VEZETŐ: Dr. Járai Zoltán c. egyetemi tanár
TITKÁRSÁG: 1122 Budapest Városmajor u. 68.
  +36 20 666 3227 vagy: +36 1 458 6795
  titkarsag.angiologia@semmelweis-univ.hu

A korszerű és hatékony érbetegellátás alapja három orvosi tudományág: a belgyógyászati angiológia, az érsebészet és az intervenciós radiológia diagnosztikus és terápiás eljárásainak együttes, egymást kiegészítő alkalmazása. Orvosszakmai szempontból ugyanis nem kétséges, hogy e három szakma együttese ún. Vascularis Centrumok létrehozása révén képes az érbetegek komplex ellátását a leghatékonyabban végezni.

A belgyógyászati angiológia 2013 óta belgyógyászatra építhető szakképesítés, az érsebészet 2012 óta alapszakvizsga, míg az intervenciós radiológia licenc képesítéshez kötött. A Kari Tanács 2016. május 10-i határozatával hozta létre az Érsebészeti és Endovaszkuláris Tanszékhez rendelt Angiológiai Tanszéki Csoportot azzal a nem titkolt szándékkal, hogy megszervezze a Semmelweis Egyetemen a komplex, nemzetközi szakmai struktúrát követő érgyógyászati oktatást. A Tanszéki Csoport és az Érsebészeti és Endovaszkuláris Tanszék munkatársai egyrészt részt vesznek a IV. évfolyamos hallgatók „Kardiológia-angiológia” kötelező tárgy elméleti és gyakorlati oktatásában, másrészt összeállították a IV. és V. évfolyamos hallgatók számára kötelezően választható tárgy, a Vascularis Medicina curriculumát, amelyet 2017 óta minden évben meghirdetnek. A tantárgy angiológiai részének oktatását a tanszéki csoport munkatársai, az érsebészeti és intervenciós radiológiai részét pedig az Érsebészeti és Endovaszkuláris Tanszék és az Intervenciós Radiológiai Tanszék munkatársai végzik.