémi Érseki Hittudományi főiskola, oktató, főiskolai docens
1999 ótaMTA Szociológiai Kutatóintézet, tudományos főmunkatárs

Nyelvismeret: Angol tanári és bölcsész diploma Francia: középfokú nyelvvizsga

Kutatási érdeklődés: Személyes kapcsolathálózat kutatása, illetve a hálózat, mint módszertan alkalmazása. Az interperszonális kapcsolathálózat kutatása melletti további területek – egészségszociológia, kisebbségszociológia valamint családszociológia.

Oktatási tevékenység: Alapképzésben, Mesterképzésben valamint Doktori képzésben résztvevő hallgatók oktatása, előadás és szeminárium vezetése elsősorban családszociológia, közösségi szociális munka, hajléktalanság, értékszociológia és kutatás módszertani témákban. A Veszprémi Hittudományi Főiskolán TDK és Erasmus felelős A Mentálhigiéné Intézetben hallgatók felkészítése, segítése és kísérése OTDK versenyekre Oktatói feladatok a DE Humán Tudományok Doktori Iskola szociológiai tudományok programjában Témavezetői feladatok a SE Mentális egészségtudományok Doktori Iskola „Egyének és közösségek erőforrásainak szociológiai és mentálhigiénés megközelítése” nevű doktori programban (IV/3). Doktori műhely vezető a SE IV/3 doktori programban.

Szakma-közéleti tevékenység, tudományos társasági tagság:

UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság tagja2012-2016.
EDUVITAL Nonprofit Egészségnevelési Társaság Tudományos Testület tagja2012-
HUNNET (magyar kapcsolathálózat elemzők társasága) 2011-
Otthon Segítünk Alapítvány kuratóriumi tag2007-
MTA Köztestületi tag IX. osztály, Szociológiai Bizottsági tag
2002-
Tutor Alapítvány kuratóriumi tag1996-1999
Szociológiai Társaság tag1992 -

Kitüntetések: Erdei Ferenc díj 2001.

Dr. Pethesné Dávid Beáta közleményjegyzéke