Általános Orvostudományi Kar szervezeti egységei
Szervezeti egység Cím Telefonszám
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet 1094 Budapest, Tűzoltó u. 58. 215-6920
Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet 1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47. 459-1500/60200
Bioinformatika Tanszék 1094 Budapest, Tűzoltó u. 7. 459-1500/2862
Biokémia és Molekuláris Biológiai Intézet 1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47. 459-1500/60100
Biokémiai Tanszék  

459-1500/60100
06-20/666-0010

Molekuláris Biológiai Tanszék   266-2615
Családorvosi Tanszék 1085 Budapest, Stáhly Ignác u. 9. V. em. 214-0841
Integratív Medicina Tanszéki Csoport    
Élettani Intézet 1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47. 266-9180
Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. IV. em. 210-4416
Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. 210-2929
Idegsebészeti Tanszék 1145 Budapest, Amerikai út 57. 467-9325
Funkcionális Idegsebészeti Tanszéki Csoport 1145 Budapest, Amerikai út 57. 467-9325
251-2999/325
Neurointervenció Tanszéki Csoport 1145 Budapest, Amerikai út 57. 467-9357
Népegészségtani Intézet 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. 210-2954
Onkológiai Tanszék 1122 Budapest, Ráth György u. 7-9. 224-8690
Klinikai Onkológiai Tanszéki Csoport 1083 Budapest, Korányi Sándor u. 2/a.

06-20/825-8846
06-20/670-1025

Orvosi Mikrobiológiai Intézet 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. 210-2959
“Pasteur” Tanszéki Csoport    
Rehabilitációs Medicina Tanszék 1121 Budapest, Szanatórium utca 19. 391-1903
Reumatológiai és Klinikai Immunológiai Tanszék

1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 7.  (Budai Irgalmasrendi Kórház)

Levelezési cím: 1023 Budapest, Pf. 98 

 
Transzfúziológiai Tanszék 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. 16. em. 459-1500/56157
Transzlációs Medicina Intézet 1094 Budapest, Tűzoltó u. 37–47. 210-0306
Traumatológiai Tanszék 1145 Budapest, Uzsoki u. 29-41. 467-3851
Sportsebészeti és Sportorvostani Tanszéki Csoport 1145 Budapest, Uzsoki u. 29-41. 467-3851
Neurotraumatológiai Tanszéki Csoport
I. sz. kihelyezett részleg: Neurotraumatológiai részleg a Traumatológiai Tanszék bázisán
1081 Budapest, Fiumei út 17. 467-3851
299-7700/2148
Neurotraumatológiai Tanszéki Csoport
II. sz. kihelyezett részleg:  Neurotraumatológiai-idegsebészeti részleg a Idegsebészeti Tanszék bázisán
1145 Budapest, Amerikai út 57. 467-9357
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika 1082 Budapest, Üllői út 78/B. 355-6565
Klinikai Szimulációs Tanszéki Csoport 1082 Budapest, Üllői út 78/B. 355-6565
Honvéd-, Katasztrófa- és Rendvédelem-orvostani Tanszéki Csoport 1082 Budapest, Üllői út 78/B. 355-6565
Önkéntes Egészségügyi Tartalékosi Tanszéki Csoport 1082 Budapest, Üllői út 78/B. 355-6565
Belgyógyászati és Hematológiai Klinika 1088 Budapest, Szentkirályi u. 46. 375-4364
Csontvelő-transzplantációs Tanszéki Csoport 1097 Budapest, Albert Flórián út 5-7. 375-4364
Infektológiai Tanszéki Csoport 1097 Budapest, Albert Flórián út 5-7. 455-8140
Reumatológiai és Mozgásszervi Prevenciós Tanszéki Csoport 1088 Budapest, Szentkirályi u. 46. 375-4364
Belgyógyászati és Onkológiai Klinika 1083 Budapest, Korányi Sándor u. 2/a. 459-1500/51526
Endokrinológiai Tanszék 1083 Budapest, Korányi Sándor u. 2/a. 266-0816
  Geriátriai Tanszéki Csoport 1088 Budapest, Szentkirályi u. 46. 267-4927/55569, 55599
Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika 1085 Budapest, Mária u. 41. 266-0465
Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika 1083 Budapest, Szigony u. 36. 334-2384
Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete  1083 Budapest, Tömő u. 25-29. 459-1483
I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika 1083 Budapest, Bókay János u. 53-54. 334-3186/52619, 52620
Neonatológiai Tanszéki Csoport 1083 Budapest, Bókay János u. 53-54. 334-3186/52619, 52620
II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika 1094 Budapest, Tűzoltó u. 7-9. 215-1380
Klinikai Pszichológia Tanszék
1091 Budapest, Üllői út 25. I. em.
459-1493
Laboratóriumi Medicina Intézet 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. 14. em. 210-0278/56131
Magatartástudományi Intézet 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. 20. em. 210-2953
Mellkassebészeti Klinika /Országos Onkológiai Intézet bázisán/ 1122 Budapest, Ráth György u. 7-9. 224-8600
Mellkassebészeti Tanszéki Csoport 1129 Budapest, Pihenő út 1. 391-3209
Tumorbiológia Tanszéki Csoport 1129 Budapest, Pihenő út 1. 391-3310
Neurológiai Klinika 1083 Budapest, Balassa J. u. 6. 210-0337
Ortopédiai Klinika 1082 Budapest, Korányi Sándor u. 2. 466-6611
Mozgásszervi Daganatok Tanszéki Csoport    
Gerincgyógyászati Tanszéki Csoport    
Orvosi Képalkotó Klinika 1082 Budapest, Üllői út 78/A. 459-1500/61628
Radiológiai Tanszék 1082 Budapest, Üllői út 78/A. 459-1500/61628
Nukleáris Medicina Tanszék 1082 Budapest, Üllői út 78/A. 459-500/61969
Neuroradiológiai Tanszék 1083 Budapest, Balassa J. u. 6. 459-1580, 459-1581
Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet  1085 Budapest, Üllői út 26. 317-1074
Patológiai, Igazságügyi és Biztosítási Orvostani Intézet 1091 Budapest, Üllői út 93. 215-7300/53400
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika 1083 Budapest, Balassa J. u. 6. 210-0330
Neuropszichológiai Szakpszichológiai Tanszéki Csoport 1083 Budapest, Balassa J. u. 6.  
Pulmonológiai Klinika 1125 Budapest, Diós árok u. 1/C. 355-8682
Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika 1082 Budapest, Üllői út 78. 313-5216
     Plasztikai Sebészeti Tanszéki Csoport 1082 Budapest, Üllői út 78/A. 325-1100
Sebészeti Tanszéki Csoport 1082 Budapest, Üllői út 78. 313-5216
Sürgősségi Orvostani Klinika 1082 Budapest, Üllői út 78/A. 459-1445
Sürgősségi Orvostan – Oxiológia Tanszéki Csoport 1082 Budapest, Üllői út 78/A. 459-1445
Szemészeti Klinika 1085 Budapest, Mária u. 39. 459-1500/54500
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

I. Sz. részleg: 1088 Budapest, Baross u. 27.
II. Sz. részleg: 1082 Budapest, Üllői u. 78/A.

I. sz. részleg: 266-0473
II. sz. részleg: 313-7856

Urológiai Klinika 1082 Budapest, Üllői út 78/B. 210-0796
Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika 1122 Budapest, Városmajor u. 68. 458-6810
Érsebészeti és Endovaszkuláris Tanszék 1122 Budapest, Városmajor u. 68. 458-6734
Angiológiai Tanszéki Csoport 1122 Budapest, Városmajor u. 68. 458-6734
Intervenciós Radiológiai Tanszék 1122 Budapest, Határőr út 18. 458-6880
Kardiológiai Tanszék 1122 Budapest, Gaál József u. 9-11. 458-6810
Vascularis Neurológiai Tanszéki Csoport 1122 Budapest, Gaál József u. 9-11. 458-6810
Szívsebészeti Tanszéki  Csoport 1122 Budapest, Városmajor u. 68. 458-6700
Sportorvostan Tanszék 1122 Budapest, Városmajor u. 68. 458-6810
Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Tanszék    
Obezitológiai Tanszéki Csoport