Az Általános Orvostudományi Kar vezető testülete a Kari Tanács, amely a karhoz tartozó intézetek-, klinikák-, tanszékek-, kutatási és egyéb szervezeti egységek vezetőinek, hallgatóinak, valamint a Kari Tanács más tagjainak közös önkormányzati testülete.

A Kari Tanács elnöke a dékán, akadályoztatása esetén az általa kijelölt dékánhelyettes. A testület felépítését és létszámát, valamint a tagok megválasztásának rendjét a felsőoktatási törvényben és a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltakra figyelemmel a Kar működési rendje állapítja meg.

A Kari Tanács tagjai

 • Dr. Ács Nándor egyetemi tanár, dékánhelyettes, igazgató, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
 • Dr. Alpár Alán egyetemi tanár, igazgató, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
 • Dr. Banczerowski Péter egyetemi tanár, tanszékvezető, Idegsebészeti Tanszék
 • Dr. Benyó Zoltán egyetemi tanár, igazgató, Transzlációs Medicina Intézet
 • Dr. Bereczki Dániel egyetemi tanár, igazgató, Neurológiai Klinika
 • Dr. Bodzai Tamás János egyetemi docens, Traumatológiai Tanszék
 • Dr. Buzás Edit egyetemi tanár, igazgató, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet
 • Dr. Csala Miklós egyetemi tanár, tanszékvezető, Molekuláris Biológiai Tanszék
 • Dr. Csanády László egyetemi tanár, igazgató, Biokémia és Molekuláris Biológia Intézet; Biokémiai Tanszék
 • Dr. Dénes Zoltán egyetemi docens, tanszékvezető, Rehabilitációs Medicina Tanszék
 • Dr. Ferdinandy Péter  egyetemi tanár, tudományos rektorhelyettes, igazgató, Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet
 • Dr. Győrffy Balázs egyetemi tanár, tanszékvezető, Bioinformatika Tanszék
 • Dr. Györke Tamás egyetemi docens, tanszékvezető Nukleáris Medicina Tanszék
 • Dr. Hegyi Péter egyetemi tanár, Pankreász Betegségek Intézete
 • Dr. Holló Péter egyetemi tanár, igazgató, Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika
 • Dr. Hritz István egyetemi docens, tanszékvezető, Intervenciós Gasztroenterológiai Tanszék
 • Dr. Igaz Péter egyetemi tanár, tanszékvezető, Endokrinológiai Tanszék
 • Dr. Kellermayer Miklós egyetemi tanár, dékán, igazgató, Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet
 • Dr. Kiss András egyetemi tanár,  igazgató, Patológiai, Igazságügyi és Biztosítási Orvostani Intézet
 • Dr. Kovács Gábor egyetemi tanár, tanszékvezető, Gyermekgyógyászati Hemato-onkológiai Tanszék
 • Dr. Masszi Tamás egyetemi tanár, dékánhelyettes, igazgató, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika
 • Dr. Matolcsy András egyetemi tanár, dékánhelyettes, igazgató, Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet
 • Dr. Maurovich Horvat Pál egyetemi tanár, igazgató, Orvosi Képalkotó Klinika; tanszékvezető, Radiológiai Tanszék, Neuroradiológiai Tanszék
 • Dr. Merkely Béla egyetemi tanár,  rektor, igazgató, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika; tanszékvezető Kardiológiai Tanszék-Kardiológiai Központ, Repülő- és Űrorvostani Tanszék
 • Dr. Mócsai Attila egyetemi tanár, igazgató, Élettani Intézet
 • Dr. Molnár Lajos Zsolt egyetemi tanár, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tanszék
 • Dr. Molnár Mária Judit egyetemi tanár, igazgató, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek  Intézete
 • Dr. Müller Veronika egyetemi tanár, igazgató, Pulmonológiai Klinika
 • Dr. Nagy György egyetemi tanár, tanszékvezető, Reumatológiai és Klinikai Immunológiai Tanszék
 • Dr. Nagy Zoltán Zsolt egyetemi tanár, igazgató, Szemészeti Klinika
 • Dr. Nemes Balázs egyetemi docens, tanszékvezető, Intervenciós Radiológiai Tanszék
 • Dr. Németh Zsolt egyetemi docens, igazgató, Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika
 • Dr. Nyirády Péter egyetemi tanár, igazgató, Urológiai Klinika
 • Dr. Perczel-Forintos Dóra egyetemi tanár, tanszékvezető, Klinikai Pszichológia Tanszék
 • Dr. Polgár Csaba egyetemi tanár, tanszékvezető, Onkológiai Tanszék
 • Dr. Purebl György egyetemi tanár, igazgató, Magatartástudományi Intézet
 • Dr. Radovits Tamás egyetemi tanár, tanszékvezető, Kísérletes Kardiológiai és Sebészeti Műtéttani Tanszék
 • Dr. Rényi-Vámos Ferenc egyetemi tanár, igazgató, Mellkassebészeti Klinika
 • Dr. Réthelyi János egyetemi tanár, igazgató, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika
 • Dr. Sótonyi Péter egyetemi tanár, tanszékvezető, Érsebészeti és Endovaszkuláris Tanszék
 • Dr. Szabó Attila egyetemi tanár, klinikai rektorhelyettes, igazgató, Gyermekgyógyászati Klinika
 • Dr. Szabó Dóra egyetemi tanár, igazgató, Orvosi Mikrobiológiai Intézet
 • Dr. Szabó Miklós egyetemi tanár, Neonatológia Tanszék
 • Dr. Szijártó Attila egyetemi tanár, igazgató, Sebészeti, Traszplantációs és Gasztroenterológiai Klinika
 • Dr. Szőke György egyetemi tanár, igazgató, Ortopédiai Klinika
 • Dr. Takács István egyetemi tanár, igazgató, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika
 • Dr. Tamás László egyetemi tanár, igazgató, Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
 • Dr. Tordai Attila egyetemi tanár, tanszékvezető, Transzfúziológiai Tanszék
 • Dr. Torzsa Péter egyetemi tanár, tanszékvezető, Családorvosi Tanszék
 • Dr. Ungvári Zoltán kutatóprofesszor, igazgató, Megelőző Orvostani és Népegészségtani Intézet
 • Dr. Vágó Hajnalka egyetemi docens, tanszékvezető, Sportorvostan Tanszék
 • Dr. Varga Csaba egyetemi docens, igazgató, Sürgősségi Orvostani Klinika
 • Dr. Vásárhelyi Barna egyetemi tanár, igazgató, Laboratóriumi Medicina Intézet 
Állandó meghívottak
 • Dr. Pavlik Lívia kancellár
 • Baumgartnerné Holló Irén főigazgató, Gazdasági Főigazgatóság
 • Dr. Reichert Péter főigazgató, Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság
 • Czinderi Gábor főigazgató, Informatikai Főigazgatóság
 • Szepesi Dóra főigazgató, Marketing és Kommunikációs Főigazgatóság
 • Mészáros István műszaki főigazgató, Műszaki Főigazgatóság
 • Pásztrai Ilona kari gazdasági igazgató
 • Falatovics Tünde igazgató, Ellenőrzési Igazgatóság
 • Dr. Fogarasi Katalin igazgató, Szaknyelvi Intézet
 • Dr. Kiss Levente egyetemi docens, igazgató, Oktatásfejlesztési, -módszertani és -szervezési Központ
 • Dr. Pop Marcel igazgató, Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága
 • Várszegi Kornélia igazgató, Testnevelési és Sportközpont
 • Dr. Gál János egyetemi tanár
 • Száfián-Bella Anita ÁOK dékáni hivatalvezető
 • Dr. Antóny Zsolt szenátusi főtitkár
 • Dr. Becker Dávid egyetemi tanár
 • Dr. Lotz Gábor AT alelnök
 • Dr. Horányi János egyetemi docens, a SÉSZ képviseletében
Hallgatói Önkormányzat képviselői                                                                                                     
 • Bényi Botond Boldizsár
 • Illés Eszter
 • Koós Gábor
 • Krebs Máté
 • Nyirády Loretta Enikő
 • Pál Kinga Ágnes
 • Pop Alexandra Júlia
 • Szőke Míra
 • Timár Petra
 • Urbán Zsófia
Német Hallgatói Önkormányzat képviselő
 • Adam Flanter
 • Jeannette Chloé Carlotta Fischer
 • Károlyi Bálint
 • Michael Kautz
Angol Hallgatói Önkormányzat képviselő  
 • Koorosh Karimi
 • Momen Sameh Elsayed Fadel Elkheshen
 • Odysseas Ioannides
 • Reem H. I. Aladin
Doktorandusz Önkormányzat által delegált képviselő
 • Dr. Ármós Richárd Levente
Szakszervezet által delegált képviselő
 • Dr. Kiss Sándor egyetemi adjunktus
Választott képviselők
 • Dr. Cseh Áron egyetemi adjunktus
 • Dr. Töröcsik Beáta egyetemi docens

Adatvédelem

 • Adatvédelmi tájékoztató a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar személyes jelenléttel megtartott
  Kari Tanácsülésen készült hangfelvétel tárgyában (english version)
 • Adatvédelmi tájékoztató a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Kari Tanácsülésen használt online szavazórendszer tárgyában (english version)