Az Általános Orvostudományi Kar vezető tisztségviselői

A kari vezetőknek címzett leveleket kérem, hogy az titkarsag.aokdekani@med.semmelweis-univ.hu e-mail címre szíveskedjék eljuttatni.

dékán:

Dr. Kellermayer Miklós egyetemi tanár 

1085 Budapest, VIII. Üllői út 26. II. emelet 201. szoba 317-9057, 459-1500/55238 mellék

általános dékánhelyettes:

Dr. Ács Nándor egyetemi tanár

1085 Budapest, VIII. Üllői út 26. II. emelet 201. szoba 317-9057, 459-1500/55238 mellék

oktatási dékánhelyettes:

Dr. Masszi Tamás egyetemi tanár

1085 Budapest, VIII. Üllői út 26. II. emelet 201. szoba 317-9057, 459-1500/55238 mellék

stratégiai és fejlesztési dékánhelyettes:

Dr. Matolcsy András egyetemi tanár

1085 Budapest, VIII. Üllői út 26. II. emelet 201. szoba 317-9057, 459-1500/55238 mellék

mb. kari gazdasági igazgató:

Pásztrai Ilona  1085 Budapest, VIII. Üllői út 26. fsz. 18. szoba, 459-1500/55252 mellék

 

A Kari Tanács tagjai:

 • Dr. Ács Nándor egyetemi tanár, dékánhelyettes, igazgató, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
 • Dr. Alpár Alán egyetemi tanár, igazgató, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
 • Dr. Banczerowski Péter egyetemi tanár, tanszékvezető, Idegsebészeti Tanszék
 • Dr. Benyó Zoltán egyetemi tanár, igazgató, Transzlációs Medicina Intézet
 • Dr. Bereczki Dániel egyetemi tanár, igazgató, Neurológiai Klinika
 • Dr. Buzás Edit egyetemi tanár, igazgató, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet
 • Dr. Csanády László egyetemi tanár, igazgató, Biokémia és Molekuláris Biológia Intézet; Biokémiai Tanszék
 • Dr. Dénes Zoltán egyetemi docens, tanszékvezető, Rehabilitációs Medicina Tanszék
 • Dr. Ferdinandy Péter  egyetemi tanár, tudományos rektorhelyettes, igazgató, Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet
 • Dr. Ferencz Andrea egyetemi docens, tanszékvezető, Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Tanszék
 • Dr. Gál János egyetemi tanár, igazgató, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika
 • Dr. Győrffy Balázs egyetemi tanár, tanszékvezető, Bioinformatika Tanszék
 • Dr. Györke Tamás egyetemi docens, tanszékvezető Nukleáris Medicina Tanszék
 • Dr. Hangody László egyetemi tanár, tanszékvezető, Traumatológiai Tanszék
 • Dr. Holló Péter egyetemi tanár, igazgató, Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika
 • Dr. Igaz Péter egyetemi tanár, tanszékvezető, Endokrinológiai Tanszék
 • Dr. Kellermayer Miklós egyetemi tanár, dékán, igazgató, Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet
 • Dr. Csala Miklós egyetemi tanár, tanszékvezető, Molekuláris Biológiai Tanszék
 • Dr. Kiss András egyetemi tanár,  igazgató, Patológiai, Igazságügyi és Biztosítási Orvostani Intézet
 • Dr. Kiss Sándor egyetemi adjunktus, Semmelweis Érdekvédelmi Szövetség
 • Dr. Kovács Gábor egyetemi tanár, igazgató, II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
 • Dr. Masszi Tamás egyetemi tanár, dékánhelyettes, igazgató, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika
 • Dr. Matolcsy András egyetemi tanár, dékánhelyettes, igazgató, Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet
 • Dr. Maurovich Horvat Pál egyetemi docens, igazgató, Orvosi Képalkotó Klinika, tanszékvezető, Radiológiai Tanszék
 • Dr. Merkely Béla egyetemi tanár,  rektor, igazgató, tanszékvezető Kardiológiai Tanszék-Kardiológiai Központ, Sportorvostan Tanszék
 • Dr. Mócsai Attila egyetemi tanár, igazgató, Élettani Intézet
 • Dr. Molnár Mária Judit egyetemi tanár, igazgató, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek  Intézete
 • Dr. Müller Veronika egyetemi tanár, igazgató, Pulmonológiai Klinika
 • Dr. Nagy György egyetemi tanár, tanszékvezető, Reumatológiai és Klinikai Immunológiai Tanszék
 • Dr. Nagy Zoltán Zsolt egyetemi tanár, igazgató, Szemészeti Klinika
 • Dr. Nemes Balázs egyetemi docens, tanszékvezető, Intervenciós Radiológiai Tanszék
 • Dr. Németh Zsolt egyetemi docens, igazgató, Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika
 • Dr. Nyirády Péter egyetemi tanár, igazgató, Urológiai Klinika
 • Dr. Perczel-Forintos Dóra egyetemi tanár, tanszékvezető, Klinikai Pszichológia Tanszék
 • Dr. Polgár Csaba egyetemi tanár, tanszékvezető, Onkológiai Tanszék
 • Dr. Purebl György egyetemi tanár, igazgató, Magatartástudományi Intézet
 • Dr. Rényi-Vámos Ferenc egyetemi tanár, igazgató, Mellkassebészeti Klinika
 • Dr. Réthelyi János egyetemi tanár, igazgató, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika
 • Dr. Sótonyi Péter egyetemi tanár, tanszékvezető, Érsebészeti és Endovaszkuláris Tanszék
 • Dr. Szabó Attila egyetemi tanár, klinikai rektorhelyettes, igazgató,  I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
 • Dr. Szabó Dóra egyetemi tanár, igazgató, Orvosi Mikrobiológiai Intézet
 • Dr. Szijártó Attila egyetemi tanár, igazgató, Sebészeti, Traszplantációs és Gasztroenterológiai Klinika
 • Dr. Szőke György egyetemi tanár, igazgató, Ortopédiai Klinika
 • Dr. Takács István egyetemi tanár, igazgató, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika
 • Dr. Tamás László egyetemi tanár, igazgató, Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
 • Dr. Tordai Attila egyetemi tanár, tanszékvezető, Transzfúziológiai Tanszék
 • Dr. Torzsa Péter egyetemi tanár, tanszékvezető, Családorvosi Tanszék
 • Dr. Ungvári Zoltán kutatóprofesszor, igazgató, Népegészségtani Intézet
 • Dr. Varga Csaba egyetemi docens, igazgató, Sürgősségi Orvostani Klinika
 • Dr. Vásárhelyi Barna egyetemi tanár, igazgató, Laboratóriumi Medicina Intézet 

Állandó meghívottak

 • Dr. Pavlik Lívia kancellár
 • Baumgartnerné Holló Irén főigazgató, Gazdasági Főigazgatóság
 • Czinderi Gábor főigazgató, Informatikai Főigazgatóság
 • Horváth Ákos műszaki főigazgató, Műszaki Főigazgatóság
 • Dr. Reichert Péter főigazgató, Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság
 • Falatovics Tünde igazgató, Ellenőrzési Igazgatóság
 • Száfián-Bella Anita ÁOK mb. dékáni hivatalvezető
 • Dr. Antóny Zsolt szenátusi főtitkár
 • Dr. Becker Dávid egyetemi tanár
 • Dr. Fogarasi Katalin igazgató, Szaknyelvi Intézet
 • Pásztrai Ilona kari gazdasági igazgató
 • Szepesi Dóra főigazgató, Marketing és Kommunikációs Főigazgatóság
 • Dr. Horányi János egyetemi docens, a SÉSZ képviseletében
 • Dr. Kiss Levente egyetemi docens, igazgató, Oktatásfejlesztési, -módszertani és -szervezési Központ
 • Dr. Lotz Gábor SÉSZ alelnök
 • Dr. Pop Marcel igazgató, Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága
 • Várszegi Kornélia igazgató, Testnevelési és Sportközpont

Hallgatói Önkormányzat képviselői                                                                                                        

 • Frei Tamás
 • Király Anna
 • Móri Szabolcs
 • Palotás Lőrinc
 • Stubnya János Domonkos
 • Takács Félix
 • Tolvaj Máté
 • Tripolszky Bálint
 • Völcsei Norbert
 • Winklerné Papp Anni

Német Hallgatói Önkormányzat képviselő

 • Michael Hubatka
 • Jeannette Chloé Carlotta Fischer
 • Nikita Julian Thießen
 • Joschua Weber

Angol Hallgatói Önkormányzat képviselő  

 • Kata Erdei
 • Olimpia Fésűs
 • István Bálint
 • Stefanie Madzsar

Doktorandusz Önkormányzat által delegált képviselő

 • Dr. Stubnya Bence Gusztáv

Szakszervezet által delegált képviselő

 • Dr. Kiss Sándor egyetemi adjunktus

Választott képviselők

 • Dr. Cseh Áron egyetemi adjunktus
 • Dr. Mócsai Attila egyetemi tanár