Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. január 19.
15279 Összes oltás
5847 Beoltott Semmelweis Polgár

A Szenátus véleményező, javaslattevő, döntés-előkészítő és ellenőrző feladatok ellátására meghatározott időre vagy alkalmilag működő bizottságokat hozhat létre, meghatározva a bizottság feladatait.

A Kari Tanács, különösen oktatási, tudományos kutatási kérdések megoldásának kidolgozására, döntések előkészítésére, a dékán munkájának segítésére állandó bizottságokat hozhat létre.

A szenátus által létrehozott és a karon működő állandó bizottságok
  63/2019. (VI. 20.) , valamint a 97/2019. (VIII. 29.) számú szenátusi határozatok alapján

A kar által létrehozott és a karon működő állandó bizottságok

16/a/2019 (2019. december 10-i), 16/b/2019 (2019. december 10-i), 16/c/2019 (2019. december 10-i), valamint a 16/d/2019 (2019. december 10-i) számú kari tanács határozatok alapján

Tanulmányi és Vizsgabizottság

Elnöke: Dr. Buzás Edit egyetemi tanár
(tel: 210-2929 vagy 56231 mellék)

Tagok: Dr. Fülöp András egyetemi docens, Dr. Kiss András egyetemi tanár, Dr. Herényi Levente egyetemi docens, Elblinger Zsuzsanna egyetemi hallgató, Jámbor Márk egyetemi hallgató, Stubnya Bence Gusztáv egyetemi hallgató

Tanulmányi és Vizsgabizottság ügyrendje

Oktatási Bizottság

Elnök: Dr. Becker Dávid egyetemi docens

Tagok: Dr. Pónyai Györgyi egyetemi docens, Dr. Törőcsik Beáta egyetemi adjunktus, Elblinger Zsuzsanna egyetemi hallgató

A bizottság feladatai:

A kari tanács illetve a kar dékánja által történő felkérés alapján a kar kreditrendszerű oktatási rendszerének fejlesztésére, a kari kurrikulum korszerűsítésére, az orvosképzés megújítására, a tananyagok korszerűsítésére, a kart érintő kiemelkedően fontos oktatási nevelési kérdésekre vonatkozóan javaslattétel, véleményezés, döntés előkészítés.

Kurrikuláris fejlesztési, oktatási kérdésekben szakértői tanácsokat és elemzéseket ad a dékáni vezetésnek, beleértve a kinevezések során a jelöltek oktatási teljesítményének értékelését is.

Oktatási Bizottság ügyrendje

2019/2020. tanév II. félévi bizottsági beszámoló

Etikai és Fegyelmi Bizottság

Elnöke: Dr. Kovács József egyetemi tanár
(tel: 210-2953 vagy 56126)

Tagok: Dr. Réthelyi János egyetemi tanár, Dr. Törő Klára egyetemi docens, Csirzó Ádám egyetemi hallgató, Posta András Zoltán egyetemi hallgató

Etikai és Fegyelmi Bizottság ügyrendje

OMHV Bizottság

Elnök: Dr. Szabó Dóra egyetemi tanár

Tagok: Dr. Köles László egyetemi docens, Dr. Purebl György egyetemi docens, Stubnya Bence Gusztáv egyetemi hallgató

A bizottság feladatai:

A karon folyó oktatói munka hallgatói véleményezéssel kapcsolatos feladatok ellátása, irányítása, a dékán iránymutatása alapján annak működtetése, illetve a hallgatói véleményezés szakmai tartalmával kapcsolatban szakértői tanácsokat adni a dékánnak. Az OMHV része a minőségfejlesztési munkának. Célja, hogy a kar az OMHV eredményeit a kurzusok fejlesztésénél  és az oktatói munka értékelésénél  hasznosítsa, az oktatók minősítésnél felhasználja, megkönnyítse a vezetői döntések meghozatalát.

OMHV Bizottság ügyrendje

2019/2020. tanév II. félévi bizottsági beszámoló

 Kreditátviteli Bizottság

Elnöke: Dr. Takács István egyetemi tanár
(tel: 210-0278 vagy 51526 mellék)

Tagok: Dr. Alpár Alán egyetemi tanár, Dr. Kolev Kraszimir egyetemi tanár, Dr. Riba Pál egyetemi docens, Jámbor Márk egyetemi hallgató

Kreditátviteli Bizottság ügyrendje

Tudományos Bizottság

Elnök: Dr. Ungvári Zoltán egyetemi tanár

Tagok: Dr. Geiszt Miklós egyetemi tanár, Dr. Tory Kálmán egyetemi docens, Egyed Bálint egyetemi hallgató

A bizottság feladatai:

A kari tanács illetve a kar dékánja által történő felkérés alapján a kart érintő tudományos, szakmai és kutatási kérdésekben, pályázatok elbírálásában való közreműködő, szakmai tanácsadó, véleményező, – javaslattevő, döntés előkészítő testület.

Tudományos Bizottság ügyrendje

2019/2020. tanév II. félévi bizottsági beszámoló

 

Akkreditációs Bizottság

Elnök: Dr. Csala Miklós egyetemi tanár

Tagok: Dr. Bodó Imre egyetemi docens, Dr. Kaposi András egyetemi docens, Papp Zsombor Mátyás egyetemi hallgató

A bizottság feladatai:

A kari tanács illetve a kar dékánja által történő felkérés alapján a kar minőségbiztosítási rendszerének kidolgozása és a dékán iránymutatása alapján annak működtetése, MAB és szükség esetén egyéb (különös tekintettel a WFME akkreditáció) akkreditációs eljárásban való közreműködés, a kar hazai és nemzetközi akkreditációs helyzetének fejlesztése.

Akkreditációs Bizottság ügyrendje

2019/2020. tanév II. félévi bizottsági beszámoló