Az Általános Orvostudományi Kar célja a kor követelményeinek, a harmadik évezred kihívásainak eleget tevő, a WHO és az Európai Közösség elvárásainak is megfelelő, nemzetközi szinten ekvivalens diplomát adó, színvonalas képzés, mely ugyanakkor megfelel a hazai követelményrendszernek is. A Karunkon megszerzett ismeretek, mind a betegellátásban, mind pedig a tudományos életben kiemelkedő teljesítményt biztosítanak, ezáltal kínálva hallgatóink számára az élethosszig tartó szakmai fejlődés lehetőségét.

Graduális képzés

Az egyetem legnagyobb karán összesen csaknem négyezren tanulnak általános orvos szakon magyar, angol és német nyelven. Hallgatóink a legkiválóbb oktatók, valamint a legmodernebb eszközök segítségével sajátíthatják el a szakmai ismereteket. Hiszünk abban, hogy a nálunk elérhető világszínvonalú oktatás és a professzionális munkakörnyezet képes garantálni az Általános Orvostudományi Kar végzett hallgatóinak kimagasló szakmai elismertségét az egész világon.

Az általános orvos szakra felvettek egységes, osztatlan képzésben vesznek részt, tizenkét félév után szerzik meg a mesterfokozatot. A képzés négy szakaszból épül fel: az elméleti (I-II. év), a pre-klinikai (III. év) és a klinika modulból (IV-V. év) valamint egy gyakorló évből (VI. év). A megszerezhető szakképzettség megnevezése általános orvos (doctor medicinae universae, ennek rövidítése dr. med. univ.).

Az általános orvostanhallgatók képzése mellett karunk jelentős szerepet vállal az egyetem Fogorvostudományi és Gyógyszerésztudományi Kara hallgatóinak az oktatásában is. 

Bővebben a graduális képzésről →


Doktori képzés

Az Általános Orvostudományi Kar jelentős feladatot lát el az alapképzésen túl a posztgraduális képzésben is. A Semmelweis Egyetem kutatási tevékenységének legnagyobb része az Általános Orvostudományi Karon koncentrálódik, ennek megfelelően oktatóink és kutatóink kiemelkedő szerepet vállalnak a Doktori Iskola PhD képzésében is. 

A Semmelweis Egyetemen 1993 óta folyik akkreditált PhD képzés, melynek célja, hogy a résztvevők olyan kutatási kompetenciákat sajátításanak el, amelyek képessé teszik önálló kutatómunka végzésére, tudományos kérdésekben véleményformálásra és a szakmai közéletben való aktív részvételre. 

A doktoranduszhallgatók jelentik akadémiai tudósok utánpótlását, emellett sokan a kutatás-fejlesztés területén elhelyezkedve érnek el sikereket tanulmányaik befejezése után.  Doktori képzésre a témavezetők által meghirdetett kutatási témákra lehet jelentkezni.

Tovább a Doktori Iskola honlapjára →


Szak- és továbbképzés

A végzett általános orvosok a szakorvosképzés keretében szerzik meg azt a speciális szaktudást, amellyel az egészségügyi ellátó rendszerben magas szinten tudnak önállóan tevékenykedni a választott szakterületükön. Ehhez elengedhetetlen a szakvizsga megszerzése, amit a rezidensképzés keretében szerezhetnek meg. A választott szaktól függően 4-5 év alatt kell elsajátítani a gyógyító munkához szükséges szaktudást.

A legalább 3 éven át tartó, szakképesítésének megfelelő hazai vagy külföldi munkaviszony mellett kötelező egy szintén szakirány szerinti ún. szinten tartó egyetemi továbbképzés, valamint olyan további tanfolyamokon és konferenciákon történő részvétel, amelyek kreditpont értéke együttesen eléri a nyilvántartás által megszabott követelményt.

Karunk oktatói az alap- és ráépített szakvizsgára való felkészítésben is fontos szerepet töltenek be.

Tovább a Szak- és Továbbképzési Központ honlapjára →