Az alábbiakban olvasható a dékánhoz küldendő jelentések, javaslatok és a Neptun rendszerben végrehajtandó feladatok határideje, kiegészülve a Kari Tanácsra előterjeszteni kívánt javaslatok beküldési határidejével.

I. negyedév (I., II., III.)

Január 15.
A 2024. február 6-i Kari Tanácsülésre javaslatok/előterjesztések beküldésének határideje.


Január 31.
Javaslat egyetemi docensi, kutatóprofesszori, tudományos tanácsadói, tudományos főmunkatársi álláshelyek
létrehozására.
(tavaszi ciklus)

A javaslatokat a titkarsag.aokdekani@semmelweis.hu e-mail címre kérjük megküldeni.


Február 9.
Javaslat az „Oktató Osztály” cím odaítélésére.
(egy tanévben, egy alkalommal)


Február 15.
Igény bejelentése tanulmányi verseny tartására (2023/2024. tanév II. félév és 2024/2025. tanév I. félév).

Kérjük, hogy csak az igénybejelentést küldjék be ezen (Excel) táblázat kitöltésével a bodzsar.sara@semmelweis.hu címre!


Március 11.
A 2024. április 2-i Kari Tanácsülésre javaslatok/előterjesztések beküldésének határideje.


Március 28.
Oktatott tárgy tematikája, követelményrendszere kizárólag új tárgyak esetén, illetve a már oktatott tárgyaknál, az előző tanévre vonatkozóan beküldött anyag változásakor.

A kötelező formanyomtatvány letölthető:
http://semmelweis.hu/aok/a-karrol/dokumentumtar/ oldalon, a Letölthető nyomtatványok, „Tantárgyi követelményrendszer – Formanyomtatvány” cím alatt.
(2024/2025. tanévre vonatkozó, I-II. félév)
A formanyomtatványokat a tanulmanyi.aokdekani@med.semmelweis-univ.hu címre kérjük megküldeni.

A jelenleg aktuális követelményrendszerek megtekinthetőek a https://semmelweis.hu/aok/oktatas/mintatanterv/ oldalon az “Általános orvos szak – Tanulmányi tájékoztató 2023-24.” dokumentumban.


A 2024/2025. tanévre meghirdetni tervezett új kötelezően, illetve szabadon választható tárgyra vonatkozó javaslat megküldése a “Követelményrendszer” című nyomtatvány kitöltésével a tanulmanyi.aokdekani@med.semmelweis-univ.hu e-mail címre.

A nyomtatvány letölthető:
http://semmelweis.hu/aok/a-karrol/dokumentumtar/ oldalon, a Letölthető nyomtatványok, „Tantárgyi követelményrendszer – Formanyomtatvány” cím alatt.
(egy tanévben, egy alkalommal)


II. negyedév (IV., V., VI.)

Április 12.
A 2023/2024. tanév II. félévi vizsgaidőpontjainak kiírása a NEPTUN rendszerben.


Április 15.
A 2024. május 7-i Kari Tanácsülésre javaslatok/előterjesztések beküldésének határideje.


Május 13.
A 2024. június 4-i Kari Tanácsülésre javaslatok/előterjesztések beküldésének határideje.


Május 17.
A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat – III. KÖNYV Hallgatói Követelményrendszer – III.4. RÉSZ Térítési és Juttatási Szabályzat 20/A. § (3) bekezdése alapján demonstrátori pályázati kiírások megküldése a Tanulmányi Osztályra a tanulmanyi.aokdekani@med.semmelweis-univ.hu e-mail címre.


Május 31.
Javaslat óraadó oktatóknak – magántanári, címzetes egyetemi tanári és címzetes egyetemi docensi, valamint mesteroktatói – adományozható cím odaítélésére.

A javaslatokat a titkarsag.aokdekani@semmelweis.hu e-mail címre kérjük megküldeni.


III. negyedév (VII., VIII., IX.)

Augusztus 2.
Oktatott tárgy 2024/2025. tanév I. félévi kurzusainak meghirdetése
a NEPTUN rendszerben (egyidejűleg a tárgyleírás bevitele vagy ellenőrzése is).


Szeptember 9.
A 2024. október 1-jei Kari Tanácsülésre javaslatok/előterjesztések beküldésének határideje.


Szeptember 20.
Javaslat egyetemi tanári munkakör betöltésére irányuló pályázatok kiírására a 2025. évre vonatkozóan.
(egy tanévben, egy alkalommal)

A javaslatokat a titkarsag.aokdekani@semmelweis.hu e-mail címre kérjük megküldeni.


Javaslat egyetemi docensi, kutatóprofesszori, tudományos tanácsadói, tudományos főmunkatársi álláshelyek létrehozására.
(őszi ciklus)

A javaslatokat a titkarsag.aokdekani@semmelweis.hu e-mail címre kérjük megküldeni.


IV. negyedév (X., XI., XII.)

Október 25.
A 2024/2025. tanév I. félévi vizsgaidőpontjainak kiírása
a NEPTUN rendszerben.


November 11.
A 2024. december 3-i Kari Tanácsülésre javaslatok/előterjesztések beküldésének határideje.


December 20.
Az oktatott tárgy 2024/2025. tanév II. félévi kurzusainak meghirdetése
a NEPTUN rendszerben (egyidejűleg a tárgyleírás bevitele vagy ellenőrzése is).