26/a/2020 (2020. február 11-i) számú KT határozat a karon meghirdetett egyetemi docensi állásokra pályázókról

26/b/2020 (2020. február 11-i) számú KT határozat a karon meghirdetett kutatóprofesszori állásokra pályázókról

26/c/2020 (2020. február 11-i) számú KT határozat a karon meghirdetett tudományos főmunkatársi állásra pályázókról

27/2020 (2020. február 11-i) számú KT határozat a jubileumi díszoklevelek adományozására határidőn túl beérkezett kérelmek elbírálására vonatkozó javaslatról

28/2020 (2020. február 11-i) számú KT határozat az ápolástan, belgyógyászat, valamint sebészet nyári gyakorlat követelményrendszereinek módosítására és a tételsorok elfogadására vonatkozó javaslatról

melléklet (ápolástan)

követelményrendszer         tételsor

melléklet (belgyógyászat)

követelményrendszer        tételsor

melléket (sebészet)

követelményrendszer        tételsor