A Szenátus véleményező, javaslattevő, döntés-előkészítő és ellenőrző feladatok ellátására meghatározott időre vagy alkalmilag működő bizottságokat hozhat létre, meghatározva a bizottság feladatait.

A Kari Tanács, különösen oktatási, tudományos kutatási kérdések megoldásának kidolgozására, döntések előkészítésére, a dékán munkájának segítésére állandó bizottságokat hozhat létre.

A szenátus által létrehozott és a karon működő állandó bizottságok
31/2022. (2022. június 14-i) számú kari tanácsi határozat alapján

A kar által létrehozott és a karon működő állandó bizottságok

3/2022. (2022. október 11-i) számú kari tanács határozat alapján

Tanulmányi és Vizsgabizottság

Elnöke: Dr. Buzás Edit egyetemi tanár
(tel: 210-2929 vagy 56231 mellék)

Tagok: Dr. Fülöp András egyetemi docens, Dr. Kiss András egyetemi tanár, Dr. Herényi Levente egyetemi docens, Bakó Benedek egyetemi hallgató, Völcsei Norbert egyetemi hallgató, Winklerné Papp Anni egyetemi hallgató

Tanulmányi és Vizsgabizottság ügyrendje

Oktatási Bizottság

Elnök: Dr. Becker Dávid egyetemi tanár

Tagok: Dr. Pónyai Györgyi egyetemi docens, Dr. Törőcsik Beáta egyetemi docens, Völcsei Norbert egyetemi hallgató

Póttagok: Dr. Kiss Levente egyetemi docens, Tolvaj Máté egyetemi hallgató

A bizottság feladatai:

A kari tanács illetve a kar dékánja által történő felkérés alapján a kar kreditrendszerű oktatási rendszerének fejlesztésére, a kari kurrikulum korszerűsítésére, az orvosképzés megújítására, a tananyagok korszerűsítésére, a kart érintő kiemelkedően fontos oktatási nevelési kérdésekre vonatkozóan javaslattétel, véleményezés, döntés előkészítés.

Kurrikuláris fejlesztési, oktatási kérdésekben szakértői tanácsokat és elemzéseket ad a dékáni vezetésnek, beleértve a kinevezések során a jelöltek oktatási teljesítményének értékelését is.

Oktatási Bizottság ügyrendje

2019/2020. tanév II. félévi bizottsági beszámoló

2020/2021. tanévi bizottsági beszámoló

2021/2022. tanévi bizottsági beszámoló

Etikai és Fegyelmi Bizottság

Elnöke: Dr. Kovács József egyetemi tanár
(tel: 210-2953 vagy 56126)

Tagok: Dr. Réthelyi János egyetemi tanár, Dr. Törő Klára egyetemi tanár, Frei Tamás egyetemi hallgató, Tripolszky Bálint egyetemi hallgató

Etikai és Fegyelmi Bizottság ügyrendje

OMHV Bizottság

Elnök: Dr. Szabó Dóra egyetemi tanár

Tagok: Dr. Magyar Lóránt egyetemi docens, Dr. Purebl György egyetemi tanár, Tolvaj Máté egyetemi hallgató

Póttagok: Dr. Agócs Gergely egyetemi adjunktus, Móri Szabolcs

A bizottság feladatai:

A karon folyó oktatói munka hallgatói véleményezéssel kapcsolatos feladatok ellátása, irányítása, a dékán iránymutatása alapján annak működtetése, illetve a hallgatói véleményezés szakmai tartalmával kapcsolatban szakértői tanácsokat adni a dékánnak. Az OMHV része a minőségfejlesztési munkának. Célja, hogy a kar az OMHV eredményeit a kurzusok fejlesztésénél  és az oktatói munka értékelésénél  hasznosítsa, az oktatók minősítésnél felhasználja, megkönnyítse a vezetői döntések meghozatalát.

OMHV Bizottság ügyrendje

2019/2020. tanév II. félévi bizottsági beszámoló

2020/2021. tanévi bizottsági beszámoló

2021/2022. tanévi bizottsági beszámoló

 Kreditátviteli Bizottság

Elnöke: Dr. Takács István egyetemi tanár
(tel: 210-0278 vagy 51526 mellék)

Tagok: Dr. Alpár Alán egyetemi tanár, Dr. Kolev Kraszimir egyetemi tanár, Dr. Riba Pál egyetemi docens, Palotás Lőrinc egyetemi hallgató

Kreditátviteli Bizottság ügyrendje

Tudományos Bizottság

Elnök: Dr. Ungvári Zoltán kutatóprofesszor

Tagok: Dr. Geiszt Miklós egyetemi tanár, Dr. Tory Kálmán egyetemi docens, Takács Félix egyetemi hallgató

Póttagok: Dr. Szőke György egyetemi tanár, Völcsei Norbert

A bizottság feladatai:

A kari tanács illetve a kar dékánja által történő felkérés alapján a kart érintő tudományos, szakmai és kutatási kérdésekben, pályázatok elbírálásában való közreműködő, szakmai tanácsadó, véleményező, – javaslattevő, döntés előkészítő testület.

Tudományos Bizottság ügyrendje

2019/2020. tanév II. félévi bizottsági beszámoló

2020/2021. tanévi bizottsági beszámoló

2021/2022. tanévi bizottsági beszámoló

 

Akkreditációs Bizottság

Elnök: Dr. Csala Miklós egyetemi tanár

Tagok: Dr. Bodó Imre egyetemi docens, Dr. Kaposi András egyetemi docens, Móri Szabolcs egyetemi hallgató

Póttagok: Dr. Molnár Miklós egyetemi docens, Winklerné Papp Anni

A bizottság feladatai:

A kari tanács illetve a kar dékánja által történő felkérés alapján a kar minőségbiztosítási rendszerének kidolgozása és a dékán iránymutatása alapján annak működtetése, MAB és szükség esetén egyéb (különös tekintettel a WFME akkreditáció) akkreditációs eljárásban való közreműködés, a kar hazai és nemzetközi akkreditációs helyzetének fejlesztése.

Akkreditációs Bizottság ügyrendje

2019/2020. tanév II. félévi bizottsági beszámoló 

2020/2021. tanévi bizottsági beszámoló

2021/2022. tanévi bizottsági beszámoló