A Semmelweis Egyetem Idegsebészeti Tanszékének elsődleges feladata az egyetemi graduális, a posztgraduális és a PhD képzés szervezése, amely magában foglalja az egyetemi hallgatók tudományos diákköri munkájának koordinálását, a szakorvosképzést és orvostovábbképzést. A Tanszék feladatai között az oktatás, a tudományos célú kutatás, a tudományszervezés és a betegellátás egymásba kapcsolódó, egységet képező tevékenység

Elérhetőségek

Cím
1145, Budapest, Amerikai út 57.
Telefon
+36 1 467 9325
Fax
+36 1 220 6471