Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. május 18.
530637 Összes oltás
AZ ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ONLINE NYÍLT NAPJA
2022. JANUÁR 27. 9:00

A nyílt napról készült felvétel itt érhető el.

PROGRAM
09:00 – 09:05 Rektori köszöntő
A Semmelweis Egyetem Online Nyílt Napjának megnyitóján Dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora köszönti az érdeklődőket.
09:05 – 09:20 Dékáni köszöntő, általános tájékoztató
Az Általános Orvostudományi Kar vezetői mutatják be a kar képzéseit az érdeklődőknek. Dr. Kellermayer Miklós dékán köszöntője, valamint beszámolója az orvosképzés megújításáról (kurrikulum felépítése, gyakorlati oktatás).

Az előadás keretében Dr. Masszi Tamás dékánhelyettes úr az oktatásról, felvételi eljárásról fog szólni.
09:20 – 09:35 Az Általános Orvostudományi Kar oktatói szemmel
Az orvosi hivatás szépségei Dr. Alpár Alán egyetemi tanár szemszögéből.
09:35 – 09:45 Az egyetem bemutatása hallgatói szemmel
Az Általános Orvostudományi Karon (ÁOK) folyó oktatás, tanulás vagy épp a kutatás legjellegzetesebb helyszíneit egy egyetemi körsétán keresztül mutatja be Takács Félix, HÖK alelnök, orvostanhallgató. A videóból kiderül, milyen ikonikus épületekben, előadókban tanulnak és szabadidejükben milyen hallgatói terekben frissülnek fel a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karára felvételt nyert hallgatók. A nézők bepillanthatnak – többek között – az Elméleti Orvostudományi Központba, az Anatómia, Szövet- és Fejlődéstani Intézet bonctermébe, de az intézet nagyelőadójába is.
09:45 – 11:05

Oktatói fórum
Az ÁOK a nyílt nap keretében online fórumot tart, ahol bemutatkoznak az első év során oktatott tantárgyak intézetei. Az egyes előadások során lehetőség nyílik az érdeklődők számára, hogy kérdéseket intézzenek az oktatókhoz.

Előadó oktatók:

Dr. Alpár Alán egyetemi tanár, rektorhelyettes (Anatómiai Szövet- és Fejlődéstani Intézet)

Dr. Kellermayer Miklós egyetemi tanár, dékán (Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet)

Dr. Törőcsik Beáta egyetemi docens, igazgatóhelyettes (Biokémiai Tanszék)

Dr. Szalai Csaba egyetemi tanár, igazgatóhelyettes ( Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet)

11:05 – 11:25 Miért a Semmelweis?
Miért a Semmelweis? A rövid videókban személyes vallomások hangoznak el arról, miért érdemes a Semmelweis Egyetemet választani, milyen tudást, tapasztalatot adhatnak az itt eltöltött évek, milyen távlatok nyílhatnak meg a hazai és nemzetközi színtéren annak, aki úgy dönt, ebben a felsőoktatási intézményben folytatja tanulmányait.
11:25 – 12:25

Hallgatói fórum
A hallgatói fórum keretében bemutatkozik az Általános Orvostudományi Kar Hallgatói Önkormányzata. A bemutatkozást követően egy kötetlen beszélgetés keretei között személyes élménybeszámolókat osztanak meg a medikus lét szépségeiről, az egyetemi évek során szerzett tapasztalatokról.

Az érdeklődők a fórum során az érdeklődők köteten formában tehetik fel kérdéseiket a Hallgatói Önkormányzat tagjainak.

12:25 – 12:40

Bemutató a Tudományos Diákköri Tanács működéséről
Bemutatkozik a Tudományos Diákköri Tanács, mely az egyetem összes hallgatója számára kínál kutatási lehetőséget, akár már az első évtől kezdve. Bemutatjuk a hallgatók tudományos munkáját támogató programokat, pályázati lehetőségeket, és a minden évben megrendezett Tudományos Diákköri Konferenciát. Ismertetjük a TDT kezdeményezésére indított Bevezetés a tudományos diákköri munka alapjaihoz tantárgyat. Célunk az, hogy megismertessük a tudományos diákköri munka elkezdéséhez szükséges alapvető készségeket a hallgatókkal. A tárgy betekintést ad TDK munkát kezdő/végző hallgatók számára a tudományos diákköri munkához szükséges módszertani, biostatisztikai, kutatásszervezési, bioetikai ismeretekbe, továbbá a kurzus az előadói képességek fejlesztésére is törekvéseket tesz.

12:40 – 12:55 Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Program
Prof. dr. Fekete György, a Tehetséggondozó Tanács elnöke bemutatja a 2007-ben alapított Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Programot, amely minden kar hallgatója számára nyitott. A program elsődleges célja, hogy az egyetemre érkező, illetve itt tanuló legkiválóbb, graduális és posztgraduális képzésben résztvevő tehetséges diákokra felfigyeljen és kiemelten kezelje őket. A mentori feladatokat a Semmelweis Egyetem legkiválóbb oktatói és kutatói végzik önkéntes alapon, akik javaslatot tehetnek az egyetemnek a gondjukra bízott hallgató speciális tanmenetére, támogatására, ösztöndíjra való felterjesztésére.