Gyakorló Kórház és Gyakorló Osztály

Gyakorló Kórház és Gyakorló Osztály cím adományozásának célja, hogy az arra alkalmas, Egyetemen kívüli egészségügyi intézmények részt vegyenek az orvostanhallgatók gyakorlati oktatásában, illetve ezen oktató helyek erkölcsi elismerésben részesüljenek.

A Gyakorló Kórház és Gyakorló Osztály a VI. éves és a nyári szakmai gyakorlatok oktatásában vesz részt a kar által megadott tematika alapján és a tárgyat meghirdető egyetemi oktatási szervezeti egység irányításával végzi oktató munkáját.

Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Gyakorló Kórház és Gyakorló Osztály címmel rendelkező intézmények listája (pdf)

A cím adományozása határozott időre, 4 tanévre szól.

A Kar szabályzata a Gyakorló Kórház és Gyakorló Osztály cím elnyerésére a dokumentumtárból érhető el →

 

oKTATó OsztáLY

Az Oktató Osztály cím adományozásának célja, hogy az arra alkalmas, egyetemen kívüli egészségügyi intézmények osztályai részt vegyenek az orvostanhallgatók gyakorlati oktatásában, illetve ezen oktató helyek erkölcsi elismerésben részesüljenek.

Az Oktató Osztály a graduális képzés évközi gyakorlati oktatásában vesz részt és a tárgyat meghirdető egyetemi oktatási szervezeti egység irányításával végzi oktató munkáját.

A cím adományozása határozott időre, 4 tanévre szól.

Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Osztály címmel rendelkező intézmények listája (pdf)

A Kar szabályzata az Oktató Osztály cím elnyerésére a dokumentumtárból érhető el →