Az Általános Orvostudományi Kar vezető tisztségviselői

A kari vezetőknek címzett leveleket kérem, hogy az titkarsag.aokdekani@semmelweis.hu e-mail címre szíveskedjék eljuttatni.

dékán

Dr. Kellermayer Miklós egyetemi tanár 
1085 Budapest, Üllői út 26. II./201. 
+36 (1) 317-9057

általános dékánhelyettes

Dr. Ács Nándor egyetemi tanár
1085 Budapest, Üllői út 26. II./201. 
+36 (1) 317-9057

oktatási dékánhelyettes

Dr. Masszi Tamás egyetemi tanár
1085 Budapest, Üllői út 26. II./201. 
+36 (1) 317-9057

stratégiai és fejlesztési dékánhelyettes

Dr. Matolcsy András egyetemi tanár
1085 Budapest, Üllői út 26. II./201. 
+36 (1) 317-9057

kari gazdasági igazgató

Pásztrai Ilona 
1085 Budapest, Üllői út 26. fszt./18.
+36 (1) 459-1500 / 55252 

A kari tanács tagjai →