47/2020 (2020. június 9-i) számú KT határozat a karon meghirdetett igazgatóhelyettesi állásokra pályázókról

48/a/2020 (2020. június 9-i) számú KT határozat a karon meghirdetett egyetemi docensi állásokra pályázókról

48/b/2020 (2020. június 9-i) számú KT határozat a karon meghirdetett kutatóprofesszori állásokra pályázókról

48/c/2020 (2020. június 9-i) számú KT határozat a karon meghirdetett tudományos főmunkatársi állásokra pályázókról

49/2020 (2020. június 9-i) számú KT határozat az állami és miniszteri szintű kitüntetések adományozásáról

50/2020 (2020. június 9-i) számú KT határozat a „Doctor Honoris Causa” kitüntető cím adományozására vonatkozó javaslatról

51/2020 (2020. június 9-i) számú KT határozat a címzetes egyetemi tanári, valamint magántanári cím adományozásáról

52/2020 (2020. június 9-i) számú KT határozat a Reumatológiai és Klinikai Immunológiai Tanszék létrehozásáról

53/2020 (2020. június 9-i) számú KT határozata Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Intézet Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika alá történő integrálásáról

54/2020 (2020. június 9-i) számú KT határozat a 2019/2020-as tanévtől bevezetett orvosképzés kurrikulumának módosítására, korrekciójára az Általános Orvostudományi Karon

55/2020 (2020. június 9-i) számú KT határozat a kari Szervezeti és Működési Rend módosításáról

56/2020 (2020. június 9-i) számú KT határozat az Asklepios Campus Hamburg tantárgyfelelőseinek kinevezését megelőző véleményezési folyamatra vonatkozó eljárásrend támogatásáról

 

English version:

No 47/2020 (9 June 2020) of the 2019/2020 academic year

No 48/a/2020 (9 June 2020) of the 2019/2020 academic year

No 48/b/2020 (9 June 2020) of the 2019/2020 academic year

No 48/c/2020 (9 June 2020) of the 2019/2020 academic year

No 49/2020 (9 June 2020) of the 2019/2020 academic year

No 50/2020 (9 June 2020) of the 2019/2020 academic year

No 51/2020 (9 June 2020) of the 2019/2020 academic year

No 52/2020 (9 June 2020) of the 2019/2020 academic year

No 53/2020 (9 June 2020) of the 2019/2020 academic year

No 54/2020 (9 June 2020) of the 2019/2020 academic year

No 55/2020 (9 June 2020) of the 2019/2020 academic year

No 56/2020 (9 June 2020) of the 2019/2020 academic year