20800_transform_2A karon folyó oktatói munka hallgatói véleményezésének célja, hogy a hallgatói vélemények megismerésével emelje az oktatás színvonalát, segítse a minőségi követelmények teljesítését, az oktatás hatékonyságát, ezzel is hozzájárulva az egyetem minőségbiztosítási rendszerének folyamatos működését.

Az egyetemi SZMSZ részét képező, 2020. januárban életbe lépett OMHV-szabályzat értelmében, az oktatóra vonatkozó eredményt – nem azonosítható módon az Egyetem polgárai számára – csak általuk elérhető módon – hozzáférhetővé kell tenni. Az intézet vezetője teszi közzé az egyes tantárgyak eredményeit évfolyamokra bontva.

OMHV értékelés 2015-16 I. félév

OMHV beszámolók szervezeti egységenként (2015-16. tanév II. félév, 2016-17. tanév II. félév; 2017-18. tanév I. és II. félév)

OMHV beszámolók szervezeti egységenként (2018-19. tanév I. és II. félév)

Monitorcsoport felmérés (V. évfolyam, 2017/2018. tanév II. félév)