16/2021 (2021. február 9-i) számú KT határozat a karon meghirdetett igazgatóhelyettesi állásra pályázóról

17/a/2021 (2021. február 9-i) számú KT határozat a karon meghirdetett egyetemi docensi állásokra pályázókról

17/b/2021 (2021. február 9-i) számú KT határozat a karon meghirdetett tudományos főmunkatársi állásokra pályázókról

17/c/2021 (2021. február 9-i) számú KT határozat a karon meghirdetett tudományos tanácsadói állásokra pályázókról

18/2021 (2021. február 9-i) számú KT határozat a ACH-n meghirdetett tantárgyfelelősi pályázatokról 

19/2021 (2021. február 9-i) számú KT határozat a Semmelweis Egyetem Kiváló Oktatója kitüntetés adományozásáról

20/2021 (2021. február 9-i) számú KT határozat a Merit díj adományozásáról szóló szabályzat módosításáról