Tájékoztató a szóbeli felvételi meghallgatásról

 

Kedves Felvételizők!

Az általános orvos szakok szóbeli felvételi vizsgájára a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII.29.) Korm. rendelet és az egyéb kapcsolódó jogszabályok által meghatározottak alapján kerül sor.

Szóbeli felvételi meghallgatás az általános orvosképzési helyek közül azon a Karon kerül sor, amelyet 2024. február 15-én, a felvételi jelentkezés lezárásakor első helyen jelölt meg a felvételiző. A meghallgatás alkalmával a maximális 100 intézményi pontból 50 pontot szerezhetnek. A szóbeli felvételivel szerezhető maximum 50 pont egyéb intézményi ponttal nem váltható ki.

A négy orvos- és egészségtudományi képzőhely egységesen elfogadja az egymás szóbeli felvételi meghallgatásán elért eredményt.

A pontos helyszín és időpont a felvételi tájékoztató levélben kerül megjelölésre. Pótvizsga időpontot csak indokolt és méltányolható és igazolt esetben (pl. kórházi tartózkodás) biztosítunk.

A szóbeli felvételi meghallgatáson szerezhető 50 pont az alábbiakból tevődik össze:

 1. Bemutatkozás, amely részeként a következő dokumentumot szükséges magával hoznia a meghallgatásra és a szóbeli felvételi beszélgetés időpontját megelőzően legalább 5 nappal a felvi.hu felületére feltölteni:
 • Hagyományos önéletrajz (maximum 1 A/4 oldal terjedelmű). Az önéletrajz információt tartalmaz a kötelező tanulmányokon kívül végzett esetleges képzésekről/képességekről/érdeklődési körökről is. Az önéletrajz végén néhány mondatban kérjük, foglalja össze a jelentkező, hogy miért jelentkezik az orvosi egyetemre.
 1. Általános elbeszélgetés, melynek kiindulási alapját az Önéletrajz, valamint az alábbi linken elérhető egyetemi edukációs filmek adják.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLCehZAqE0dwnKPyOxOVnFQNHLwRG6JTNP

 

 1. Egy szituációs feladatot kapnak a felvételizők, amelynek célja nem a tárgyi tudás mérése, hanem az orvosi működéshez szükséges társas készségek és személyes kompetenciák, attitűd, szociális érzékenység vizsgálata, amely elsősorban az alábbiakat foglalja magába:
 • egészségtudatosság,
 • mások iránti felelősségérzet, etikai érzék, tudatos moralitás, tolerancia
 • társadalmi érzékenység, kommunikáció
 • érzelmek felismerése, empátia
 • érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság, türelem
 • együttműködési készség, szervezőkészség, döntésképesség, gyors reagálás,
 • stressztűrőképesség, állóképesség.

 

 1. A meghallgatás során a felvételiző kommunikációs képességei is felmérésre kerülnek.

A meghallgatást követően a felvételi bizottság zárt ülésen értékeli a jelentkező teljesítményét, és meghatározza az elért pontszámot. Az eredményt a vizsgát lebonyolító intézmény rögzíti a felvi.hu oldalán 5 munkanapon belül.