A Szenátus véleményező, javaslattevő, döntés-előkészítő és ellenőrző feladatok ellátására meghatározott időre vagy alkalmilag működő bizottságokat hozhat létre, meghatározva a bizottság feladatait.

A Kari Tanács, különösen oktatási, tudományos kutatási kérdések megoldásának kidolgozására, döntések előkészítésére, a dékán munkájának segítésére állandó bizottságokat hozhat létre.

Szenátus által létrehozott bizottságok

A szenátus által létrehozott és a karon működő állandó bizottságok

31/2022. (2022. június 14-i) számú kari tanácsi határozat alapján

Tanulmányi és Vizsgabizottság

Elnök
Dr. Buzás Edit egyetemi tanár
Telefon: +36 (1) 210-2929; +36 (1) 459-1500 / 56231 

Tagok
Dr. Fülöp András egyetemi docens
Dr. Kiss András egyetemi tanár
Dr. Herényi Levente egyetemi docens
Bakó Benedek hallgató
Bényi Botond Boldizsár hallgató
Koós Gábor hallgató

Tanulmányi és Vizsgabizottság ügyrendje

Etikai és Fegyelmi Bizottság

Elnök
Dr. Kovács József egyetemi tanár
Telefon: +36 (1) 210-2953; +36 (1) 459-1500 / 56126

Tagok
Dr. Réthelyi János egyetemi tanár
Dr. Törő Klára egyetemi tanár
Timár Petra hallgató
Nyirády Loretta Enikő hallgató

Etikai és Fegyelmi Bizottság ügyrendje

 Kreditátviteli Bizottság

Elnök 
Dr. Takács István egyetemi tanár
Telefon: +36 (1) 210-0278; +36 (1) 459-1500 / 51526

Tagok
Dr. Alpár Alán egyetemi tanár
Dr. Kolev Kraszimir egyetemi tanár
Dr. Riba Pál egyetemi docens
Pop Alexandra Júlia hallgató

Kreditátviteli Bizottság ügyrendje

Kar által létrehozott bizottságok

A kar által létrehozott és a karon működő állandó bizottságok

3/2022. (2022. október 11-i) számú kari tanács határozat alapján

Oktatási Bizottság

Elnök
Dr. Becker Dávid egyetemi tanár

Tagok
Dr. Pónyai Györgyi egyetemi docens
Dr. Törőcsik Beáta egyetemi docens
Koós Gábor hallgató

Póttagok
Dr. Kiss Levente egyetemi docens
Bényi Botond Boldizsár hallgató

A bizottság feladatai
A kari tanács, illetve a kar dékánja által történő felkérés alapján a kar kreditrendszerű oktatási rendszerének fejlesztésére, a kari kurrikulum korszerűsítésére, az orvosképzés megújítására, a tananyagok korszerűsítésére, a kart érintő kiemelkedően fontos oktatási nevelési kérdésekre vonatkozóan javaslattétel, véleményezés, döntés előkészítés.
Kurrikuláris fejlesztési, oktatási kérdésekben szakértői tanácsokat és elemzéseket ad a dékáni vezetésnek, beleértve a kinevezések során a jelöltek oktatási teljesítményének értékelését is.

Oktatási Bizottság ügyrendje
2021/2022. tanévi bizottsági beszámoló
2020/2021. tanévi bizottsági beszámoló
2019/2020. tanév II. félévi bizottsági beszámoló

OMHV BIZOTTSÁG
Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése

Elnök
Dr. Szabó Dóra egyetemi tanár

Tagok
Dr. Magyar Lóránt egyetemi docens
Dr. Purebl György egyetemi tanár
Krebs Máté hallgató

Póttagok
Dr. Agócs Gergely egyetemi adjunktus
Laczkó Petra hallgató

A bizottság feladatai
A karon folyó oktatói munka hallgatói véleményezéssel kapcsolatos feladatok ellátása, irányítása, a dékán iránymutatása alapján annak működtetése, illetve a hallgatói véleményezés szakmai tartalmával kapcsolatban szakértői tanácsokat adni a dékánnak. Az OMHV része a minőségfejlesztési munkának. Célja, hogy a kar az OMHV eredményeit a kurzusok fejlesztésénél  és az oktatói munka értékelésénél  hasznosítsa, az oktatók minősítésnél felhasználja, megkönnyítse a vezetői döntések meghozatalát.

OMHV Bizottság ügyrendje
2021/2022. tanévi bizottsági beszámoló
2020/2021. tanévi bizottsági beszámoló
2019/2020. tanév II. félévi bizottsági beszámoló

Tudományos Bizottság

Elnök
Dr. Ungvári Zoltán kutatóprofesszor

Tagok
Dr. Geiszt Miklós egyetemi tanár
Dr. Tory Kálmán egyetemi docens
Kozma Márk Dániel hallgató

Póttagok
Dr. Szőke György egyetemi tanár
Timár Petra hallgató

A bizottság feladatai
A kari tanács, illetve a kar dékánja által történő felkérés alapján a kart érintő tudományos, szakmai és kutatási kérdésekben, pályázatok elbírálásában való közreműködő, szakmai tanácsadó, véleményező, – javaslattevő, döntés előkészítő testület.

Tudományos Bizottság ügyrendje
2021/2022. tanévi bizottsági beszámoló
2020/2021. tanévi bizottsági beszámoló
2019/2020. tanév II. félévi bizottsági beszámoló

Akkreditációs Bizottság

Elnök
Dr. Csala Miklós egyetemi tanár

Tagok
Dr. Bodó Imre egyetemi docens
Dr. Kaposi András egyetemi docens
Tóth Bertalan hallgató

Póttagok
Dr. Molnár Miklós egyetemi docens
Csikós Petra hallgató

A bizottság feladatai
A kari tanács, illetve a kar dékánja által történő felkérés alapján a kar minőségbiztosítási rendszerének kidolgozása és a dékán iránymutatása alapján annak működtetése, MAB és szükség esetén egyéb (különös tekintettel a WFME akkreditáció) akkreditációs eljárásban való közreműködés, a kar hazai és nemzetközi akkreditációs helyzetének fejlesztése.

Akkreditációs Bizottság ügyrendje
2021/2022. tanévi bizottsági beszámoló
2020/2021. tanévi bizottsági beszámoló
2019/2020. tanév II. félévi bizottsági beszámoló