AZ ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ONLINE NYÍLT NAPJA
2023. JANUÁR 27. 9:00

Karunk online nyílt napján egy rektori és dékáni  köszöntőt követően oktatóink és hallgatóink mutatják be a képzést és magát a kart is. Egy hallgatói fórum keretében kérdéseket lehet feltenni és a tehetséggondozó programjaink is bemutatkoznak.

Regisztrálok

Program

09:00 Rektori köszöntő
A Semmelweis Egyetem Online Nyílt Napjának nyitányában dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora köszönti az érdeklődőket.
09:05

Dékáni köszöntő, általános tájékoztató
Az Általános Orvostudományi Kar vezetői mutatják be a kar képzéseit az érdeklődőknek. Dr. Kellermayer Miklós dékán úr köszöntője, valamint beszámolója az orvosképzés megújításáról (kurrikulum felépítése, gyakorlati oktatás) Dr. Masszi Tamás dékánhelyettes úr beszámolója az oktatásról, felvételi eljárásról.

09:20

Az Általános Orvostudományi Kar oktatói szemmel
Az orvosi hivatás szépségei Dr. Törőcsik Beáta egyetemi docens, biokémikus szemszögéből

09:35 Az ÁOK bemutatása hallgatói szemmel
Az Általános Orvostudományi Karon (ÁOK) folyó oktatás, tanulás vagy épp a kutatás legjellegzetesebb helyszíneit egyetemi körsétán keresztül mutatja be a filmben Takács Félix, HÖK alelnök, orvostanhallgató. A videóból kiderül, milyen ikonikus épületekben, előadókban tanulnak és szabadidejükben milyen hallgatói terekben frissülnek fel a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karára felvételt nyert hallgatók! A nézők bepillanthatnak – többek között – az Elméleti Orvostudományi Központba, az Anatómia, Szövet- és Fejlődéstani intézet bonctermébe, de az intézet Nagyelőadójába is.
09:45 Oktatói Fórum
Az ÁOK nyílt nap keretében online fórumot tart, ahol az érdeklődők által feltett kérdésekre kaphatnak választ az alábbi témákban: oktatás, kutatás, mentorprogram.
10:15 Miért a Semmelweis?

10:28 Bemutató a Tudományos Diákköri Tanács működéséről
Bemutatkozik a Tudományos Diákköri Tanács, mely az Egyetem összes hallgatója számára kínál kutatási lehetőséget, akár már az első évtől kezdve.
Bemutatjuk a hallgatók tudományos munkáját támogató programokat, pályázati lehetőségeket, és a minden évben megrendezésre kerülő Tudományos Diákköri Konferenciát.
Ismertetjük a TDT kezdeményezésére indított tantárgyat: a „Bevezetés a tudományos diákköri munka alapjaihoz”.
Célunk az, hogy megismertessük a tudományos diákköri munka elkezdéséhez szükséges alapvető készségeket a hallgatókkal. A tárgy betekintést ad TDK munkát kezdő/végző hallgatók számára a tudományos diákköri munkához szükséges módszertani, biostatisztikai, kutatásszervezési, bioetikai ismeretekbe, továbbá a kurzus az előadói képességek fejlesztésére is törekvéseket tesz.
10:46 Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Program
Dr. Fekete György Professzor Úr, a Tehetséggondozó Program elnöke, valamint hallgatók és mentorok beszélnek a 2007 óta működő programról.
11:02 Hallgatói Fórum
Bemutatkozik a Hallgatói Önkormányzat. A szervezet rövid bemutatkozását követően egy kötetlen beszélgetés keretei között az érdeklődők választ kaphatnak kérdéseikre az alábbi témákban: hallgatói élet, rendezvények, ösztöndíjak, kollégiumok, pályázatok, felvételi eljárás, bizottságok.
12:00 Program vége