20130426-IMG_8840-NET-kulso-webAz Általános Orvostudományi Kar vezető testülete a Kari Tanács, amely a karhoz tartozó intézetek-, klinikák-, tanszékek-, kutatási és egyéb szervezeti egységek vezetőinek, hallgatóinak, valamint a Kari Tanács más tagjainak közös önkormányzati testülete.

A Kari Tanács elnöke a dékán, akadályoztatása esetén az általa kijelölt dékánhelyettes. A testület felépítését és létszámát, valamint a tagok megválasztásának rendjét a felsőoktatási törvényben és a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltakra figyelemmel a Kar működési rendje állapítja meg.